English- słownictwo policyjne-3

 0    61 fiszek    Jolo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

kara majątkowa
rozpocznij naukę
penalty afecting property

kara orzeczona
rozpocznij naukę
penalty stated in the sentence

deposit, bail


padlock

stipulated penalty

kodeks wykroczeń
rozpocznij naukę
petty offences' code

kolegium do spraw wykroczeń
rozpocznij naukę
body judging petty offences

court executive officer

mortuary

lekkomyślność
rozpocznij naukę
recklessness


embezzlement


materiał obciążający
rozpocznij naukę
incriminating evidence

abuse

nakaz przeszukania
rozpocznij naukę
search warrant

namówić do
rozpocznij naukę
incite to

naruszenie przepisów
rozpocznij naukę
violation of regulations

następstwo czynu
rozpocznij naukę
result of an act

turnover

niedopełnienie obowiązku
rozpocznij naukę
nonfulfillment of duty

niepoczytalność
rozpocznij naukę
insanity

niewspółmierność
rozpocznij naukę
disproportion

nieświadomość bezprawności czynu
rozpocznij naukę
ignorance of lawlessness of act

misfire

obciążać kosztami
rozpocznij naukę
to charge expenses

obezwładnić napastnika
rozpocznij naukę
overpower the attacker


obraza słowna
rozpocznij naukę
verbal insult

obrona konieczna
rozpocznij naukę
self-defense

to re-sell

counsel for the defence

obrót towarowy
rozpocznij naukę
trade turnover

ring road, bypass

to adjourn

odbywać karę
rozpocznij naukę
serve a sentence

opłata drogowa
rozpocznij naukę
toll

odmowa wszczęcia postępowania
rozpocznij naukę
refusal to start proceedings

odmowa złożenia wyjaśnień
rozpocznij naukę
refusal of the defendant to make a statement

odpowiadać z wolnej stopy
rozpocznij naukę
to stand trial at liberty

odroczenie sprawy
rozpocznij naukę
adjournment of a trial

odroczenie wykonania kary
rozpocznij naukę
postponement of a penalty

holder, presenter


okoliczności łagodzące
rozpocznij naukę
extennating circumstances

okoliczności obciążające
rozpocznij naukę
incriminating circumstances

organy ścigania
rozpocznij naukę
law enforcement agencies

judical decision

orzecznictwo
rozpocznij naukę
court decisions

oskarżyciel
rozpocznij naukę
prosecutor

oskarżyciel posiłkowy
rozpocznij naukę
auxiliary prosecutor

osoba postronna
rozpocznij naukę
outsider

osoba przybrana
rozpocznij naukę
adopted person

osobowość prawna
rozpocznij naukę
the status of a legal person

oszacować szkody
rozpocznij naukę
to assess the damage

slander

motives

receive of stolen property


pędzić bimber
rozpocznij naukę
to destil alcohol illegaly


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.