English- słownictwo policyjne - 8

 0    52 fiszki    Jolo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
spółka akcyjna
rozpocznij naukę
join-stock company
spółka handlowa
rozpocznij naukę
commercial company
spółka prawa cywilnego, cywilna
rozpocznij naukę
non-commercial partnership
spór
rozpocznij naukę
litigation, dispute
sprawca
rozpocznij naukę
perpetrator
sprawca pośredni
rozpocznij naukę
indirect perpetrator
sprawca szkody
rozpocznij naukę
person causing damage
ustawienie świateł
rozpocznij naukę
position of lights
sprawować opiekę
rozpocznij naukę
act as a guardian
sprawozdanie biegłego z dokonanych czynności
rozpocznij naukę
expert's report on work done
sprawozdanie służbowe
rozpocznij naukę
service report
sprawozdanie z oględzin miejsca przestępstwa
rozpocznij naukę
report on inspection of the scene of crime
sprawstwo
rozpocznij naukę
perpetration
sprostować
rozpocznij naukę
correct, rectify
sprzeczność
rozpocznij naukę
contradiction
sprzeniewierzać
rozpocznij naukę
embezzle
sprzeniewierzenie
rozpocznij naukę
embezzlement
sprzeniewierzyć pieniądze
rozpocznij naukę
misappropriate funds
sprzęt gaśniczy
rozpocznij naukę
fire-extinguishing equipment
sprzęt pożarniczy
rozpocznij naukę
fire equipment
stacyjka
rozpocznij naukę
ignition switch
stan bezbronności
rozpocznij naukę
state of defencelessness
stan majątkowy
rozpocznij naukę
financial position
stan niepoczytalności
rozpocznij naukę
lack of accountability
stan nietrzeźwości
rozpocznij naukę
intoxication
niezdolność do
rozpocznij naukę
incapacity to do something
stan obrony koniecznej
rozpocznij naukę
state of self-defence
stan odurzenia
rozpocznij naukę
state of intoxication
stan posiadania
rozpocznij naukę
possessions, assets
stan spoczynku
rozpocznij naukę
retirement
stan wyjątkowy
rozpocznij naukę
state of emergency
stawiennictwo
rozpocznij naukę
appearance
stawiać zbrojny opór
rozpocznij naukę
to put up armed resistance
stopień pokrewieństwa
rozpocznij naukę
degree of kinship
stopień służbowy
rozpocznij naukę
official rank
stosować prawo
rozpocznij naukę
apply the law
stosowanie odpowiednich przepisów
rozpocznij naukę
appropriate application of regulations
stosunek służbowy
rozpocznij naukę
service relationship
straż leśna
rozpocznij naukę
forest ranger
straż łowiecka
rozpocznij naukę
gamekeepers
straż portowa
rozpocznij naukę
harbour guard
straż miejska
rozpocznij naukę
municipal police, traffic wardens
straż pożarna
rozpocznij naukę
fire brigade
straż więzienna
rozpocznij naukę
prison wardens
strażnica
rozpocznij naukę
watch-tower
strażnik
rozpocznij naukę
guard, watchman
stręczyciel
rozpocznij naukę
procurer, pimp
stręczycielstwo
rozpocznij naukę
procurement, pimping
stronniczość
rozpocznij naukę
partiality
stróż porządku
rozpocznij naukę
law-enforcement officer
stwierdzenie winy
rozpocznij naukę
ascertainment of guilt
stwierdzić nieważność aktu
rozpocznij naukę
certify invalidity of an act

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.