EU-Organe 1

 0    67 fiszek    ahajka11
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen
rozpocznij naukę
nie posiadać osobowości prawnej
institutionell
rozpocznij naukę
instytucjonalny
der Rat der EG
rozpocznij naukę
Rada Wspólnot Europejskich
die Europäische Kommission
rozpocznij naukę
Komisja Europejska
das Europäische Parlament
rozpocznij naukę
Parlament Europejski
der Europäische Gerichtshof
rozpocznij naukę
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
der Europäische Rechnungshof
rozpocznij naukę
Europejski Trybunał Obrachunkowy
der Wirtschafts- und Sozialausschuss
rozpocznij naukę
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
der Ausschuss der Regionen
rozpocznij naukę
Komitet Regionów
die Europäische Zentralbank
rozpocznij naukę
Europejski Bank Centralny
die Europäische Investitionsbank
rozpocznij naukę
Europejski Bank Inwestycyjny
die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl - EGKS
rozpocznij naukę
Europejska Wspólnota Węgla i Stali - EWWiS
die Hohe Behörde
rozpocznij naukę
Wysoka Władza
die Versammlung
rozpocznij naukę
zgromadzenie
r Ministerrat
rozpocznij naukę
rada ministrów
die Europäische Atomgemeinschaft
rozpocznij naukę
Europejska Wspólnota Energii Atomowej - EWEA/ Euratom
r Gründungsvertrag
rozpocznij naukę
traktat założycielski
Europäische Gemeinschaften
rozpocznij naukę
Wspólnoty Europejskie
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft - EWG
rozpocznij naukę
Europejska Wspólnota Gospodarcza
der Europäische Rat
rozpocznij naukę
Rada Europejska
r Regierungschef
rozpocznij naukę
szef rządu
sich zusammensetzen aus
rozpocznij naukę
składać się z
r Mitgliedstaat
rozpocznij naukę
państwo członkowskie
s Gipfeltreffen
rozpocznij naukę
spotkanie na szczycie
festschreiben
rozpocznij naukę
spisywać, ustanawiać pisemnie
e Zielvorstellung
rozpocznij naukę
przedstawienie/zdefiniowanie celu
festlegen
rozpocznij naukę
ustalać
tagen
rozpocznij naukę
obradować
sicherstellen
rozpocznij naukę
zapewniać
befugt sein zu
rozpocznij naukę
być upoważnionym/uprawnionym do
e Zusammensetzung
rozpocznij naukę
skład
e Präsidentschaft
rozpocznij naukę
prezydencja
s Rotationsprinzip
rozpocznij naukę
zasada rotacyjna
s Gesetzgebungsorgan
rozpocznij naukę
organ władzy ustawodawczej
e Befugnis
rozpocznij naukę
uprawnienie, upoważnienie
einen Vorschlag unterbreiten
rozpocznij naukę
składać propozycję
die Legislative
rozpocznij naukę
władza ustawodawcza, legislatywa
e Exekutive
rozpocznij naukę
władza wykonawcza
aus Staatsbeamten auf Ministerebene bestehen
rozpocznij naukę
składać się z urzędników na szczeblu ministerialnym
im Namen der Regierung Verbindlichkeiten eingehen
rozpocznij naukę
zaciągać zobowiązania w imieniu rządu
rechtsetzende Kompetenzen besitzen
rozpocznij naukę
posiadać kompetencje prawotwórcze
nach außen vertreten
rozpocznij naukę
reprezentować na zewnątrz
das Europäische System der Zentralbanken - ESZB
rozpocznij naukę
Europejski System Banków Centralnych - ESBC
e Rechtsvorschrift
rozpocznij naukę
przepis prawny
im Regelfall
rozpocznij naukę
z reguły
zusammentreten
rozpocznij naukę
= sich versammeln, zbierać się
s Entscheidungsgremium
rozpocznij naukę
gremium decyzyjne
r Europarat
rozpocznij naukę
Rada Europy
intergouvernemental
rozpocznij naukę
między rządowy
mit Sitz in
rozpocznij naukę
z siedzibą w
r Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
rozpocznij naukę
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Fortschritte erzielen
rozpocznij naukę
osiągnąć postepy
das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung - OLAF
rozpocznij naukę
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych - OLAF
die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit - EBL
rozpocznij naukę
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności - EFSA (z angielskiego)
die Europäische Umweltagentur - EUA
rozpocznij naukę
Europejska Agencja Środowiska - EEA
das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)- HABM
rozpocznij naukę
Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory)- OHIM
die Europäische Arzneimittelagentur - EMEA
rozpocznij naukę
Europejska Agencja Leków - EMA
das Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union - CdT
rozpocznij naukę
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej - CdT
die Europäische Agentur für Flugsicherheit - EASA
rozpocznij naukę
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego - EASA
die Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit - EUMC
rozpocznij naukę
"Europejski Wydział ds. przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii"
die Europäischen Eisenbahnagentur – ERA
rozpocznij naukę
Europejska Agencja Kolejowa - ERA
das Europäisches Polizeiamt - Europol
rozpocznij naukę
Europejski Urząd Policji - Europol
Dreiteilung der Macht
rozpocznij naukę
trójpodział władzy
beim Parlament liegen
rozpocznij naukę
leżeć w gestii parlamentu
die Judiaktive
rozpocznij naukę
władza sądownicza
verantwortlich gegenüber
rozpocznij naukę
odpowiedzialny wobec
ausschließlich
rozpocznij naukę
wyłącznie, tylko

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.