Staatsordnung cz. 2

 0    80 fiszek    ahajka11
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
die Einhaltung der Gesetze sichern/ überprüfen
rozpocznij naukę
zapewniać/ kontrolować wykonywanie ustaw
die Arbeit der Staatsverwaltung
rozpocznij naukę
praca administracji państwowej
die Sicherheit des Staates im Inneren und nach Außen garantieren
rozpocznij naukę
gwarantować wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo państwa
die Verantwortung für einen ausgeglichen Staatshaushalt
rozpocznij naukę
odpowiedzialność za zrównoważony budżet państwa
für etw. verantwortlich zeichnen
rozpocznij naukę
1. odpowiadać za coś, popierać coś 2. podpisywać się pod czymś
unterstellt sein
rozpocznij naukę
być podporządkowanym
jdm unterstehen
rozpocznij naukę
podlegać komuś
laut Verfassung
rozpocznij naukę
zgodnie z konstytucją
das Staatsoberhaupt
rozpocznij naukę
głowa państwa
der Garant für die kontinuierliche Handlungsfähigkeit der Staatsgewalt sein
rozpocznij naukę
być gwarantem ciągłej zdolności do czynności prawnych władzy państwowej
die Einhaltung der Verfassung
rozpocznij naukę
przestrzeganie, stosowanie konstytucji
über die innere Sicherheit wachen
rozpocznij naukę
czuwać nad bezpieczeństwem wewnętrznym
wachen über
rozpocznij naukę
sprawować nadzór nad
anberaumen (Termin, Zeitpunkt, Sitzung)
rozpocznij naukę
wyznaczać, zwoływać
das Parlament auflösen
rozpocznij naukę
rozwiązać parlament
eine Volksabstimmung anordnen
rozpocznij naukę
zarządzić referendum
den Ministerpräsidenten nominieren/ bestellen
rozpocznij naukę
nominować/ powołać premiera
Einfluss direkt auf die Gesetzgebung nehmen
rozpocznij naukę
wywierać bezpośrednio wpływ na ustawodawstwo
internationale Verträge ratifizieren/ kündigen
rozpocznij naukę
ratyfikować/ wypowiadać międzynarodowe traktaty
Botschafter ernennen/ abberufen
rozpocznij naukę
mianować/ odwoływać ambasadorów
Auszeichnungen verleihen
rozpocznij naukę
nadawać, przyznawać odznaczenia
der Verdienstorden/ das Verdienstkreuz
rozpocznij naukę
krzyż zasługi
das Gnadenrecht
rozpocznij naukę
prawo łaski, ułaskawienie
rechtskräftig verhängte Strafen aufheben
rozpocznij naukę
uchylać/ znosić prawomocnie nałożone kary
der Oberbefehlshaber der Streitkräfte
rozpocznij naukę
Zwierzchnik Sił Zbrojnych
Verwaltungsgericht
rozpocznij naukę
[okręgowy] sąd administracyjny
Militärgericht
rozpocznij naukę
sąd wojskowy
das Verfassungsgericht
rozpocznij naukę
Trybunał Konstytucyjny
der Staatsgerichtshof
rozpocznij naukę
Trybunał Stanu
Urteil fällen
rozpocznij naukę
wydawać wyrok
das Berufungsgericht / Appellationsgericht
rozpocznij naukę
sąd apelacyjny
das Bezirkgericht
rozpocznij naukę
sąd okręgowy
die Rechtsstreitigkeit
rozpocznij naukę
spór prawny
der Kindschaftsstreit
rozpocznij naukę
spór o dziecko
die Grundbuchabteilung
rozpocznij naukę
dział ksiąg wieczystych
Jugendgericht
rozpocznij naukę
sąd dla nieletnich
das Registergericht
rozpocznij naukę
sąd prowadzący rejestr
Sozialgericht
rozpocznij naukę
sąd społeczny
der Rechtszug
rozpocznij naukę
tok instancji
die Privatklage
rozpocznij naukę
oskarżenie prywatne
sich erstrecken auf (im ersten Rechtszug)
rozpocznij naukę
(w pierwszej instancji) rozciągać się na
die Berufung
rozpocznij naukę
odwołanie, apelacja
Vollstreckungsgericht
rozpocznij naukę
sąd egzekucyjny
in den Zuständigkeitsbereich fallen
rozpocznij naukę
przypadać w zakres kompetencji
eine Straftat verüben
rozpocznij naukę
popełnić czyn karalny/ przestępstwo
die Kassation
rozpocznij naukę
kasacja
Oberste Kontrollkammer
rozpocznij naukę
Najwyższa Izba Kontroli
die Wiedererlangung der Unabhängigkeit
rozpocznij naukę
odzyskanie niepodległości
ins Leben rufen
rozpocznij naukę
wejść w życie, wprowadzić w życie, powołać coś do życia
beaufsichtigen
rozpocznij naukę
nadzorować
eine Kontrolle durchführen
rozpocznij naukę
przeprowadzać kontrolę
die Nationalversammlung
rozpocznij naukę
Zgromadzenie Narodowe
der Anspruch
rozpocznij naukę
prawo, roszczenie
der Ausschuss
rozpocznij naukę
komisja
die Vorlage
rozpocznij naukę
projekt
rechtskonform
rozpocznij naukę
zgodny z prawem
verfassungskonform
rozpocznij naukę
zgodny z konstytucją
die Nichtregierungsorganisation / NGO
rozpocznij naukę
organizacja pozarządowa
sich auf Familiensachen erstrecken
rozpocznij naukę
obejmować sprawy rodzinne
die Verfassung verabschieden
rozpocznij naukę
uchwalić konstytucję
an Bedeutung verlieren
rozpocznij naukę
tracić na znaczeniu
sich den Standards angleichen
rozpocznij naukę
dostosowywać się do standardów
an den Ausschuss verweisen/ weiterleiten (zur Beratung/Stellungnahme)
rozpocznij naukę
skierować do komisji (do rozpatrzenia)
Beratungen abschließen
rozpocznij naukę
zakończyć obrady
das Verfassungsgericht anrufen
rozpocznij naukę
odwołać się do Trybunału Konstytucyjnego
das vom Sejm und Senat beschlossene Gesetz
rozpocznij naukę
ustawa uchwalona przez Sejm i Senat
dem Staatspräsidenten vorlegen
rozpocznij naukę
przekazywać do prezydenta
die Verfassungskonformität des Gesetzes
rozpocznij naukę
zgodność ustawy z konstytucją
Einspruch einlegen
rozpocznij naukę
zgłosić weto
eine Straftat im Zusammenhang mit der Amtsausübung
rozpocznij naukę
przestępstwo w związku ze sprawowaniem urzędu
ein höherer Staatsbeamter
rozpocznij naukę
urzędnik państwowy wyższej rangi
die Grundbücher führen
rozpocznij naukę
prowadzić księgi wieczyste
das Rechtsstaatsprinzip
rozpocznij naukę
zasada państwa prawa
der Volksentscheid
rozpocznij naukę
referendum
das Verhältnismäßigkeitsprinzip
rozpocznij naukę
zasada proporcjonalności
die Lesung
rozpocznij naukę
czytanie (projektu ustawy)
die Kompetenzverteilung
rozpocznij naukę
rozdział/ podział kompetencji
die Geschäftsordnung
rozpocznij naukę
regulamin
geeignet
rozpocznij naukę
stosowny, odpowiedni, właściwy
der Oberbegriff
rozpocznij naukę
pojęcie nadrzędne

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.