Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    46 fiszek    jafce1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
tyczny
rozpocznij naukę
Tyczny
Na
na stole
rozpocznij naukę
On
on the table
obyczajowy
rozpocznij naukę
moral
póła
rozpocznij naukę
flap
aktor
On jest znanym aktorem.
rozpocznij naukę
actor
He’s a famous actor.
spektakl
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
rozpocznij naukę
show
I showed my painting collection to the guests.
odpowiednik
rozpocznij naukę
equivalent
The Foreign Minister held talks with his Chinese counterpart.
aktorstwo
rozpocznij naukę
histrionics
I'm fed up with your embarrassing histrionics.
widz
Na stadionie wczoraj nie było zbyt wielu widzów.
rozpocznij naukę
spectator
There weren't too many spectators in the stadium last night.
eksperymentować
Nie eksperymentuj z mieszaniem alkoholu.
rozpocznij naukę
experiment
Do not mess with mixing alcohol.
widownia
Publiczność zaczęła bić brawo.
rozpocznij naukę
audience
The audience started clapping.
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
rozpocznij naukę
career
He had a wonderful career in front of him.
przekraczać
Rolnikom w UE nie wolno przekraczać limitów produkcji rolnej.
rozpocznij naukę
exceed
Farmers in the EU are not allowed to exceed crop production quotas.
granica
rozpocznij naukę
border
Right now we are crossing the border between Poland and the Czech Republic.
społeczny
rozpocznij naukę
social
Rising unemployment causes many social problems.
przesunąć
Nie przesuwaj proszę stołu
rozpocznij naukę
move
Don't move the table, please.
pomiędzy
między mną a tobą
rozpocznij naukę
between
between you and me
Rola
rozpocznij naukę
Role
ciało
rozpocznij naukę
body
His body was covered in mud.
możliwość
czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę tamtą możliwość?
rozpocznij naukę
possibility
Did you ever consider that possibility
należeć
rozpocznij naukę
belong
Does this pen belong to you?
swój
Jego rodzice wyjechali.
rozpocznij naukę
its
His parents are away.
temat
rozmowy
rozpocznij naukę
topic
całkiem
Ten film jest całkiem dobry. To jest zupełnie niemożliwe!
rozpocznij naukę
quite
The film's quite good. That's quite impossible!
miedza
rozpocznij naukę
balk
osoba
Ona jest taką uroczą osobą, ze każdy ją lubi.
rozpocznij naukę
person
She is such a lovely person that everybody likes her.
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
rozpocznij naukę
which
When is the last time you saw him
gra
Zagrajmy w inną grę.
rozpocznij naukę
game
Let’s play a different game.
praca
Moja żona jest teraz w pracy.
rozpocznij naukę
work
My wife is at work now.
Głowa
rozpocznij naukę
Head
Yesterday a head ached me
ząb
rozpocznij naukę
tooth
tooth
znaleźć
Wciąż nie znalazłem odpowiedniej osoby.
rozpocznij naukę
find
I still haven't found the right person.
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
rozpocznij naukę
and
Come and see who’s here!
rozpocznij naukę
there are
tu
Zatrzymajmy się tutaj.
rozpocznij naukę
here
Let’s stop here.
z
wychodząc z domu
rozpocznij naukę
from
jest
Jest 5 godzina
rozpocznij naukę
there is
It is 5 o’clock
jaka
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
rozpocznij naukę
what
What is the capital of New Zealand?
o
Jego rodzice martwią się o niego.
rozpocznij naukę
about
His parents worry about him.
mój problem
rozpocznij naukę
my
my problem
chcieć
Moi rodzice chcieli, żebym studiowała francuski.
rozpocznij naukę
want
My parents wanted to study French.
jej mąż
rozpocznij naukę
her
her husband
nie
Ja nie lubię.
rozpocznij naukę
not
I do not like
ten
Ten stolik jest zarezerwowany.
rozpocznij naukę
this
This table is reserved.
W
w Polsce
rozpocznij naukę
In
in Poland
do
head
rozpocznij naukę
to
wazjemną

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.