Angielski kolos 2 Medyn

 0    218 fiszek    jjanczur
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
be aware of
rozpocznij naukę
być świadomym
interrupt
rozpocznij naukę
przeszkadzać, wchodzić w słowo
associated with
rozpocznij naukę
związany z
extensive
rozpocznij naukę
rozległy, obszerny
inherit
rozpocznij naukę
dziedziczyć
self-aware
rozpocznij naukę
samoświadomy
settle in
rozpocznij naukę
osiedlić się
average
rozpocznij naukę
średnia
lead to
rozpocznij naukę
prowadzić do
carry out
rozpocznij naukę
wykonywać
post
rozpocznij naukę
stanowisko
establish
rozpocznij naukę
ustanawiać; zakładać
internal
rozpocznij naukę
wewnętrzny
vacancy
rozpocznij naukę
wolna posada
preliminary selection
rozpocznij naukę
wstepna selekcja
shortlist
rozpocznij naukę
wybrać kilku kandydatów
follow up
rozpocznij naukę
sprawdzać, badać
hire
rozpocznij naukę
zatrudniać
give notice
rozpocznij naukę
złożyć rezygnację
fill (vacancy, post, opening)
rozpocznij naukę
obsadzić stanowisko
job description
rozpocznij naukę
opis stanowiska pracy
target
rozpocznij naukę
cel
background
rozpocznij naukę
tło
leave out
rozpocznij naukę
opuszczać, pomijać
irrelevant
rozpocznij naukę
nieistotny
covering letter
rozpocznij naukę
list motywacyjny
prejudiced
rozpocznij naukę
uprzedzony
job interview
rozpocznij naukę
rozmowa kwalifikacyjna
interviewee
rozpocznij naukę
kandydat na rozmowie kwalifikacyjnej
interviewer
rozpocznij naukę
osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną
biased
rozpocznij naukę
uprzedzony, stronniczy
resemble
rozpocznij naukę
przypominać, być podobnym
confirmation bias
rozpocznij naukę
efekt potwierdzenia
cue
rozpocznij naukę
sygnał, znak, wskazówka
accurate
rozpocznij naukę
dokładny; precyzyjny
complimentary things
rozpocznij naukę
pochlebne rzeczy
ratio
rozpocznij naukę
stosunek
strategic issue
rozpocznij naukę
problem strategiczny
leadership ranks
rozpocznij naukę
przewodnicze stanowiska
outperforming
rozpocznij naukę
robić coś lepiej niż inni
profitability
rozpocznij naukę
zyskowność, rentowność
return on equity
rozpocznij naukę
zyskowność kapitałów własnych, zwrot z kapitału własnego
enforce a law
rozpocznij naukę
wprowadzac prawo w zycie
non-executive director
rozpocznij naukę
dyrektor nie pełniący funkcji wykonawczych
sack
rozpocznij naukę
zwalniać z pracy
compulsory quota
rozpocznij naukę
przymusowa ilość
voluntary compliance
rozpocznij naukę
dobrowolne podporządkowanie
sufficient number
rozpocznij naukę
wystarczająca ilość
dissolution
rozpocznij naukę
rozwiązanie, rozpad
apprentice
rozpocznij naukę
praktykant, uczeń
convert
rozpocznij naukę
osoba wprowadzająca zmianę
accountability
rozpocznij naukę
odpowiedzialność
ethnic minorities
rozpocznij naukę
mniejszości etniczne
requirement
rozpocznij naukę
wymaganie, warunek
equal
rozpocznij naukę
równy, dorównać
strict hierarchy
rozpocznij naukę
ścisła hierarchia
climb towards the top
rozpocznij naukę
wznosić się na szczyt
oversee
rozpocznij naukę
nadzorować, doglądać
facial expressions
rozpocznij naukę
wyrazy twarzy
motions
rozpocznij naukę
ruchy
articulate
rozpocznij naukę
wyraźny, wyrażać
withholding of information
rozpocznij naukę
zatajenie informacji
regardless of
rozpocznij naukę
niezależnie od, bez względu na
adverse
rozpocznij naukę
niekorzystny
thrive on
rozpocznij naukę
rozwijać się
prompt
rozpocznij naukę
punktualny
precede
rozpocznij naukę
poprzedzać
rapport
rozpocznij naukę
dobre stosunki
muddling
rozpocznij naukę
bałagan, mętlik
dispense with
rozpocznij naukę
darować sobie
run counter
rozpocznij naukę
być sprzeczne
commonplace
rozpocznij naukę
powszechny, banalny
skew
rozpocznij naukę
nakierować
presume
rozpocznij naukę
przypuszczać
prevail
rozpocznij naukę
przeważać, dominować
foregone
rozpocznij naukę
zrezygnować
in favor of
rozpocznij naukę
na rzecz
utmost importance
rozpocznij naukę
najwyższej wagi
fast
rozpocznij naukę
pościć
sensitive to
rozpocznij naukę
wrażliwy na
frown upon
rozpocznij naukę
krzywo patrzeć
strive to
rozpocznij naukę
dążyć do
tenacity
rozpocznij naukę
wytrwałość, nieustępliwość
disruption
rozpocznij naukę
zakłócenie, przerwanie
merit
rozpocznij naukę
zasługa
embedded
rozpocznij naukę
zakorzeniony
abide by
rozpocznij naukę
przestrzegać czegoś
foreign soil
rozpocznij naukę
obca ziemia
pay excellent dividents
rozpocznij naukę
bardzo procentować
crucial
rozpocznij naukę
istotny
executives
rozpocznij naukę
kierownictwo
relatively
rozpocznij naukę
stosunkowo
survey
rozpocznij naukę
badanie, ankieta
indicate
rozpocznij naukę
wskazywać
source
rozpocznij naukę
źródło
expatriate
rozpocznij naukę
emigrant
assignment
rozpocznij naukę
zadanie
approximately
rozpocznij naukę
w przybliżeniu
merely
rozpocznij naukę
zaledwie, jedynie, tylko
variable
rozpocznij naukę
zmienny
equation
rozpocznij naukę
bilans
nature
rozpocznij naukę
charakter
scope
rozpocznij naukę
zakres
vary
rozpocznij naukę
zmieniać się
host country
rozpocznij naukę
kraj przyjmujący
hint of deception
rozpocznij naukę
cień kłamstwa
though
rozpocznij naukę
bądź co bądź
appreciate
rozpocznij naukę
cenić
damaging demand
rozpocznij naukę
szkodliwe żądanie
mild
rozpocznij naukę
łagodny
reluctance
rozpocznij naukę
niechęć
displease someone
rozpocznij naukę
sprawiać komuś przykrość
embarrassment
rozpocznij naukę
zakłopotanie
maintain eye contact
rozpocznij naukę
utrzymywać kontakt wzrokowy
arouse suspicion
rozpocznij naukę
wzbudzać podejrzenie
facilitate
rozpocznij naukę
ułatwiać
hamper
rozpocznij naukę
utrudniać
proficient
rozpocznij naukę
biegły
underestimated
rozpocznij naukę
niedoceniony
evaluate
rozpocznij naukę
oceniać
stigmatize
rozpocznij naukę
piętnować
exemplify
rozpocznij naukę
ilustrować
conduct business
rozpocznij naukę
prowadzić interes
quagmires
rozpocznij naukę
tarapaty, niepewny grunt
inquiry
rozpocznij naukę
zapytanie, dochodzenie
leave a little to chance
rozpocznij naukę
pozostawiać niewiele przypadkowi
exorbitant
rozpocznij naukę
wygórowane, przesadne (ceny)
excessive
rozpocznij naukę
nadmierny, wygórowany
acquisition
rozpocznij naukę
nabywanie, przejęcie (np. firmy)
slight bow
rozpocznij naukę
niewielki ukłon
occur
rozpocznij naukę
wydarzyć się, nastąpić
assumption
rozpocznij naukę
założenie, przypuszczenie
trim
rozpocznij naukę
obniżyć, zmniejszyć, ciąć
go downhill
rozpocznij naukę
pogarszać się
greedychciwy
rozpocznij naukę
greedychciwy
scattered
rozpocznij naukę
rozproszony
payoff
rozpocznij naukę
wypłata
well rewarded
rozpocznij naukę
dobrze wynagrodzony
share-based
rozpocznij naukę
oparte na udziałach w firmie
sacrifice
rozpocznij naukę
poświęcić się
keep up with inflation
rozpocznij naukę
nadążyć za inflacją
squeeze on living standards
rozpocznij naukę
pogarszające się warunki życiowe
fulfil criteria
rozpocznij naukę
spełniać kryteria
measure up
rozpocznij naukę
dorównywać konkurencji
rule of law
rozpocznij naukę
rządy prawa, państwo prawa
overrule
rozpocznij naukę
odrzucić, przegłosować
veto
rozpocznij naukę
zawetować
enlargement
rozpocznij naukę
rozszerzenie, powiększenie
submit an application
rozpocznij naukę
przedłożyć aplikację
enter the EU
rozpocznij naukę
wstąpić do UE
accession
rozpocznij naukę
przystąpienie, wstąpienie
lure of accession
rozpocznij naukę
kuszenie akcji
put sth uder a magnifying glass
rozpocznij naukę
sprawdzić coś dokładnie
treaty
rozpocznij naukę
traktat
arrival
rozpocznij naukę
przybycie, transport towarów
eminent
rozpocznij naukę
wybitny, znakomity, prawo państwa do wywłaszczenia własności prywatnej
boost spendings
rozpocznij naukę
zwiększyć wydatki
demand for
rozpocznij naukę
zapotrzebowanie na
credit bubble
rozpocznij naukę
bańka kredytowa
capture
rozpocznij naukę
zdobyć, opanować, zdominować rynek
crush
rozpocznij naukę
miażdżyć, przygniatać, kruszyć
sustainable
rozpocznij naukę
zrównoważony
repair ties with
rozpocznij naukę
naprawiać stosunki z
spark anger
rozpocznij naukę
wzbudzić złość
embrace standards
rozpocznij naukę
przyjąć normy
choose path
rozpocznij naukę
wybrać drogę
turn the country towards Europe
rozpocznij naukę
wprowadzić kraj do Europy
ban imports
rozpocznij naukę
zakazać importu
hint for sb
rozpocznij naukę
wskazówka
huge blow
rozpocznij naukę
silny cios
clash with
rozpocznij naukę
kolidować z
suitor
rozpocznij naukę
kandydat, starający się o
confectionery
rozpocznij naukę
wyroby cukiernicze
in compliance with
rozpocznij naukę
zgodnie z
to comply with
rozpocznij naukę
stosować się do
obey
rozpocznij naukę
przestrzegać
shrinking population
rozpocznij naukę
zmniejszająca się populacja
glass ceiling/walls
rozpocznij naukę
sytuacja, w której pracownik nie może awansować (firma, polityka; dotyczy kobiet i mniejszości narodowych)
hardships
rozpocznij naukę
trudy
turn around
rozpocznij naukę
uzdrowić
crack into
rozpocznij naukę
wedrzeć się
rare
rozpocznij naukę
rzadki
shift
rozpocznij naukę
zmieniać się
house hold chores
rozpocznij naukę
prace domowe
cash flow
rozpocznij naukę
przepływ pieniędzy
come unstuck
rozpocznij naukę
zawieść, ponieść porażkę
overcapacity
rozpocznij naukę
nadmiar zdolności produkcyjnych, nadwyżka
be wary of
rozpocznij naukę
mieć się na baczności, być ostrożnym
ensure the survival
rozpocznij naukę
zapewnić przetrwanie
leverage
rozpocznij naukę
stosunek kapitału pożyczkowego do kapitału własnego firmy, dźwignia finansowa
trump desire to
rozpocznij naukę
pokonać, oprzeć się pragnieniu
misguided financial gambles
rozpocznij naukę
mylące gierki
container-shipping
rozpocznij naukę
statki o dużym załadunku
entrust the firm
rozpocznij naukę
powierzyć firmę
fale nacjonalizacji
rozpocznij naukę
waves of nationalisation
szary, ponury
rozpocznij naukę
drab
łożyska
rozpocznij naukę
bearings
oferta przetargowa
rozpocznij naukę
bid
odnieść odwrotny skutek
rozpocznij naukę
backfire
przejąć
rozpocznij naukę
take over
pogorszyć
rozpocznij naukę
go sour
stracić ostrożność
rozpocznij naukę
lose caution
odmówić kredytu
rozpocznij naukę
deny credit
dzierżyć, władać czymś, posługiwać się
rozpocznij naukę
wield significant influence
pożyczka konsorcjalna
rozpocznij naukę
syndicated loan
sprawować kontrolę nad czymś
rozpocznij naukę
exercise control over sth
nakład
rozpocznij naukę
outlay
dominujący
rozpocznij naukę
prevalent
ciąć siły robocze
rozpocznij naukę
slash worforce
wystrzegać się, unikać
rozpocznij naukę
eschew
zwolnienia
rozpocznij naukę
redundancies, lay-offs
dofinansowywany
rozpocznij naukę
bailed out
powalony
rozpocznij naukę
felled
być notowanym na giełdzie (jako spółka)
rozpocznij naukę
be listed
w ostateczności
rozpocznij naukę
as a last resort
ciężar odpowiedzialności
rozpocznij naukę
burden of responsibility
banki są chętne by pożyczyć pieniądze
rozpocznij naukę
banks have been knocking to its door
obciążony ciężkimi długami
rozpocznij naukę
burdening with heavy debts

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.