0407

 0    23 fiszki    1063348190
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
census
rozpocznij naukę
人口调查
emerge
rozpocznij naukę
出现
poll
rozpocznij naukę
民意调查
investigation
rozpocznij naukę
调查
regional competition
rozpocznij naukę
区域竞争
reach a near standstill
rozpocznij naukę
达到近乎停顿状态
enthrone
rozpocznij naukę
登基
succeed to the throne
rozpocznij naukę
继承王位
successor
rozpocznij naukę
接班人
monarch
rozpocznij naukę
君主
emperor
rozpocznij naukę
皇帝
fog
rozpocznij naukę
haze
rozpocznij naukę
阴霾
residence
rozpocznij naukę
住所
numerically
rozpocznij naukę
从数字来看
economic crisis
rozpocznij naukę
经济危机
submortgage loan crisis
rozpocznij naukę
次级抵押贷款危机,次贷危机
loan
rozpocznij naukę
贷款
lean meat
rozpocznij naukę
瘦肉
add up to
rozpocznij naukę
加起来
migrate
rozpocznij naukę
迁移
migrant
rozpocznij naukę
移民
prevailing
rozpocznij naukę
盛行

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.