Staatsordnung cz. 2

 0    80 fiszek    ahajka11
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

die Einhaltung der Gesetze sichern/ überprüfen
rozpocznij naukę
zapewniać/ kontrolować wykonywanie ustaw

die Arbeit der Staatsverwaltung
rozpocznij naukę
praca administracji państwowej

die Sicherheit des Staates im Inneren und nach Außen garantieren
rozpocznij naukę
gwarantować wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo państwa

die Verantwortung für einen ausgeglichen Staatshaushalt
rozpocznij naukę
odpowiedzialność za zrównoważony budżet państwa

für etw. verantwortlich zeichnen
rozpocznij naukę
1. odpowiadać za coś, popierać coś 2. podpisywać się pod czymś

unterstellt sein
rozpocznij naukę
być podporządkowanym

jdm unterstehen
rozpocznij naukę
podlegać komuś

laut Verfassung
rozpocznij naukę
zgodnie z konstytucją

das Staatsoberhaupt
rozpocznij naukę
głowa państwa

der Garant für die kontinuierliche Handlungsfähigkeit der Staatsgewalt sein
rozpocznij naukę
być gwarantem ciągłej zdolności do czynności prawnych władzy państwowej

die Einhaltung der Verfassung
rozpocznij naukę
przestrzeganie, stosowanie konstytucji

über die innere Sicherheit wachen
rozpocznij naukę
czuwać nad bezpieczeństwem wewnętrznym

wachen über
rozpocznij naukę
sprawować nadzór nad

anberaumen (Termin, Zeitpunkt, Sitzung)
rozpocznij naukę
wyznaczać, zwoływać

das Parlament auflösen
rozpocznij naukę
rozwiązać parlament

eine Volksabstimmung anordnen
rozpocznij naukę
zarządzić referendum

den Ministerpräsidenten nominieren/ bestellen
rozpocznij naukę
nominować/ powołać premiera

Einfluss direkt auf die Gesetzgebung nehmen
rozpocznij naukę
wywierać bezpośrednio wpływ na ustawodawstwo

internationale Verträge ratifizieren/ kündigen
rozpocznij naukę
ratyfikować/ wypowiadać międzynarodowe traktaty

Botschafter ernennen/ abberufen
rozpocznij naukę
mianować/ odwoływać ambasadorów

Auszeichnungen verleihen
rozpocznij naukę
nadawać, przyznawać odznaczenia

der Verdienstorden/ das Verdienstkreuz
rozpocznij naukę
krzyż zasługi

das Gnadenrecht
rozpocznij naukę
prawo łaski, ułaskawienie

rechtskräftig verhängte Strafen aufheben
rozpocznij naukę
uchylać/ znosić prawomocnie nałożone kary

der Oberbefehlshaber der Streitkräfte
rozpocznij naukę
Zwierzchnik Sił Zbrojnych

Verwaltungsgericht
rozpocznij naukę
[okręgowy] sąd administracyjny

Militärgericht
rozpocznij naukę
sąd wojskowy

das Verfassungsgericht
rozpocznij naukę
Trybunał Konstytucyjny

der Staatsgerichtshof
rozpocznij naukę
Trybunał Stanu

Urteil fällen
rozpocznij naukę
wydawać wyrok

das Berufungsgericht / Appellationsgericht
rozpocznij naukę
sąd apelacyjny

das Bezirkgericht
rozpocznij naukę
sąd okręgowy

die Rechtsstreitigkeit
rozpocznij naukę
spór prawny

der Kindschaftsstreit
rozpocznij naukę
spór o dziecko

die Grundbuchabteilung
rozpocznij naukę
dział ksiąg wieczystych

Jugendgericht
rozpocznij naukę
sąd dla nieletnich

das Registergericht
rozpocznij naukę
sąd prowadzący rejestr

Sozialgericht
rozpocznij naukę
sąd społeczny

der Rechtszug
rozpocznij naukę
tok instancji

die Privatklage
rozpocznij naukę
oskarżenie prywatne

sich erstrecken auf (im ersten Rechtszug)
rozpocznij naukę
(w pierwszej instancji) rozciągać się na

die Berufung
rozpocznij naukę
odwołanie, apelacja

Vollstreckungsgericht
rozpocznij naukę
sąd egzekucyjny

in den Zuständigkeitsbereich fallen
rozpocznij naukę
przypadać w zakres kompetencji

eine Straftat verüben
rozpocznij naukę
popełnić czyn karalny/ przestępstwo

die Kassation
rozpocznij naukę
kasacja

Oberste Kontrollkammer
rozpocznij naukę
Najwyższa Izba Kontroli

die Wiedererlangung der Unabhängigkeit
rozpocznij naukę
odzyskanie niepodległości

ins Leben rufen
rozpocznij naukę
wejść w życie, wprowadzić w życie, powołać coś do życia

beaufsichtigen
rozpocznij naukę
nadzorować

eine Kontrolle durchführen
rozpocznij naukę
przeprowadzać kontrolę

die Nationalversammlung
rozpocznij naukę
Zgromadzenie Narodowe

der Anspruch
rozpocznij naukę
prawo, roszczenie

der Ausschuss
rozpocznij naukę
komisja

projekt

rechtskonform
rozpocznij naukę
zgodny z prawem

verfassungskonform
rozpocznij naukę
zgodny z konstytucją

die Nichtregierungsorganisation / NGO
rozpocznij naukę
organizacja pozarządowa

sich auf Familiensachen erstrecken
rozpocznij naukę
obejmować sprawy rodzinne

die Verfassung verabschieden
rozpocznij naukę
uchwalić konstytucję

an Bedeutung verlieren
rozpocznij naukę
tracić na znaczeniu

sich den Standards angleichen
rozpocznij naukę
dostosowywać się do standardów

an den Ausschuss verweisen/ weiterleiten (zur Beratung/Stellungnahme)
rozpocznij naukę
skierować do komisji (do rozpatrzenia)

Beratungen abschließen
rozpocznij naukę
zakończyć obrady

das Verfassungsgericht anrufen
rozpocznij naukę
odwołać się do Trybunału Konstytucyjnego

das vom Sejm und Senat beschlossene Gesetz
rozpocznij naukę
ustawa uchwalona przez Sejm i Senat

dem Staatspräsidenten vorlegen
rozpocznij naukę
przekazywać do prezydenta

die Verfassungskonformität des Gesetzes
rozpocznij naukę
zgodność ustawy z konstytucją

Einspruch einlegen
rozpocznij naukę
zgłosić weto

eine Straftat im Zusammenhang mit der Amtsausübung
rozpocznij naukę
przestępstwo w związku ze sprawowaniem urzędu

ein höherer Staatsbeamter
rozpocznij naukę
urzędnik państwowy wyższej rangi

die Grundbücher führen
rozpocznij naukę
prowadzić księgi wieczyste

das Rechtsstaatsprinzip
rozpocznij naukę
zasada państwa prawa

der Volksentscheid
rozpocznij naukę
referendum

das Verhältnismäßigkeitsprinzip
rozpocznij naukę
zasada proporcjonalności

czytanie (projektu ustawy)

die Kompetenzverteilung
rozpocznij naukę
rozdział/ podział kompetencji

die Geschäftsordnung
rozpocznij naukę
regulamin

stosowny, odpowiedni, właściwy

der Oberbegriff
rozpocznij naukę
pojęcie nadrzędne


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.