langman nauka i technika poziom podstawowy naukowcy i dziedzina nauki

 0    69 fiszek    wiolus123o
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
archeolog
rozpocznij naukę
archeologist
archeologia
rozpocznij naukę
archeology
dziedzina nauki
rozpocznij naukę
area of science
biolog
rozpocznij naukę
biologist
biologia
rozpocznij naukę
biology
chemik
rozpocznij naukę
chemist
chemia
rozpocznij naukę
chemistry
informatyka
rozpocznij naukę
computer science
ekonomia
rozpocznij naukę
economist
ekonomista
rozpocznij naukę
economist
inżynier
rozpocznij naukę
engineer
inżynieria
rozpocznij naukę
engineering
genetyk
rozpocznij naukę
geneticist
genetyka
rozpocznij naukę
genetics
geolog
rozpocznij naukę
geologist
geologia
rozpocznij naukę
geology
językoznawca
rozpocznij naukę
linguist
językoznawstwo
rozpocznij naukę
linguistics
matematyka
rozpocznij naukę
mathematician
matematyka
rozpocznij naukę
maths
fizyk
rozpocznij naukę
physicist
fizyka
rozpocznij naukę
physics
fizyka jądrowa
rozpocznij naukę
nuclear physics
psycholog
rozpocznij naukę
psychologist
psychologia
rozpocznij naukę
psychology
naukowiec
rozpocznij naukę
scientist
socjolog
rozpocznij naukę
sociologist
socjologia
rozpocznij naukę
sociology
analiza
rozpocznij naukę
analysis
wniosek
rozpocznij naukę
conclusion
związek, połączenie
rozpocznij naukę
conncection
odkrycie
rozpocznij naukę
discovery
dowody
rozpocznij naukę
evidence
doświadczenie, eksperyment
rozpocznij naukę
experiment
hipoteza
rozpocznij naukę
hypothesis
wynalazek
rozpocznij naukę
invention
wynalazca
rozpocznij naukę
inventor
wiedza
rozpocznij naukę
knowledge
laboratoirum, pracownis
rozpocznij naukę
laboratory
obserwacja
rozpocznij naukę
observation
zapis, dokumentacja
rozpocznij naukę
record
badania
rozpocznij naukę
study
wyniki badań
rozpocznij naukę
study find / results
pracownik naukowy, badacz
rozpocznij naukę
researcher
nauka
rozpocznij naukę
science
naukowy
rozpocznij naukę
scientific
prawo naukowe
rozpocznij naukę
scientific law
metoda naukowa
rozpocznij naukę
scientific method
teoria naukowa
rozpocznij naukę
scientific theory
naukowo
rozpocznij naukę
sientifically
dane statystyczne
rozpocznij naukę
statistical data
statystycznie
rozpocznij naukę
statistically
statystyka
rozpocznij naukę
statistics
bbadania, sondaż
rozpocznij naukę
survey
próba, analiza
rozpocznij naukę
test
teoria
rozpocznij naukę
theory
analizować, przeprowadzać analizę
rozpocznij naukę
analyse
potwierdzić
rozpocznij naukę
confirm
ustalać, określać
rozpocznij naukę
determine
odkryć
rozpocznij naukę
discover/ find out
powielić
rozpocznij naukę
duplicate
oszacować
rozpocznij naukę
estimate
przeprowadzać doświadczenia
rozpocznij naukę
experiment
postawić hipotezę
rozpocznij naukę
hypothesise
wynaleźć
rozpocznij naukę
invent
obserwować, prowadzić obserwacje
rozpocznij naukę
observe
udowodnić
rozpocznij naukę
prove
odrzucić
rozpocznij naukę
reject
badać
rozpocznij naukę
study

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.