Staatsordunung und politisches System 1

 0    54 fiszki    aga88
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
die Gesetzgebung steht dem Parlament zu
rozpocznij naukę
ustawodawstwo przysługuje parlamentowi
die Exekutive wird vom Staatspräsidenten ausgeübt
rozpocznij naukę
władza wykonawczą sprawuje prezydent państwa
die Rechtsprechung
rozpocznij naukę
orzecznictwo, władza sądowa
In der Verfassung werden Rechte verankert
rozpocznij naukę
w konstytucji umieszczone, ustanowione są prawa
ein verfassungsmäßig verankertes Recht
rozpocznij naukę
prawo ustanowione konstytucyjnie
die wechselseitigen Beziehungen werden bestimmt
rozpocznij naukę
ustanowione są wzajemne stosunki
eine wichtige Grundlage für...
rozpocznij naukę
ważna podstawa ku...
die kommunale Selbstverwaltung
rozpocznij naukę
samorząd lokalny
in gemeinsamer Sitzung
rozpocznij naukę
na wspólnym posiedzeniu
in der Volksabstimmung
rozpocznij naukę
w referendum
die Wahrung aller Grundfreiheiten und Privatrechte garantieren
rozpocznij naukę
zapewniać zachowanie wszystkich wolności obywatelskich i prawa prywatnego (?)
Gleichheit vor dem Gesetz
rozpocznij naukę
równość wobec prawa
persönliche Unantastbarkeit
rozpocznij naukę
nietykalność osobista
Anspruch auf gerichtliche Anhörung
rozpocznij naukę
prawo do wysłuchania
Recht auf freie Meinungsäußerung
rozpocznij naukę
prawo do wolności słowa
Recht auf Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit
rozpocznij naukę
prawo do wolności zgromadzeń i zreszania
Recht auf Eigentum
rozpocznij naukę
prawo do własności
Recht auf Gesundheitsfürsorge
rozpocznij naukę
prawo do ochrony zdrowia
Anspruch auf soziale Leistungen
rozpocznij naukę
prawo do świadczeń społecznych
Recht auf freie Berufswahl und Berufsausübung
rozpocznij naukę
prawo do wolnego wyboru zawodu i wykonywania go
die Wende um 1989
rozpocznij naukę
przełom roku 1989
einer Sache Platz machen
rozpocznij naukę
zrobić czemuś miejsce
sich einer Sache angleichen
rozpocznij naukę
upodabniać się do
Die polnische politische Bühne gleicht sich den europäischen und außererupäischen Standards an.
rozpocznij naukę
Polska scena polityczna upodabnia się do europejskich i pozaeuropejskich standardów.
Demokratische Linksallianz
rozpocznij naukę
SLD
Polnische Bauernpartei
rozpocznij naukę
PSL
Palikot-Bewegung
rozpocznij naukę
Rucha Palikota
Polen ist das Wichtigste
rozpocznij naukę
PJN
Das Gesetzgebungsverfahren beginnt mit der Einreichung eines Gesetzentwurfs beim Sitzungsleiter des Sejm, dem Sejmmarschall.
rozpocznij naukę
Procedura ustawodawcza rozpoczyna się wraz ze złożeniem projektu ustawy u marszałka Sejmu. (lub: wraz z przedstawieniem marszałkowi projektu ustawy)
die Gesetzesvorlage = der Gesetzentwurf
rozpocznij naukę
projekt ustawy
an zuständige Sejm-Ausschüsse verweisen
rozpocznij naukę
przekazywać odpowiednim komisjom sejmowym
Stellung nehmen zu...
rozpocznij naukę
zajmować stanowisko w sprawie...
weiterleiten an...
rozpocznij naukę
przekazywać do...
Im Falle der Zustimmung
rozpocznij naukę
w przypadku przyjęcia
dem Gesetz zustimmen
rozpocznij naukę
zatwierdzić ustawę
Einspruch einlegen
rozpocznij naukę
wnieść sprzeciw
Änderungsvorschläge machen
rozpocznij naukę
zgłosić zmiany w propozycji ustawy
den Senatbeschluss zurückweisen
rozpocznij naukę
odrzucić postanowienie senatu
den Verfassungsgerichtshof anrufen
rozpocznij naukę
skierować do Trybunału Konstytucyjnego
die Verfassungskonformität überprüfen
rozpocznij naukę
sprawdzać zgodność z konstytucją
Das Gesetz tritt nach der Verkündung im Gesetzblatt der Republik Polen in Kraft.
rozpocznij naukę
Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu (opublikowaniu) w dzienniku ustaw.
Minister des Staatsschatzes
rozpocznij naukę
Minister Skarbu Państwa
Minister für Agrarpolitik und Landwirtschaftsentwicklung
rozpocznij naukę
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister für auswärtige Angelegenheiten (Außenminister)
rozpocznij naukę
MSZ
Minister für Bauwesen
rozpocznij naukę
Min. Infrastruktury
Min. für Inneres und Verwaltung
rozpocznij naukę
MSWiA
Min. für Kultur und Nationalerbe
rozpocznij naukę
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Min. für Seewirtschaft
rozpocznij naukę
Minister Gospodarki Morskiej
Min. für Volksbildung
rozpocznij naukę
MEN
Wirtschaftsminister
rozpocznij naukę
min. gospodarki
Min. für Wissenschaft und Hochschulwesen
rozpocznij naukę
Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Transportminister
rozpocznij naukę
min. transportu
Umweltminister
rozpocznij naukę
min.środowiska
Verteidigungsminister
rozpocznij naukę
MON

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.