Unia w Krewie

5  1    14 fiszek    rafal
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Kiedy została zawarta unia w Krewie?
rozpocznij naukę
14 sierpnia 1385 roku
Jakiego rodzaju była to unia?
rozpocznij naukę
była to unia realna
Co znaczy, że unia między państwami jest personalna?
rozpocznij naukę
Oznacza to, że dwa kraje łączy osoba władcy
Jakie były przyczyny zawarcia unii w Krewie?
rozpocznij naukę
główną przyczyną był wspólny wróg - zagrożenie Polski i Litwy ze strony Zakonu Krzyżackiego, drugą względy prestiżowe (Polska chciała schrystianizować Litwę) oraz niebezpieczeństwo wymarcia dynastii (Jadwiga nie miała męża)
Co przewidywała unia w Krewie?
rozpocznij naukę
kład przewidywał małżeństwo wielkiego księcia litewskiego Jagiełły z królem Polski Jadwigą, a zarazem objęcie przez niego polskiego tronu
Do czego zobowiązał się Jagiełło w unii krewskiej?
rozpocznij naukę
zobowiązał się, że przyjmie chrzest i schrystianizuje Litwę oraz odzyska wszystkie ziemie utracone przez Koronę
Jakie były strony unii krewskiej?
rozpocznij naukę
Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie
Ile było unii polsko-litewskich?
rozpocznij naukę
6
Dlaczego tekst unii krewskiej był traktowany jako dowód na to, że związek Polski i Litwy polega na wcieleniu Litwy do Polski, a nie na równoprawnym ich partnerstwie?
rozpocznij naukę
Ze względu na ostatni akapit, który znajduje się w zachowanym dokumencie unii: "obiecuje ziemie swoje litewskie i ruskie na wieczne czasy do korony królestwa polskiego przyłączyć". (podpisał Jagiełło) użyto tam słowa aplicare co znaczy wcielić
Kogo miał poślubić Jagiełło w myśl unii Krewskiej?
rozpocznij naukę
Króla Polskiego Jadwigę
Unia realna
rozpocznij naukę
związek dwóch lub większej liczby państw, oparty na wspólnych instytucjach państwowych. Unia realna rozwinęła się z unii personalnej.
Unia personalna
rozpocznij naukę
wiązek dwóch lub więcej państw posiadających wspólnego monarchę (króla) lub innego organu władzy, przy zachowaniu przez te państwa odrębności prawnej, politycznej, a niekiedy także ustrojowej
Jak rozwiązano problem tego, że Jadwiga miała zawrzeć związek małżeński z Wilhelmem Habsburgiem?
rozpocznij naukę
Jagiełło zobowiązał się do zapłacenia Habsburgom odszkodowania za zerwanie małżeństwa
Jaka była wysokość odszkodowania dla Wilhelma Habsburga za zerwanie małżeństwa?
rozpocznij naukę
200 tys. florenów

Unia w Krewie — postanowienia

14 sierpnia w Krewie na Litwie doszło do podpisania paktu współpracy pomiędzy Polską a Litwą. Dokument regulował stosunki pomiędzy tymi dwoma państwami i był początkiem dziejów polsko- litewskich. Unia polsko litewska miała łączyć oba kraje poprzez władcę. Książe litewski Jagiełło miał wziąć ślub z królową Polski Jadwigą i tym samym objąć polski tron. Była to więc unia personalna. W zamian za to nowy król Polski zobowiązał się do przyjęcia chrztu, chrystianizacji swojego kraju oraz wypuszczenia polskich jeńców. Jeżeli interesujesz się historią lub chcesz powtórzyć sobie materiał przed maturą, szczególnie polecamy: wojny w xvii wieku, daty historyczne od Napoleona do Wiosny Ludów, a także panowanie władców.

Unia w Krewie - przyczyny

Mimo, że państwo litewskie było ponad dwukrotnie większe od Polski, było słabiej zorganizowane. Zagrożeniem na wschodzie stał się konflikt z Moskwą, zaś od zachodniej strony Litwa była atakowana przez zakon krzyżacki. Polsce zależało na zawarciu unii, ponieważ dawałoby to możliwość zjednoczenia się w walce przeciwko wspólnemu wrogowi, jakim był zakon krzyżacki. Litwa z kolei jako jedyne państwo pogańskie w Europie zrozumiała konieczność przyjęcia chrztu, ale nie chciała robić tego za pośrednictwem Krzyżaków. Dlatego chrzest litwy za pomocą ślubu Jagiełły z Jadwigą wydawał się optymalną drogą dla obu państw.

Jak skutecznie uczyć się historii?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: z Fiszkoteką. Nasza innowacyjna metoda umożliwia zapamiętywanie w rekordowo krótkim czasie. W lekcjach z naszej oferty można uczyć się na wiele sposobów. Do każdej fiszki dołączone są nagrania, podczas których możesz ćwiczyć razem z lektorem. To idealny sposób na naukę szczególnie dla słuchowców. Inteligentny System Powtórek pozwala na intuicyjne powracanie do przerobionego materiału, dzięki czemu szybko i skutecznie można odświeżyć sobie wiedzę. Dodatkowo możesz ściągać nagrania mp3 i uczyć się gdzie tylko zapragniesz: na spacerze, czy podczas drogi do szkoły.

Komentarze:

mery;p napisał: 2011-06-05 20:51:43
bardzo przydatne pomaga mi się przygotować do sprawdzianu;)

Marcin napisał: 2011-11-08 20:41:09
No to jest zajebiste ... zeby wszedzie byly takie odpowiedzi SZACUN DAJE 6-6

Pozdrawiam :D

koralina94 napisał: 2011-12-13 23:03:21
Bardzo pomocne, dzięki :)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.