English-słownictwo policyjne - 5

 0    58 fiszek    Jolo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

pouczenie o terminie odwołania
rozpocznij naukę
instruction on the time to appeal

powiadomienie
rozpocznij naukę
notification

administrative district

district

powód(strona w procesie)
rozpocznij naukę
plaintiff

powodować zakłócenia w ruchu
rozpocznij naukę
cause disturbance in traffic

claim, suit

powództwo cywilne
rozpocznij naukę
civil action

pozbawić praw
rozpocznij naukę
deprive somebody of rights

deprivation

pozbawienie prawa jazdy
rozpocznij naukę
withdrawal of a driving licence

pozbawienie wolności
rozpocznij naukę
deprivation of liberty

pozbawienie życia nieumyślne
rozpocznij naukę
manslaughter

statement of claim

conjugal life

pozwolenie na pobyt
rozpocznij naukę
residence permit

półświatek
rozpocznij naukę
outskirts of society

prawo autorskie
rozpocznij naukę
copyright

pranie brudnych pieniędzy
rozpocznij naukę
money laundering

prawny środek płatniczy
rozpocznij naukę
legal tender

prawo do skutecznego środka odwoławczego
rozpocznij naukę
right to effective appeal

zadośćuczynienie, odszkodowanie
rozpocznij naukę
compensation

prawo handlowe
rozpocznij naukę
commercial law

prawo pierwotne
rozpocznij naukę
original right

prawo zwyczajowe
rozpocznij naukę
common law

prawo procesowe
rozpocznij naukę
rules of procedure

prawo wtórne
rozpocznij naukę
derivative right

legislator

prawodawstwo
rozpocznij naukę
legislation

prawomocność
rozpocznij naukę
validity

in force, valid

praworządność
rozpocznij naukę
legality

prawostronny ruch
rozpocznij naukę
right-hand traffic

alcotest, breath test

dirty business

profilaktyka
rozpocznij naukę
prevention

public prosecutor

public prosecutor's office

support

prośba o zwolnienie z aresztu
rozpocznij naukę
request to be released from prison

recording clerk

record, minutes

protokół konfiskaty
rozpocznij naukę
record of confiscation

protokół oględzin
rozpocznij naukę
record of inspection

protokołować
rozpocznij naukę
record, take a record

protokół okazania
rozpocznij naukę
record of presentation

protokól przesłuchania
rozpocznij naukę
record of interrogation, questioning

protokół przeszukania
rozpocznij naukę
record of searching

prowadzić dochodzenie
rozpocznij naukę
conduct an investigation

prowadzić przesłuchanie
rozpocznij naukę
carry an interrogation

prowadzić sprawę
rozpocznij naukę
conduct a case

ringleader

próba samobójstwa
rozpocznij naukę
attempted suicide

przebieg zdarzenia
rozpocznij naukę
course of an event

przedawnienie
rozpocznij naukę
prescription

przedstawić zarzut
rozpocznij naukę
bring a charge

przedstawić dowód
rozpocznij naukę
produce evidence

przejazd kolejowy
rozpocznij naukę
railway crossing


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.