edoo.pl mail

 0    341 fiszek    iwona29
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wspominać
rozpocznij naukę
look back
rozmyślać o przeszłości
rozpocznij naukę
think about sb’s past
nie myś ze złością o przeszłości
rozpocznij naukę
don’t look back in anger
ASAP = tak szybko, jak to możliwe
rozpocznij naukę
A.S.A.P. = as soon as possible
Zrób to JAK NAJSZYBCIEJ
rozpocznij naukę
Do it A.S.A.P.
Zzrób to tak szybko, jak to możliwe
rozpocznij naukę
Zzrób to tak szybko, yak to możliwe
okazać się
rozpocznij naukę
turn out
okazać
rozpocznij naukę
prove to be
Okazał się bohaterem.
rozpocznij naukę
He turned out to be a hero.
niepowtażalna szansa = prawdziwa szansa
rozpocznij naukę
Unbeatable chance = a real chance
niepowtażalna okazja.
rozpocznij naukę
This is a golden opportunity.
slowcoach = lat og sakte
rozpocznij naukę
slowcoach = lazy and slow
Nie bądź powolnym i pośpiesz się!
rozpocznij naukę
Don't be a slowcoach and hurry up!
ranić, urazić
rozpocznij naukę
hurt - hurt - hurt
miłość boli
rozpocznij naukę
love hurts
Zgadzam się z ...)
rozpocznij naukę
I agree (with ...)
Zgadzam się z Tomem, on ma rację.
rozpocznij naukę
I agree with Tom, he is right.
słyszeć
rozpocznij naukę
to hear
myśleć
rozpocznij naukę
think - thought - thought
spać
rozpocznij naukę
to sleep
dawać
rozpocznij naukę
to give
mieć
rozpocznij naukę
to have
pisać
rozpocznij naukę
to write
jeść
rozpocznij naukę
to eat
robić
rozpocznij naukę
to do
czytać
rozpocznij naukę
to read
iść
rozpocznij naukę
to go
kupować
rozpocznij naukę
to buy
pić
rozpocznij naukę
to drink
brać
rozpocznij naukę
to take
być
rozpocznij naukę
to be
rozumieć
rozpocznij naukę
to understand
przynosić
rozpocznij naukę
bring - brought - brought
zrezygnować, porzucić (np. nałóg)
rozpocznij naukę
quit - quit - quit
przestać coś robić, zrezygować
rozpocznij naukę
quit
zrezygnowałem z pracy w zeszłym tygodniu.
rozpocznij naukę
I quit my job last week.
rzut kamieniem = rzut beretem
rozpocznij naukę
stone's throw = stone's throw
Sklep jest tylko rzut beretem od tego miejsca.
rozpocznij naukę
The shop is just a stone's throw from here.
set - set - set = ustawic
wszystko jest ustawione
rozpocznij naukę
set - set - set = ustawic
Everything is set.
włamać się = nielegalnie wprowadzić miejsce za pomocą siły
rozpocznij naukę
break in = enter a place illegally by using force
włamywać się
rozpocznij naukę
break in
Złodzieje włamali się przez drzwi.
rozpocznij naukę
The thieves broke in through the door.
zachowywać się na swój wiek
rozpocznij naukę
act sb's age
Przestań się wygłupiać i zachowuj na swój wiek!
rozpocznij naukę
Stop fooling around and act your age!
sfera społeczna
rozpocznij naukę
walk of life = a social group
Mam przyjaciół z różnych sfer społecznych.
rozpocznij naukę
I have friends from many walks of life.
To musi być nieporozumienie.
rozpocznij naukę
This must be a misunderstanding.
Przykro mi, ale to musi być nieporozumienie.
rozpocznij naukę
I'm sorry, but this must be a misunderstanding.
trzymać
rozpocznij naukę
keep - kept - kept
czy trzymasz jakieś zwierzęta w domu
rozpocznij naukę
do you keep any pets at home
jakikolwiek
rozpocznij naukę
any
w
rozpocznij naukę
at
ruszać w kierunku czegoś
rozpocznij naukę
head for
zmierzać ku
rozpocznij naukę
head for
jesteś
rozpocznij naukę
you’re
zmierzasz ku katastrofie
rozpocznij naukę
you’re heading for disaster
może / mógł
rozpocznij naukę
can / could
Używam
rozpocznij naukę
I use
Czy mogę użyć twojego telefonu?
rozpocznij naukę
Can I use your phone, please?
zostać wylanym z pracy
rozpocznij naukę
get the sack
niezdecydowany
rozpocznij naukę
in two minds/ undecided
nie wiem czy sie zdecydowac na tego psa
rozpocznij naukę
I’m in two minds about that dog.
zwolnić
rozpocznij naukę
lay off
został zwolniony wczoraj
rozpocznij naukę
he was laid off yesterdey
wczoraj spała 12 godzin
rozpocznij naukę
she slept for 12 hours yesterday
było/ był/ była
rozpocznij naukę
was
Kiedy jest następny pociąg
rozpocznij naukę
when is the next train
przepraszam, kiedy jest następny autobus do
rozpocznij naukę
excuse me, when is the next bus to
ten
rozpocznij naukę
this
do / na
rozpocznij naukę
to
która godzina?
rozpocznij naukę
what time is it?
gdzie się spotkamy
rozpocznij naukę
where are we going to meet
ciąć przeciąć
rozpocznij naukę
cut-cut-cut
Wytnąłem się, przygotowując lunch
rozpocznij naukę
I cut myself while I was preparing lunch
podczas / w trakcie
rozpocznij naukę
while
przygotowanie
rozpocznij naukę
preparing
płacić za siebie w restauracji
rozpocznij naukę
go Dutch
dzielić się kosztami
rozpocznij naukę
go Dutch
nie zapłacę, dzielimy sie kosztami.
rozpocznij naukę
I wan’t pay it, we go Dutch.
natknąć się
rozpocznij naukę
come across
poddasze
rozpocznij naukę
the attic
przed rzeczownikami, jeśli coś konkretnego mamy na myśli lub już o czymś wspominaliśmy, np. ten konkretny samochód
rozpocznij naukę
the
jak się masz?
rozpocznij naukę
how are you?
Mam się bardzo dobrze
rozpocznij naukę
I’ m very well
jak tam jedzenie
rozpocznij naukę
how is the food
uderzyć
rozpocznij naukę
hit-hit-hit
uderzył mocno w piłkę
rozpocznij naukę
hit the ball hard
przed rzeczownikami, jeśli coś konkretnego mamy na myśli lub już o czymś wspominaliśmy, np. ten konkretny samochód
rozpocznij naukę
the
podjąć tropu
rozpocznij naukę
take aback
zaskoczyc
rozpocznij naukę
take aback
niespodzianka
rozpocznij naukę
surprise
Byłem zaskoczony jej zwycięstwem
rozpocznij naukę
I was taken aback, by her victary
nerwowy
rozpocznij naukę
jumpy
dlaczego jesteś taki nerwowy
rozpocznij naukę
why are you being so jumpy
być tak
rozpocznij naukę
being so
wysilać się na próżno
rozpocznij naukę
flog a dead horse / waste effort
Nie jestem zainteresowany.
rozpocznij naukę
I’m not interested.
dziękuję
rozpocznij naukę
thank you
niski / krótki
rozpocznij naukę
short
krótkie wakacje
rozpocznij naukę
short holiday
z
rozpocznij naukę
with
Zamierzam
rozpocznij naukę
I am going
zamierzam szukać inspiracji
rozpocznij naukę
I am going to looking a inspiration
czy jesteś zmęczony?
rozpocznij naukę
are you tired?
jesteś znowu zmęczony
rozpocznij naukę
are you tired again
czy on jest zadowolony z nowego nauczyciela
rozpocznij naukę
is he happy with his new teacher
dopasować
rozpocznij naukę
match the
Dopasuj następujące
rozpocznij naukę
match the following
następujący
rozpocznij naukę
following
czy są bardzo szybkimi biegaczami
rozpocznij naukę
are they very fast runner
czy on jest bardzo starym człowiekiem
rozpocznij naukę
is he a very old man
czy to wysoki mężczyzna
rozpocznij naukę
is he a tall man
czy ta kobieta jest zła?
rozpocznij naukę
is that woman angry
czy ona jest twoją córką
rozpocznij naukę
is she your doughter
używany
rozpocznij naukę
used
, który jest
rozpocznij naukę
who is
koszt
rozpocznij naukę
cost
natknąć się
rozpocznij naukę
run across
z powrotem wycofać się
rozpocznij naukę
back out
potrzebujesz
rozpocznij naukę
do you need
jakikolwiek
rozpocznij naukę
any
potrzebujesz jakiejkolwiek hjelp
rozpocznij naukę
do you need any hjelp
miło cię poznać
rozpocznij naukę
nice to meet you
wkładać
rozpocznij naukę
put
umieścić
rozpocznij naukę
put the
spojrzenie
rozpocznij naukę
look
wspominać
rozpocznij naukę
look back
okazać się
rozpocznij naukę
turn out
okazał się bohaterem
rozpocznij naukę
he turned out to be a hero
poddać się = przyznać się do porażki
Nie lubie poddawania sie.
rozpocznij naukę
give up = admit defeat
I don't like giving up
ain't = nie jest, nie jestem, nie ma, nie ma, nie
rozpocznij naukę
ain't = is not, am not, are not, has not, have not
Nie jestem na ciebie zły.
rozpocznij naukę
I ain't mad at you.
biurokracja = biurokracja
rozpocznij naukę
red tape = bureaucracy
To trwało tak długo z powodu biurokracji.
rozpocznij naukę
It took so long because of the red tape.
Miło się z tobą rozmawia.
rozpocznij naukę
Nice talking to you.
Muszę teraz iść. Miło się z tobą rozmawia.PA.
rozpocznij naukę
I have to go now. Nice talking to you. Bye.
Stał się ważny.
rozpocznij naukę
He became important.
zgasić = zgasić
rozpocznij naukę
put out = extinguish
Pamiętaj, aby zgasić tego papierosa.
rozpocznij naukę
Remember to put out that cigarette.
święto
rozpocznij naukę
red-letter day = a special day you will always remember
To będzie czerwony dzień, kiedy wygram nagrodę.
rozpocznij naukę
It will be a red-letter day when I win the prize.
żywy i kopiący = w dobrym zdrowiu
rozpocznij naukę
alive and kicking = in good health
zdrowy jak ryba
rozpocznij naukę
alive and kicking = in good health
on jest zdrowy jak ryba
rozpocznij naukę
He's alive and kicking.
Co się dzieje?
rozpocznij naukę
What is happening?
O: Co się dzieje? B: Kłócą się.
rozpocznij naukę
A: What is happening? B: They are arguing.
wymagać
rozpocznij naukę
call for = need, demand
Ta sytuacja wymaga wyjaśnienia.
rozpocznij naukę
This situation calls for an explanation.
zamieniać się w słuch
rozpocznij naukę
(to be) all ears = listen carefully
zamieniam się w słuch
rozpocznij naukę
I'm all ears.
biec
rozpocznij naukę
run - ran - run
Wczoraj przejechałem 10 mil.
rozpocznij naukę
I ran 10 miles yesterday.
Wczoraj przebiegłem 10 mil.
rozpocznij naukę
I ran 10 miles yesterday.
opłać rachunek = zapłać za rachunek (np. w barze)
rozpocznij naukę
foot the bill = pay for the bill (e.g. in a bar)
kto zapłaci?
rozpocznij naukę
Who's going to foot the bill?
Czy mogę zostawić wiadomość (dla ...)
rozpocznij naukę
Can I leave a message (for ...)
A: Przykro mi, ale Tima nie ma teraz w domu. B: Czy mogę zostawić wiadomość dla niego?
rozpocznij naukę
A: I'm sorry, but Tim isn't at home now. B: Can I leave a message for him?
mówić
rozpocznij naukę
speak - spoke - spoken
kłaść
rozpocznij naukę
to put
pokazywać
rozpocznij naukę
show - showed - shown
stać
rozpocznij naukę
stand - stood - stood
łamać, tłuc, zepsuć
rozpocznij naukę
break - broke - broken
łamać, tłuc, zepsuć
rozpocznij naukę
break - broke - broken
zepsułem to
rozpocznij naukę
I broke it
ograniczyc
rozpocznij naukę
cut down on = reduce
ograniczyć
rozpocznij naukę
cut down on = reduce
Ludzie powinni ograniczyć papierosy.
rozpocznij naukę
People should cut down on cigarettes.
całą drogę = jak najwięcej
rozpocznij naukę
all the way = as much as possible
całkowicie, ze wszystkim
rozpocznij naukę
all the way = as much as possible
Będę cię wspierał przez całą drogę.
rozpocznij naukę
I'll support you all the way.
poprę cię całkowicie
rozpocznij naukę
I'll support you all the way.
odwaga = odwaga, brawura
rozpocznij naukę
guts = courage
Czy masz odwagę to zrobić?
rozpocznij naukę
Do you have the guts to do it?
za kratkami = w więzieniu
rozpocznij naukę
behind bars = in jail
Złodziej jest teraz za kratkami.
rozpocznij naukę
The thief is now behind bars.
dopasować sie fo innych
rozpocznij naukę
fit in = mix well with others
On się nie dopasuje.
rozpocznij naukę
He won't fit in.
Spokojnie, w porządku
rozpocznij naukę
Take it easy.
Odp.: Przepraszam za to. B: Nie ma problemu. Spokojnie.
rozpocznij naukę
A: I'm sorry for that. B: No problem. Take it easy.
budzić się
rozpocznij naukę
wake - woke - woken
Obudź mnie przed wyjazdem/ zanim pójdziesz.
rozpocznij naukę
Wake me up before you go.
mieć na myśli.
rozpocznij naukę
get at = mean
co masz na myśli?
rozpocznij naukę
What are you getting at?
weź pod uwagę = rozważ
rozpocznij naukę
take into account = consider
Powinieneś wziąć pod uwagę moją opinię.
rozpocznij naukę
You should take my opinion into account.
Czy mogę/mógł(a)bym prosić o ...?
rozpocznij naukę
Can/Could I have ...?
znaleźć
rozpocznij naukę
find - found - found
Nie znalazłem jeszcze swoich kluczy.
rozpocznij naukę
I haven't found my keys yet.
skutkować = spowodować, że coś się wydarzy
rozpocznij naukę
result in = cause something to happen
uczenie się skutkuje wiedzą
rozpocznij naukę
Learning results in knowledge.
nie ma nic do roboty
rozpocznij naukę
(be) at a loose end = have nothing to do
Jestem na luźnym końcu.
rozpocznij naukę
I'm currently at a loose end.
nie mam obecnie nic do roboty
rozpocznij naukę
I'm currently at a loose end.
podejrzany = podejrzany
rozpocznij naukę
fishy = suspicious
Ta sprawa jest podejrzana.
rozpocznij naukę
This business is fishy.
Cała przyjemność po mojej stronie.
rozpocznij naukę
My pleasure.
dogonić = osiągnąć sb / sth naprzód
rozpocznij naukę
catch up = reach sb/sth ahead
Powinniśmy go dogonić
rozpocznij naukę
We should catch up with him
dojna krowa
rozpocznij naukę
cash cow = a good way to earn money
Ten biznes to dojna krowa.
rozpocznij naukę
This business is a cash cow.
(be) w ciemności = nie wiedzieć o czym inni wiedzą
rozpocznij naukę
(be) in the dark = to not know about sth other people know about
być w niewiedzy
rozpocznij naukę
(be) in the dark = to not know about sth other people know about
Nie chcę być w niewiedzy
rozpocznij naukę
I don't want to be in the dark.
tylko oglądam
rozpocznij naukę
I'm just looking.
Odp.: Czy mogę ci pomóc? B: Nie, dziękuję, tylko patrzę.
rozpocznij naukę
A: Can I help you? B: No, thank you, I'm just looking.
Nie chciałam.
rozpocznij naukę
I didn't mean to.
Przepraszam za zbicie wazonu. Nie chciałem.
rozpocznij naukę
I'm sorry for breaking the vase. I didn't mean to.
alący się do czegoś = osoba, która chce dużo
rozpocznij naukę
eager beaver = a person willing to do a lot
ona pali się do wszystkiego
rozpocznij naukę
She's an eager beaver.
Obiecuję (coś zrobić).
rozpocznij naukę
I promise (to ...)
Obiecuję zadzwonić do ciebie dziś wieczorem.
rozpocznij naukę
I promise to call you tonight.
iść na całego
rozpocznij naukę
go the whole hog = do something completely or thoroughly
On zawsze idzie na całość.
rozpocznij naukę
He always goes the whole hog.
podejrzana działalność - nieetyczna lub zła działalność
rozpocznij naukę
monkey business = unethical or bad activity
nie podoba mi się ten podejrzany biznes
rozpocznij naukę
I don't like this monkey business
Chciałbym...
rozpocznij naukę
I would like...
Chciałbym zamówić pizzę.
rozpocznij naukę
I would like to order a pizza.
do / na
rozpocznij naukę
to
zamawiać
rozpocznij naukę
to order
zamówienie
rozpocznij naukę
a order
weź byka za rogi = podejmij zdecydowane działanie
rozpocznij naukę
take the bull by the horns = take decisive action
Weźmy byka za rogi.
rozpocznij naukę
Let's take the bull by the horns.
Czy chciałbyś ...?
rozpocznij naukę
Would you like ...?
Chcesz coś do picia? (chciałabyś coś do picia?)
rozpocznij naukę
Would you like something to drink?
Wolę...
rozpocznij naukę
I prefer...
O: Chcesz herbaty lub kawy? B: Wolę kawę.
rozpocznij naukę
A: Would you like tea or coffee? B: I prefer coffee.
Masz rację.
rozpocznij naukę
You are right.
wilk w owczej skórze = osoba, która udaje, że jest dobra, ale jest zła
rozpocznij naukę
wolf in sheep's clothing = a person who pretends to be good but is bad
on Jest wilkiem w owczej skórze.
rozpocznij naukę
He's a wolf in sheep's clothing.
Myślę...
rozpocznij naukę
I think...
Myślę, że on ma rację.
rozpocznij naukę
I think he is right.
praktyczny, rozsądny
rozpocznij naukę
down-to-earth = practical and sensible
Jej postawa jest bardzo praktycze
rozpocznij naukę
Her attitude is very down-to-earth.
Chodźmy... zróbmy (dana czynność)
rozpocznij naukę
Let's...
Zróbmy to. Chodźmy.
rozpocznij naukę
Let's do it. Let's go.
mieć dużo szczęścia
rozpocznij naukę
(be) dead lucky = to be very lucky
Miałem szczęście i wygrałem!
rozpocznij naukę
I was dead lucky and I won!
za podejrzewasz coś podejrzanego
rozpocznij naukę
smell a rat = suspect something fishy
Coś tu śmierdzi (podejrzewać coś)
rozpocznij naukę
I smell a rat.
Zrobię to.
rozpocznij naukę
I will do it.
Nie ma problemu. Zrobię to.
rozpocznij naukę
No problem. I will do it.
Będziemy w kontakcie.
rozpocznij naukę
We will be in touch.
Będziemy w kontakcie. Zadzwonię do ciebie później.
rozpocznij naukę
We will be in touch. I will call you later.
wiedza
rozpocznij naukę
know-how = knowledge
wiedza
rozpocznij naukę
know-how = knowledge
Do you have the know-how on the subject?
posiadasz wiedze na ten temat?
Muszę...
rozpocznij naukę
I have to...
I have to work tomorrow.
muszę jutro pracować
ważna osobistość
rozpocznij naukę
key figure = sb important
Jest tu kluczową postacią/ on jest ważną osobistością
rozpocznij naukę
He's a key figure here.
Lista
rozpocznij naukę
the list
również
rozpocznij naukę
also
w sprawie
rozpocznij naukę
regarding
w odniesieniu do
rozpocznij naukę
regarding to
opłata przewozowa
rozpocznij naukę
shipping fee
potrzebujesz
rozpocznij naukę
do you need
pogodzić (avstemming)
rozpocznij naukę
reconcile
w załączeniu
rozpocznij naukę
enclosed
otrzymaliśmy
rozpocznij naukę
we received
jeśli brakuje jakichkolwiek faktur
rozpocznij naukę
if any invoices missing
lub
rozpocznij naukę
or
jakikolwiek
rozpocznij naukę
any
inny
rozpocznij naukę
other
odchylenia
rozpocznij naukę
deviations
zalecana
rozpocznij naukę
you should
powinnaś
rozpocznij naukę
you should
otrzymać
rozpocznij naukę
receive
powiązane faktury
rozpocznij naukę
related invoices
zaliczka
rozpocznij naukę
deposit
na razie
rozpocznij naukę
Bye for now
muszę iść, na razie
I have to go. Bye for now.
(być) dobrze poinformowanym
rozpocznij naukę
(be) in the know = (be) well-informed
wiesz o co tu chodzi?
rozpocznij naukę
Are you in the know?
To była moja wina.
rozpocznij naukę
That was my fault.
She didn't do it. That was my fault.
Ona tego nie zrobiła. To była moja wina.
To bardzo miło z twojej strony.
rozpocznij naukę
That is very nice of you.
to dla mnie? to miło z twojej syrony.
Is this for me? That is very nice of you.
zadłużony (szczególnie w banku)
rozpocznij naukę
(be) in the red = in debt
jestem zadłużony
I'm in the red.
chwileczkę
rozpocznij naukę
Just a minute/second
otworzę drzwi. chwileczkę
I will open the door. Just a minute!
wypłacalny, nie zadłużony
rozpocznij naukę
(be) in the black = not in debt
Na szczęście jestem wypłacalny
rozpocznij naukę
(be) in the black = not in debt
już idę
rozpocznij naukę
I'm coming.
poczekaj chwile, juz idę
Wait a second. I'm coming.
(mieć) we krwi = (być) naturalna
rozpocznij naukę
(be) in sb's blood = (be) natural
Śpiewanie ma we krwi.
rozpocznij naukę
Singing is in his blood.
Czy mógłbyś to powtórzyć, proszę?
rozpocznij naukę
Could you repeat that, please?
Nie mówię zbyt dobrze po angielsku. Czy możesz to powtórzyć?
rozpocznij naukę
I don't speak English very well. Could you repeat that, please?
czy mógłbyś?
rozpocznij naukę
could you?
ważniak
rozpocznij naukę
hotshot- important
my dad’s a hotshot
mój ojciec to ważniak
Tego nie słyszałem, niedosłyszałem tego
rozpocznij naukę
I didn’t hear that
niedosłyszałem, czy mógłbyś powtorzyc?
I didn’t hear that. Could you repeat that, please?
spłukany
rozpocznij naukę
high and dry. - without money
nie moge kupić nowego auta, jestem spłukany.
I can’t buy a new car, I’m high and dry.
na razie, do zobaczenia wkrótce (później)
rozpocznij naukę
see you later
cześć do zobaczenia później
bye, see you later
szkoda
rozpocznij naukę
too bad
oni przegrali, to szkoda.
They lost the game. Too bad.
(być u kogoś) w niełasce
rozpocznij naukę
in sb’s black/ bad books - not (to be) very popular
He’s always been in my black/ bad books.
on zawsze był u mnie w niełasce
owijać w bawełnę - unikaj mówienia prawdy
rozpocznij naukę
beat about the bush - avoid telling the truth
Stop beating about the bush!
Przestań owijać w bawełne
Ja też nie
rozpocznij naukę
Me neither
I’m not hungry. Me neither.
Nie jestem głodny. Ja też nie.
nadęty- zbyt dumny
rozpocznij naukę
big - headed - too proud
She’s become big - headed lately.
ona stała się ostatnio nadęta
Nie dam rady (tego zrobić)(o jakimś terminie)
rozpocznij naukę
I can’t make it.
I’m sorry I can’t make it tomorrow.
Przepraszam, nie dam rady jutro.
Za ... / Zdrowie ... (przy toaście)
rozpocznij naukę
Here’s to...
Here’s to Mark!
Za marka! Zdrowie Marka!
grom z jasnego nieba
rozpocznij naukę
bolt from the blue - sth sudden
The news is a bolt from the blue.
ta wiadomość to grom z jasnego nieba.
trzymaj się
rozpocznij naukę
Take care.
Idę już. Trzymaj się.
I’m going now.
przez i
rozpocznij naukę
by and
Pozdrów...
rozpocznij naukę
Say hello to...
Pozdrów Johna.
Bye. Say hello to John.
Czy masz coś przeciwko, jeśli ...?
rozpocznij naukę
Do you mind if I ...?
Czy masz coś przeciwko, jeśli otworzę okno?
Do you mind if I open the window?
czarno na bialym
rozpocznij naukę
in black and white = written down
Tutaj to jest, czarno na bialym.
Here it is, in black and white.
Proszę się obsłużyć/poczęstować.
rozpocznij naukę
Please help yourself.
Więcej ciasta? Proszę się obsłużyć/poczęstować.
More cake? Please help yourself.
wyzywac, obrazac
rozpocznij naukę
call sb names = insult
Niegrzecznie jest obrazac ludzi.
It's rude to call people names.
Dziękuję / dzięki za...
rozpocznij naukę
Thank you/thanks for...
Dziękuję za pomoc.
Thanks for your help.
zignorowac
rozpocznij naukę
cut sb dead = ignore
Powiedzialem mu to, ale on mnie zignorowal.
I told him that, but he cut me dead.
Czy mógłbyś mówić trochę wolniej, proszę?
rozpocznij naukę
Could you speak more slowly, please?
Nie rozumiem. Czy mógłbyś mówić trochę wolniej, proszę?
I don't understand. Could you speak more slowly, please?
zejsc na psy, stoczyc sie
rozpocznij naukę
go to the dogs = deteriorate
Obecnie muzyka pop schodzi na psy.
Pop music is going to the dogs these days
Proszę bardzo. (jak komuś coś dajemy)
rozpocznij naukę
Here you are.
Mam dla Ciebie jabłko. Proszę.
I have an apple for you. Here you are.
byc na zasilku (dla bezrobotnych)
rozpocznij naukę
on the dole = get money from the government
Nie mam pracy i jestem na zasilku.
I have no job and I'm on the dole.
Czy możesz mi pomóc, proszę?
rozpocznij naukę
Can you help me, please?
Mam pewne problemy. Czy możesz mi pomóc, proszę?
I'm having some problems. Can you help me, please?
Ile to kosztuje? Po ile to jest?
rozpocznij naukę
How much is it?
Chciałbym kupić tą koszulę. Po ile ona jest?
I would like to buy this shirt. How much is it?
Jak mogę dostać się do ...?
rozpocznij naukę
How can I get to ...?
Przepraszam, jak mogę dostać się na dworzec kolejowy?
Excuse me, how can I get to the railway station?
niezdecydowany
rozpocznij naukę
in two minds = undecided
Nie wiem, czy sie zdecydowac na tego psa czy nie.
I'm in two minds about that dog.
Idź prosto.
rozpocznij naukę
Go straight on.
Idź prosto i to będzie po Twojej prawej stronie.
Go straight on and it will be on your right.
spać jak zabity
rozpocznij naukę
(be) sound asleep = sleep heavily
Nie mogę jej obudzic, spi jak zabita.
I can't wake her up, she's sound asleep.
wysilac sie na prozno
rozpocznij naukę
flog a dead horse = waste effort
Wysilasz sie na prozno.
You're flogging a dead horse.
Gdzie jest najbliższy ...?
rozpocznij naukę
Where is the nearest ...?
Przepraszam, gdzie jest najbliższa poczta?
Excuse me, where is the nearest post office?
stek kłamstw
rozpocznij naukę
pack of lies = pure lies
Jego historia to po prostu stek klamstw.
His story is just a pack of lies.
Czy mogę/mógł(a)bym użyć/skorzystać z ...?
rozpocznij naukę
Can/Could I use ...?
Czy mogę skorzystać z Twojego telefonu?
Can I use your phone, please?
Kiedy jest następny pociąg / autobus do...?
rozpocznij naukę
When is the next train/bus to ...?
Przepraszam, kiedy jest następny autobus do Liverpoolu?
Excuse me, when is the next bus to Liverpool?
guzdrała
rozpocznij naukę
slowcoach = sb lazy and slow
Nie badz guzdrala i pospiesz sie!
Don't be a slowcoach and hurry up!
Nie jestem zainteresowany.
rozpocznij naukę
I'm not interested.
rzut kamieniem = bardzo blisko
rozpocznij naukę
stone's throw = very close
Sklep jest o rzut beretem stad.
The shop is just a stone's throw from here.
Zgubiłem się.
rozpocznij naukę
I'm lost.
Chyba się zgubiłem, czy może mi Pan pomóc?
I think I'm lost, can you help me?
Czy potrzebujesz pomocy?
rozpocznij naukę
Do you need any help?
Czy masz jakiś problem? Czy potrzebujesz pomocy?
Do you have a problem? Do you need any help?
święto
rozpocznij naukę
red- letter day; a special day you will always remember
to będzie święto, kiedy wygram tą nagrode
it will be a red- letter day when I win the prize.
opłać rachunek = zapłacić za rachunek (np. w barze)
rozpocznij naukę
foot the bill = pay for the bill (e.g. in a bar)
kto zapłaci?
rozpocznij naukę
Who's going to foot the bill?
Zgadzam się z ...)
rozpocznij naukę
I agree (with ...)
Zgadzam się z Tomem, on ma rację.
I agree with Tom, he is right.
zartobliwy
rozpocznij naukę
tongue in cheek = not serious(ly)
Jego uwagi byly zartobliwe.
His remarks were tongue in cheek.
Nie czuję się dobrze.
rozpocznij naukę
I'm not feeling well.
za kratkami = w więzieniu
rozpocznij naukę
behind bars = in jail
Zlodziej jest teraz za kratkami.
The thief is now behind bars.
To musi być nieporozumienie.
rozpocznij naukę
This must be a misunderstanding.
Przepraszam, ale to musi być nieporozumienie.
I'm sorry, but this must be a misunderstanding.
weź pod uwagę = rozważ
rozpocznij naukę
take into account = consider
Powinienes wziac moja opinie pod uwage.
You should take my opinion into account
Miło się z tobą rozmawia.
rozpocznij naukę
Nice talking to you.
Muszę już iść. Miło się z Tobą rozmawiało. Cześć.
I have to go now. Nice talking to you. Bye.
podejrzany = podejrzany
rozpocznij naukę
fishy = suspicious
Ten interes smierdzi.
This business is fishy
Co się dzieje?
rozpocznij naukę
What is happening?
A: Co się dzieje? B: Oni się kłócą.
A: What is happening? B: They are arguing.
Jak się masz?
rozpocznij naukę
How are you?
Czy mogę zostawić wiadomość (dla ...) -
rozpocznij naukę
Can I leave a message (for ...) -
Przykro mi, ale Tima nie ma teraz w domu.
I'm sorry, but Tim isn't at home now.
wieki
rozpocznij naukę
donkey's years = a very long time
Zajmie mu to wieki.
It will take him donkey's years.
Spokojnie. w porządku
rozpocznij naukę
Take it easy.
Czy mogę/mógł(a)bym prosić o ...?
rozpocznij naukę
Can/Could I have ...?
Czy mogę prosić o kawę?
rozpocznij naukę
Can I have a coffee, please?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.