Arbeitsvertrag - Umowa o pracę

 0    68 fiszek    ahajka11
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
r Arbeitsvertrag
rozpocznij naukę
umowa o pracę
abgeschlossen zwischen (Arbeitsvertrag)
rozpocznij naukę
zawarta pomiędzy (umowa o pracę)
r Arbeitnehmer
rozpocznij naukę
pracownik, pracobiorca
für Tätigkeiten einstellen
rozpocznij naukę
zatrudniać do pracy
e Ausführung
rozpocznij naukę
wykonanie, realizacja
e Probezeit
rozpocznij naukę
okres próbny
unter Beachtung
rozpocznij naukę
przy zachowaniu/uwzględnieniu
s Arbeitsverhältnis
rozpocznij naukę
stosunek pracy
r Verkaufsstand,-stände
rozpocznij naukę
stoisko
DAS Nettogehalt
rozpocznij naukę
pensja/wynagrodzenie netto (dla pracowników umysłowych)
e Auszahlung
rozpocznij naukę
wypłata
e Zahlung
rozpocznij naukę
zapłata, płatność
Arbeit leisten
rozpocznij naukę
świadczyć pracę (na rzecz kogoś)
Anweisungen
rozpocznij naukę
polecenia
s Arbeitsgesetzbuch
rozpocznij naukę
kodeks pracy
e Schriftform
rozpocznij naukę
forma pisemna
anfallen
rozpocznij naukę
powstawać, przypadać (koszty)
s Gesteck
rozpocznij naukę
kompozycja kwiatowa
muss vorgegeben werden
rozpocznij naukę
należy podać
e Gärtnerei, r Gartenanbau
rozpocznij naukę
ogrodnictwo
r Arbeitgeber
rozpocznij naukę
pracodawca
als ... tätig sein
rozpocznij naukę
pracować jako
r Aufgabenbereich
rozpocznij naukę
zakres obowiązków
Binden von Blumengestecken
rozpocznij naukę
układanie kompozycji kwiatowych
e Belieferung
rozpocznij naukę
dostawa, zaopatrzenie
Pflege und Ernte von Christbaumkulturen
rozpocznij naukę
uprawa i wyrąb kultur choinek
s Schnittholz
rozpocznij naukę
tarcica
anfallende Arbeiten
rozpocznij naukę
prace bieżące
vereinbaren
rozpocznij naukę
ustalać, uzgadniać
das Arbeitsverhältnis kündigen
rozpocznij naukę
rozwiązać stosunek pracy
r Ablauf der Probezeit
rozpocznij naukę
upływ okresu próbnego
unter Beachtung der gesetzlichen Kündigungsfristen
rozpocznij naukę
przy zachowaniu ustawowych okresów wypowiedzenia
e Arbeitszeit (umfasst)
rozpocznij naukę
wymiar czasu pracy (obejmuje)
e Pauschale (wird bezahlt)
rozpocznij naukę
ryczałt (wypłaca się)
e Pauschale für die Übernachtung und für Verpflegung
rozpocznij naukę
ryczałt z tytułu/tytułem noclegu i diety żywieniowej
gemäß + Dat.
rozpocznij naukę
zgodnie z
sich über etwas einig sein
rozpocznij naukę
ustalać, uzgadniać
vertraglich
rozpocznij naukę
wynikający z umowy, zgodnie z umową
die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung
rozpocznij naukę
wynikające z umowy świadczenie pracy/ świadczenie pracy na podstawie niniejszej umowy
entsandt werden
rozpocznij naukę
zostać wydelegowanym
suspendiert werden
rozpocznij naukę
zostać/być zawieszonym
e Arbeitsstunde
rozpocznij naukę
roboczogodzina, przepracowana godzina
die Auszahlung des Gehaltes erfolgt
rozpocznij naukę
Wypłata wynagrodzenia następuje...
die gegenseitigen Pflichten
rozpocznij naukę
wzajemne obowiązki
den Arbeitsplatz zuweisen
rozpocznij naukę
przydzielać/wskazywać miejsce pracy
separat
rozpocznij naukę
osobno, oddzielnie
im Arbeitsrecht bestimmten Grundsätzen entsprechend
rozpocznij naukę
na zasadach określonych w przepisach prawa pracy
erlangen (z.B. Informationen)
rozpocznij naukę
uzyskiwać, zdobywać
unter der Androhung der Nichtigkeit
rozpocznij naukę
pod rygorem nieważności
als Geheimnis bewahren
rozpocznij naukę
zachować w tajemnicy
sich verpflichten
rozpocznij naukę
zobowiązywać się
Schaden hinzufügen
rozpocznij naukę
szkodzić, narażać na szkodę
geltende Vorschriften
rozpocznij naukę
obowiązujące przepisy
e Weitergabe
rozpocznij naukę
ujawnienie, przekazanie
r Zeitarbeitnehmer
rozpocznij naukę
pracownik tymczasowy
e Zeitarbeitsfirma
rozpocznij naukę
firma pośrednicząca w zatrudnianiu pracowników tymczasowych
infolgedessen
rozpocznij naukę
wskutek tego, 'zgodnie z powyższym'
e Urlaubsabgeltung/Urlaubsabfindung (gewähren)
rozpocznij naukę
ekwiwalent za niewykorzystany urlop (zapewnić, udzielić)
Im Falle der Nichtanspruchsnahme des zustehenden Urlaubs
rozpocznij naukę
W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu
e Bestimmung
rozpocznij naukę
postanowienie, ustalenie
die Androhung der Nichtigkeit
rozpocznij naukę
rygor nieważności
übereinstimmende Exemplare in polnischer Sprache
rozpocznij naukę
jednobrzmiące egzemplarze w polskiej wersji językowej
den Vertrag in 2 übereinstimmenden Exemplaren erstellen
rozpocznij naukę
sporządzić umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
Anwendung finden
rozpocznij naukę
znaleźć użycie, zastosowanie
das Gesetz über die Einstellung des Zeitarbeitnehmers
rozpocznij naukę
Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych
die Tätigkeit für den Arbeitgeber
rozpocznij naukę
praca na rzecz pracodawcy
der Arbeitsdisziplin folgen
rozpocznij naukę
przestrzegać dyscypliny pracy
aufgrund der geltenden Vorschriften
rozpocznij naukę
na mocy obowiązujących przepisów

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.