English - słownictwo policyjne -15

 0    47 fiszek    Jolo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
znaki szczególne
rozpocznij naukę
distinguishing marks
znaki zakazu
rozpocznij naukę
prohibitory signs
znaleźne
rozpocznij naukę
finder's reward
znamiona przestępstwa
rozpocznij naukę
features of a crime
znęcanie się
rozpocznij naukę
ill-treatment
zniechęcać
rozpocznij naukę
discourage
znęcanie się moralne
rozpocznij naukę
moral cruelty
zniekształcenie
rozpocznij naukę
deformation
zniesławić
rozpocznij naukę
to slander
zniewaga
rozpocznij naukę
insult
organ państwowy
rozpocznij naukę
state agency
znieważyć pomnik
rozpocznij naukę
to profane a monument
znieważyć słownie
rozpocznij naukę
to abuse verbally
znieważyć zwłoki
rozpocznij naukę
to profane a corpse
zobowiązanie sprawcy do
rozpocznij naukę
obligation of the perpetrator to
zobowiązany
rozpocznij naukę
person obliged
zrzeczenie się
rozpocznij naukę
resignation
zuchwały
rozpocznij naukę
impudent, cheeky
zwabić
rozpocznij naukę
to lure
zwalczanie alkoholizmu
rozpocznij naukę
combating alcoholism
zwęglenie zwłok
rozpocznij naukę
carbonization of a corpse
zwężenie jezdni
rozpocznij naukę
street narrowing
zwolnienie od nadzoru
rozpocznij naukę
release from probation
zwolnienie przedterminowe
rozpocznij naukę
release from serving the full sentence
zwolnienie przedterminowe warunkowe
rozpocznij naukę
parole, release on licence
zwyrodnialec
rozpocznij naukę
degenerate
żebractwo
rozpocznij naukę
beggary
jedyny żywiciel rodziny
rozpocznij naukę
the only support of a family
za kaucję
rozpocznij naukę
on bail
powód, strona powodowa
rozpocznij naukę
plaintiff
pozwany
rozpocznij naukę
defendent, respondent in divorce case
obrońca
rozpocznij naukę
barrister, defence council
protokolant
rozpocznij naukę
court clerk
ławnicy
rozpocznij naukę
jurors, lay judges
oskarżony z artykułu
rozpocznij naukę
charged under article
z artykułu
rozpocznij naukę
regulated by
pomocnictwo
rozpocznij naukę
aiding
stosunek do oskarżonego
rozpocznij naukę
relationship to the accused, defendant
prawo odmowy zeznań
rozpocznij naukę
right to refuse testimony
Wysoki Sądzie
rozpocznij naukę
Your Lordship
rozbiegane oczy
rozpocznij naukę
restless eyes
konkretne pytania
rozpocznij naukę
precise questions
proszę stronę o zajęcie stanowiska w sprawie
rozpocznij naukę
I request the party to take a stand in the case
dyżurny
rozpocznij naukę
duty officer
uraz czaszki
rozpocznij naukę
skull injury
małżeństwo rozpodło się
rozpocznij naukę
the marriage disintegrated
oskarżyciel posiłkowy
rozpocznij naukę
auxiliary prosecutor

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.