Staatsordunung und politisches System 1

 0    54 fiszki    aga88
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

die Gesetzgebung steht dem Parlament zu
rozpocznij naukę
ustawodawstwo przysługuje parlamentowi

die Exekutive wird vom Staatspräsidenten ausgeübt
rozpocznij naukę
władza wykonawczą sprawuje prezydent państwa

die Rechtsprechung
rozpocznij naukę
orzecznictwo, władza sądowa

In der Verfassung werden Rechte verankert
rozpocznij naukę
w konstytucji umieszczone, ustanowione są prawa

ein verfassungsmäßig verankertes Recht
rozpocznij naukę
prawo ustanowione konstytucyjnie

die wechselseitigen Beziehungen werden bestimmt
rozpocznij naukę
ustanowione są wzajemne stosunki

eine wichtige Grundlage für...
rozpocznij naukę
ważna podstawa ku...

die kommunale Selbstverwaltung
rozpocznij naukę
samorząd lokalny

in gemeinsamer Sitzung
rozpocznij naukę
na wspólnym posiedzeniu

in der Volksabstimmung
rozpocznij naukę
w referendum

die Wahrung aller Grundfreiheiten und Privatrechte garantieren
rozpocznij naukę
zapewniać zachowanie wszystkich wolności obywatelskich i prawa prywatnego (?)

Gleichheit vor dem Gesetz
rozpocznij naukę
równość wobec prawa

persönliche Unantastbarkeit
rozpocznij naukę
nietykalność osobista

Anspruch auf gerichtliche Anhörung
rozpocznij naukę
prawo do wysłuchania

Recht auf freie Meinungsäußerung
rozpocznij naukę
prawo do wolności słowa

Recht auf Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit
rozpocznij naukę
prawo do wolności zgromadzeń i zreszania

Recht auf Eigentum
rozpocznij naukę
prawo do własności

Recht auf Gesundheitsfürsorge
rozpocznij naukę
prawo do ochrony zdrowia

Anspruch auf soziale Leistungen
rozpocznij naukę
prawo do świadczeń społecznych

Recht auf freie Berufswahl und Berufsausübung
rozpocznij naukę
prawo do wolnego wyboru zawodu i wykonywania go

die Wende um 1989
rozpocznij naukę
przełom roku 1989

einer Sache Platz machen
rozpocznij naukę
zrobić czemuś miejsce

sich einer Sache angleichen
rozpocznij naukę
upodabniać się do

Die polnische politische Bühne gleicht sich den europäischen und außererupäischen Standards an.
rozpocznij naukę
Polska scena polityczna upodabnia się do europejskich i pozaeuropejskich standardów.

Demokratische Linksallianz
rozpocznij naukę
SLD

Polnische Bauernpartei
rozpocznij naukę
PSL

Palikot-Bewegung
rozpocznij naukę
Rucha Palikota

Polen ist das Wichtigste
rozpocznij naukę
PJN

Das Gesetzgebungsverfahren beginnt mit der Einreichung eines Gesetzentwurfs beim Sitzungsleiter des Sejm, dem Sejmmarschall.
rozpocznij naukę
Procedura ustawodawcza rozpoczyna się wraz ze złożeniem projektu ustawy u marszałka Sejmu. (lub: wraz z przedstawieniem marszałkowi projektu ustawy)

die Gesetzesvorlage = der Gesetzentwurf
rozpocznij naukę
projekt ustawy

an zuständige Sejm-Ausschüsse verweisen
rozpocznij naukę
przekazywać odpowiednim komisjom sejmowym

Stellung nehmen zu...
rozpocznij naukę
zajmować stanowisko w sprawie...

weiterleiten an...
rozpocznij naukę
przekazywać do...

Im Falle der Zustimmung
rozpocznij naukę
w przypadku przyjęcia

dem Gesetz zustimmen
rozpocznij naukę
zatwierdzić ustawę

Einspruch einlegen
rozpocznij naukę
wnieść sprzeciw

Änderungsvorschläge machen
rozpocznij naukę
zgłosić zmiany w propozycji ustawy

den Senatbeschluss zurückweisen
rozpocznij naukę
odrzucić postanowienie senatu

den Verfassungsgerichtshof anrufen
rozpocznij naukę
skierować do Trybunału Konstytucyjnego

die Verfassungskonformität überprüfen
rozpocznij naukę
sprawdzać zgodność z konstytucją

Das Gesetz tritt nach der Verkündung im Gesetzblatt der Republik Polen in Kraft.
rozpocznij naukę
Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu (opublikowaniu) w dzienniku ustaw.

Minister des Staatsschatzes
rozpocznij naukę
Minister Skarbu Państwa

Minister für Agrarpolitik und Landwirtschaftsentwicklung
rozpocznij naukę
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister für auswärtige Angelegenheiten (Außenminister)
rozpocznij naukę
MSZ

Minister für Bauwesen
rozpocznij naukę
Min. Infrastruktury

Min. für Inneres und Verwaltung
rozpocznij naukę
MSWiA

Min. für Kultur und Nationalerbe
rozpocznij naukę
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Min. für Seewirtschaft
rozpocznij naukę
Minister Gospodarki Morskiej

Min. für Volksbildung
rozpocznij naukę
MEN

Wirtschaftsminister
rozpocznij naukę
min. gospodarki

Min. für Wissenschaft und Hochschulwesen
rozpocznij naukę
Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Transportminister
rozpocznij naukę
min. transportu

Umweltminister
rozpocznij naukę
min.środowiska

Verteidigungsminister
rozpocznij naukę
MON


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.