English- słownictwo policyjne - 8

 0    52 fiszki    Jolo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

spółka akcyjna
rozpocznij naukę
join-stock company

spółka handlowa
rozpocznij naukę
commercial company

spółka prawa cywilnego, cywilna
rozpocznij naukę
non-commercial partnership

litigation, dispute

perpetrator

sprawca pośredni
rozpocznij naukę
indirect perpetrator

sprawca szkody
rozpocznij naukę
person causing damage

ustawienie świateł
rozpocznij naukę
position of lights

sprawować opiekę
rozpocznij naukę
act as a guardian

sprawozdanie biegłego z dokonanych czynności
rozpocznij naukę
expert's report on work done

sprawozdanie służbowe
rozpocznij naukę
service report

sprawozdanie z oględzin miejsca przestępstwa
rozpocznij naukę
report on inspection of the scene of crime

perpetration

correct, rectify

sprzeczność
rozpocznij naukę
contradiction

sprzeniewierzać
rozpocznij naukę
embezzle

sprzeniewierzenie
rozpocznij naukę
embezzlement

sprzeniewierzyć pieniądze
rozpocznij naukę
misappropriate funds

sprzęt gaśniczy
rozpocznij naukę
fire-extinguishing equipment

sprzęt pożarniczy
rozpocznij naukę
fire equipment

ignition switch

stan bezbronności
rozpocznij naukę
state of defencelessness

stan majątkowy
rozpocznij naukę
financial position

stan niepoczytalności
rozpocznij naukę
lack of accountability

stan nietrzeźwości
rozpocznij naukę
intoxication

niezdolność do
rozpocznij naukę
incapacity to do something

stan obrony koniecznej
rozpocznij naukę
state of self-defence

stan odurzenia
rozpocznij naukę
state of intoxication

stan posiadania
rozpocznij naukę
possessions, assets

stan spoczynku
rozpocznij naukę
retirement

stan wyjątkowy
rozpocznij naukę
state of emergency

stawiennictwo
rozpocznij naukę
appearance

stawiać zbrojny opór
rozpocznij naukę
to put up armed resistance

stopień pokrewieństwa
rozpocznij naukę
degree of kinship

stopień służbowy
rozpocznij naukę
official rank

stosować prawo
rozpocznij naukę
apply the law

stosowanie odpowiednich przepisów
rozpocznij naukę
appropriate application of regulations

stosunek służbowy
rozpocznij naukę
service relationship

straż leśna
rozpocznij naukę
forest ranger

straż łowiecka
rozpocznij naukę
gamekeepers

straż portowa
rozpocznij naukę
harbour guard

straż miejska
rozpocznij naukę
municipal police, traffic wardens

straż pożarna
rozpocznij naukę
fire brigade

straż więzienna
rozpocznij naukę
prison wardens

watch-tower

guard, watchman

stręczyciel
rozpocznij naukę
procurer, pimp

stręczycielstwo
rozpocznij naukę
procurement, pimping

stronniczość
rozpocznij naukę
partiality

stróż porządku
rozpocznij naukę
law-enforcement officer

stwierdzenie winy
rozpocznij naukę
ascertainment of guilt

stwierdzić nieważność aktu
rozpocznij naukę
certify invalidity of an act


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.