Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    58 fiszek    jafce1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
przytykać
rozpocznij naukę
flip
kasztelanka
rozpocznij naukę
castellan
zaparować
rozpocznij naukę
moisten
liryczny
rozpocznij naukę
lyric
gospoda
Znajdziemy przytulny zajazd, w którym spędzimy tę noc.
rozpocznij naukę
inn
We'll find a cosy inn to stay in for the night.
pijący
rozpocznij naukę
drinker
fartuch
rozpocznij naukę
apron
kawaler
rozpocznij naukę
single
Bechelor this is a man who isn't married.
pobudzić
Rozwój intelektualny twojego dziecka może być stymulowany przez właściwe wychowanie.
rozpocznij naukę
stimulate
The mental development of your children can be stimulated by proper upbringing.
właścicielka
rozpocznij naukę
proprietress
rów
rozpocznij naukę
ditch
He lost control of his car and went into a ditch.
namawiać
rozpocznij naukę
persuade
Give her time. He exhorts her to give up.
sznurek
rozpocznij naukę
twine
pedał
Nie mogę dosięgnąć pedału – chyba jestem za niska
rozpocznij naukę
pedal
I can’t reach the pedal, I’m afraid I’m too short.
tuzin
pół uzina jajek
rozpocznij naukę
dozen
half a dozen eggs
Nora
rozpocznij naukę
Burrow
nacisnąć
Prasa musi rywalizować z innymi mediami o naszą uwagę.
rozpocznij naukę
press
The press has to compete with other media for our attention.
zbieg
rozpocznij naukę
fugitive
and the end of the sequence the fugutive would generally be found
Wprost
rozpocznij naukę
Directly
koszula
Znasz tego faceta w białej koszuli?
rozpocznij naukę
shirt
Do you know that guy in the white shirt?
chłopca
rozpocznij naukę
boy
Be a good boy!
głód
problem głodu
rozpocznij naukę
hunger
ciemny
Ona ma brązowe oczy i ciemne włosy.
rozpocznij naukę
dark
She has brown eyes and dark hair.
uznać
rozpocznij naukę
recognize
That was the first federal court to recognize a right to DNA tests.
widok
rozpocznij naukę
view
czerwony
On lubi pić czerwone wino
rozpocznij naukę
red
He likes to drink red wine
zeszły
Jak długo trwał film? Przepraszam, nie rozumiem ostatniego zdania. Mówię ci to po raz ostatni
rozpocznij naukę
last
How long did the film last? I'm sorry, I don't understand that last sentence. I'm telling you this for the last time
rodzaj
Ona lubi ten typ rozrywki. Moja sekretarka potrafi pisać 50 słów na minutę
rozpocznij naukę
type
She likes this type of entertainment. My secretary can type 50 words per minute.
Łapy
rozpocznij naukę
Paws
póła
rozpocznij naukę
flap
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
rozpocznij naukę
which
When is the last time you saw him
przynieść
Pójde po niego dla ciebie
rozpocznij naukę
bring
I'll fetch him for you
jechać
Jechaliśmy przez miasto, kiedy zdarzył się wypadek.
rozpocznij naukę
drive
We were driving along the city when the accident happened.
poznać
zebrać w jednym miejscu, razem społecznie lub w określonym celu
rozpocznij naukę
meet
collect in one place, get together socially or for a specific purpose
nazywać
nannte
rozpocznij naukę
call
gennant
wielki
Ona świetnie śpiewa. Uwielbiam jej słuchać
rozpocznij naukę
great
She sings great. I love listening to her
ręka
Jane wręczyła mi zaproszenie na ślub.
rozpocznij naukę
hand
Jane handed me the wedding invitation.
mały
rozpocznij naukę
small
These tiny gadgets can carry sensors to the remotest parts of human body.
ząb
rozpocznij naukę
tooth
tooth
czym
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
rozpocznij naukę
what
What is the capital of New Zealand?
razić
rozpocznij naukę
strike
They have threatened to call a strike.
nim
to jest doby dzień
rozpocznij naukę
it
it is a good day
by
Na twoim miejscu nie zrobiłbym tego.
rozpocznij naukę
would
If I were you, I wouldn’t do that.
jego
Jego rodzice wyjechali.
rozpocznij naukę
its
His parents are away.
być
Co to może być?
rozpocznij naukę
be
What can it be?
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
rozpocznij naukę
by
They went through the front doorway.
jeszcze
Nie, jeszcze tego nie skończyłem.
rozpocznij naukę
more
not, I haven't finished it yet.
ten
Ten stolik jest zarezerwowany.
rozpocznij naukę
this
This table is reserved.
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
rozpocznij naukę
and
Come and see who’s here!
jej mąż
rozpocznij naukę
her
her husband
za
To dla ciebie, kochanie.
rozpocznij naukę
for
This is for you, honey.
się
rozpocznij naukę
themselves
z
wychodząc z domu
rozpocznij naukę
from
Na
na stole
rozpocznij naukę
On
on the table
że
Czy mógłbyś mi podać tamtą książkę?
rozpocznij naukę
that
Could you pass me that book?
nie
Ja nie lubię.
rozpocznij naukę
not
I do not like
do
head
rozpocznij naukę
to
wazjemną
W
w Polsce
rozpocznij naukę
In
in Poland

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.