English-słownictwo policyjne - 5

 0    58 fiszek    Jolo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
pouczenie o terminie odwołania
rozpocznij naukę
instruction on the time to appeal
powiadomienie
rozpocznij naukę
notification
powiat
rozpocznij naukę
administrative district
powiatowy
rozpocznij naukę
district
powód(strona w procesie)
rozpocznij naukę
plaintiff
powodować zakłócenia w ruchu
rozpocznij naukę
cause disturbance in traffic
powództwo
rozpocznij naukę
claim, suit
powództwo cywilne
rozpocznij naukę
civil action
pozbawić praw
rozpocznij naukę
deprive somebody of rights
pozbawienie
rozpocznij naukę
deprivation
pozbawienie prawa jazdy
rozpocznij naukę
withdrawal of a driving licence
pozbawienie wolności
rozpocznij naukę
deprivation of liberty
pozbawienie życia nieumyślne
rozpocznij naukę
manslaughter
pozew
rozpocznij naukę
statement of claim
pożycie
rozpocznij naukę
conjugal life
pozwolenie na pobyt
rozpocznij naukę
residence permit
półświatek
rozpocznij naukę
outskirts of society
prawo autorskie
rozpocznij naukę
copyright
pranie brudnych pieniędzy
rozpocznij naukę
money laundering
prawny środek płatniczy
rozpocznij naukę
legal tender
prawo do skutecznego środka odwoławczego
rozpocznij naukę
right to effective appeal
zadośćuczynienie, odszkodowanie
rozpocznij naukę
compensation
prawo handlowe
rozpocznij naukę
commercial law
prawo pierwotne
rozpocznij naukę
original right
prawo zwyczajowe
rozpocznij naukę
common law
prawo procesowe
rozpocznij naukę
rules of procedure
prawo wtórne
rozpocznij naukę
derivative right
prawodawca
rozpocznij naukę
legislator
prawodawstwo
rozpocznij naukę
legislation
prawomocność
rozpocznij naukę
validity
prawomocny
rozpocznij naukę
in force, valid
praworządność
rozpocznij naukę
legality
prawostronny ruch
rozpocznij naukę
right-hand traffic
alkomat
rozpocznij naukę
alcotest, breath test
proceder
rozpocznij naukę
dirty business
profilaktyka
rozpocznij naukę
prevention
prokurator
rozpocznij naukę
public prosecutor
prokuratura
rozpocznij naukę
public prosecutor's office
protekcja
rozpocznij naukę
support
prośba o zwolnienie z aresztu
rozpocznij naukę
request to be released from prison
protokolant
rozpocznij naukę
recording clerk
protokół
rozpocznij naukę
record, minutes
protokół konfiskaty
rozpocznij naukę
record of confiscation
protokół oględzin
rozpocznij naukę
record of inspection
protokołować
rozpocznij naukę
record, take a record
protokół okazania
rozpocznij naukę
record of presentation
protokól przesłuchania
rozpocznij naukę
record of interrogation, questioning
protokół przeszukania
rozpocznij naukę
record of searching
prowadzić dochodzenie
rozpocznij naukę
conduct an investigation
prowadzić przesłuchanie
rozpocznij naukę
carry an interrogation
prowadzić sprawę
rozpocznij naukę
conduct a case
prowodyr
rozpocznij naukę
ringleader
próba samobójstwa
rozpocznij naukę
attempted suicide
przebieg zdarzenia
rozpocznij naukę
course of an event
przedawnienie
rozpocznij naukę
prescription
przedstawić zarzut
rozpocznij naukę
bring a charge
przedstawić dowód
rozpocznij naukę
produce evidence
przejazd kolejowy
rozpocznij naukę
railway crossing

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.