egzamin techniczny

 0    149 fiszek    robaczek1516
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
politechnika łódzka
rozpocznij naukę
Lodz university of technology
wydział
rozpocznij naukę
faculty
katedra
rozpocznij naukę
department
instytut
rozpocznij naukę
institute
kierunek
rozpocznij naukę
field of study/ course
specjalizacja
rozpocznij naukę
specialization?
rektor
rozpocznij naukę
vice chancellor / president
dziekan
rozpocznij naukę
dean
inżynier
rozpocznij naukę
BSc degree=Bachelor of Science
absolwent
rozpocznij naukę
graduate
magister
rozpocznij naukę
Master of Science
magister inżynier
rozpocznij naukę
MSc degree= Master of Science
inżynier
rozpocznij naukę
engeeneer
licencjat
rozpocznij naukę
Beng degree= Bachelor of Engineering
składać się z
rozpocznij naukę
consist of
podzielony na
rozpocznij naukę
divided into?
zdobywać wiedzę
rozpocznij naukę
acquire knowledge?
ukończyć uczelnię
rozpocznij naukę
graduate?
studia II stopnia
rozpocznij naukę
second-cycle programme
student III roku
rozpocznij naukę
tird year student
dziedzina studiów
rozpocznij naukę
area of study
stopień naukowy
rozpocznij naukę
degree
rozwój
rozpocznij naukę
development / progress
wykształcenie techniczne
rozpocznij naukę
technical education
zawodowo
rozpocznij naukę
professionally
założyć swoją własna firmę
rozpocznij naukę
set up a company
uczęszczać na wykłady
rozpocznij naukę
to attend lectures
prowadzić badania
rozpocznij naukę
carry out a resea-rch
we współpracy z
rozpocznij naukę
in collaboration with
osiągnięcia edukacyjne
rozpocznij naukę
educational achievements
wyposażony w
rozpocznij naukę
equipped with
specjalizować się w
rozpocznij naukę
to specialize in
zastosowanie
rozpocznij naukę
using
umiejętności praktyczne
rozpocznij naukę
practical skills
kariera zawodowa
rozpocznij naukę
career
studiować za granicą
rozpocznij naukę
study abroad
w dziedzinie/obszarze
rozpocznij naukę
in the field
centrum badawcze
rozpocznij naukę
research centre
matematyka
rozpocznij naukę
matchematics/ match
geometria
rozpocznij naukę
geometry
wymiary
rozpocznij naukę
measurement
długość
rozpocznij naukę
length
długi
rozpocznij naukę
long
wysokość
rozpocznij naukę
height
wysoki
rozpocznij naukę
high
szerokość
rozpocznij naukę
width
szeroki
rozpocznij naukę
wide
głębokość
rozpocznij naukę
depth
głęboki
rozpocznij naukę
deep
liczba
rozpocznij naukę
number
liczba pierwsza
rozpocznij naukę
prime number
liczba parzysta
rozpocznij naukę
even number
liczba nieparzysta
rozpocznij naukę
odd number
l. Całkowita
rozpocznij naukę
integer
l. Naturalna
rozpocznij naukę
natural number
l. Ujemna
rozpocznij naukę
negative number
l. Dodatnie
rozpocznij naukę
positive number
ułamek
rozpocznij naukę
fraction
ułamek zwykły
rozpocznij naukę
common fraction
ułamki dziesiętne
rozpocznij naukę
decimal fraction
licznik
rozpocznij naukę
numerator
mianownik
rozpocznij naukę
denominator
najmniejszy wspólny mianownik
rozpocznij naukę
LCD (the least common denominator)
połowa
rozpocznij naukę
a half
ćwierć
rozpocznij naukę
a quarter
pole powierzchni
rozpocznij naukę
area
średnica
rozpocznij naukę
diameter
objętość
rozpocznij naukę
volume
mierzyć
rozpocznij naukę
to measure / take a mesurement?
pomiar
rozpocznij naukę
measurement
potęga
rozpocznij naukę
power
pierwiastek
rozpocznij naukę
root
x do kwadratu
rozpocznij naukę
x to a power of 2 / x squared
x do potęgi 3
rozpocznij naukę
x cubed
pierwiastek 2st z x
rozpocznij naukę
square root (pierwiastek kwadratowy)
pierwiastek 3st z x
rozpocznij naukę
cubic root? Cube root?
kąt
rozpocznij naukę
angle
kąt prosty
rozpocznij naukę
right angle
kąt ostry
rozpocznij naukę
acute angle
kąt rozwarty
rozpocznij naukę
obtuse angle
linie
rozpocznij naukę
line
linia prosta
rozpocznij naukę
straight line
linia łamana
rozpocznij naukę
zigzag
prostopadłe
rozpocznij naukę
perpendicular lines
równoległe
rozpocznij naukę
parallel lines
poziomy
rozpocznij naukę
horizontal
pionowy
rozpocznij naukę
perpendicular
działania matematyczne
rozpocznij naukę
operations
dodawać
rozpocznij naukę
add
odejmować
rozpocznij naukę
subtract
mnożyć
rozpocznij naukę
multiply
dzielić
rozpocznij naukę
divide
różnica
rozpocznij naukę
difference
suma
rozpocznij naukę
sum
równy
rozpocznij naukę
equal
równa się
rozpocznij naukę
equals
obliczenie
rozpocznij naukę
calculation
obliczać
rozpocznij naukę
calculate
rozwiązywać równanie
rozpocznij naukę
solve an equation?
zmienne
rozpocznij naukę
variable / alternating
wyrażenie
rozpocznij naukę
expression
wzór
rozpocznij naukę
formula
działania nieporządane
rozpocznij naukę
adverse effects
spalanie
rozpocznij naukę
combustion
zanieczyszczenie
rozpocznij naukę
contamination
żrący/ subst żrąca
rozpocznij naukę
corrosive
pozbyć się/ usunąć
rozpocznij naukę
dispose of
osuszyć
rozpocznij naukę
dry
nauszniki/ zatyczki do uszu / ochrona uszu
rozpocznij naukę
earmuffs/ earplugs
poróżnić
rozpocznij naukę
embroil
wybuch
rozpocznij naukę
explosion
subst wybuchowa
rozpocznij naukę
explosive
subst łatwopalna/ łatwopalny
rozpocznij naukę
flummable
tarcie
rozpocznij naukę
friction
gazy pod ciśnieniem
rozpocznij naukę
gases under pressure
subst szkodliwa /szkodliwy
rozpocznij naukę
harmful
konserwacja
rozpocznij naukę
maintenance
konserwować
rozpocznij naukę
maintain
stopiony
rozpocznij naukę
molten
środki ochrony indywidualnej
rozpocznij naukę
personal protective equipment
trujący
rozpocznij naukę
poisonous
zapobiegawczy
rozpocznij naukę
precautionary
chronić
rozpocznij naukę
protect
odzież ochronna
rozpocznij naukę
protective clothing
środki ochronne
rozpocznij naukę
protective measures
p-rzetworzyć
rozpocznij naukę
recycle
szczelnie zamknąć
rozpocznij naukę
seal / tightly closed
szczelnie
rozpocznij naukę
tightly
toksyczny
rozpocznij naukę
toxic
związany ze środowiskiem
rozpocznij naukę
environmentally related
rysunek techniczny
rozpocznij naukę
technical drawing
projektowanie wspomagane komputerowo
rozpocznij naukę
computer- aided design CAD
w skali od do
rozpocznij naukę
on a scale of ... To...
w tym modelu nie zachowano odpowiedniej skali
rozpocznij naukę
the model is out of or not to scale
zestaw rysunków
rozpocznij naukę
set of drawings
ogólny rysunek złożeniowy
rozpocznij naukę
general arrangment
w małej skali
rozpocznij naukę
smal-scale
w dużej slaki
rozpocznij naukę
large scale
rozmiar rzeczywisty
rozpocznij naukę
actual size
rozmiar powiększony
rozpocznij naukę
enlarged
rysunek schematyczny
rozpocznij naukę
schematic drawing / schematics
rzut pionowy
rozpocznij naukę
elevational view
rzut z góry
rozpocznij naukę
overview
rzut z boku
rozpocznij naukę
sideview
rzut frontu
rozpocznij naukę
front view
dwuwymiarowy
rozpocznij naukę
two--dimensional
trójwymiarowy
rozpocznij naukę
three-dimensional
przekrój poprzeczny
rozpocznij naukę
cross-section
w przekroju
rozpocznij naukę
in cross-section

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.