Ubnutu 12章233頁

 0    31 fiszek    chinchihliu
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
无聊
我觉得在这里很无聊。
rozpocznij naukę
boring
System administrators would have a boring
I think being here is really boring.
现实
rozpocznij naukę
reality
逃避現實
Escape from reality
完全地
rozpocznij naukę
absolutely
擁有絕對沒有用戶的系統是不可能的
有效
rozpocznij naukę
effective
是否...
rozpocznij naukę
whether... or...
基本的
rozpocznij naukę
fundamental
以及
辣面条,豆腐以及鸡肉是我最喜欢的菜.
rozpocznij naukę
as well as
Spicy noodles, tofu as well as chicken meat are my favourite dishes.
日复一日
rozpocznij naukę
day to day
必要
rozpocznij naukę
essential
平滑
rozpocznij naukę
smooth
学生要在一小时之内完成文章。
rozpocznij naukę
within
Students must finish the article within an hour.
当下
rozpocznij naukę
present
而不管
rozpocznij naukę
regardless
一般
rozpocznij naukę
typically
领域
她是语言学领域的专家。
rozpocznij naukę
field
She's an expert in the field of linguistics.
表示
rozpocznij naukę
denote
虽然
虽然我不应该吃甜食,但是我吃了很多。
rozpocznij naukę
although
Although I shouldn't eat sweets, I'm eating a lot of them.
保管
rozpocznij naukę
safekeeping
encrypte
rozpocznij naukę
encrypte
處理
傷水泡怎麼處理,好的快
rozpocznij naukę
treat
所有权
建築物區分所有權
rozpocznij naukę
ownership
责任
懷孕这件事情,我们大家都有责任。
rozpocznij naukę
responsibility
We all have a responsibility for this matter.
有效
rozpocznij naukę
effective
类别
芒果種類分不清?
rozpocznij naukę
category
发行
linux 發行版
rozpocznij naukę
distro
迷惑
rozpocznij naukę
puzzle
名詞複數 puzzles 動詞單數 puzzles 現在分詞 puzzling 過去式 puzzled
简而言之
rozpocznij naukę
in short
特权
共產黨人的“特權”
rozpocznij naukę
privilege
發放;發佈;配給
rozpocznij naukę
issue
提醒,提示
rozpocznij naukę
prompt
没有
rozpocznij naukę
without
much easier life without users

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.