English - słownictwo policyjne -15

 0    47 fiszek    Jolo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

znaki szczególne
rozpocznij naukę
distinguishing marks

znaki zakazu
rozpocznij naukę
prohibitory signs

finder's reward

znamiona przestępstwa
rozpocznij naukę
features of a crime

znęcanie się
rozpocznij naukę
ill-treatment

zniechęcać
rozpocznij naukę
discourage

znęcanie się moralne
rozpocznij naukę
moral cruelty

zniekształcenie
rozpocznij naukę
deformation

zniesławić
rozpocznij naukę
to slander

insult

organ państwowy
rozpocznij naukę
state agency

znieważyć pomnik
rozpocznij naukę
to profane a monument

znieważyć słownie
rozpocznij naukę
to abuse verbally

znieważyć zwłoki
rozpocznij naukę
to profane a corpse

zobowiązanie sprawcy do
rozpocznij naukę
obligation of the perpetrator to

zobowiązany
rozpocznij naukę
person obliged

zrzeczenie się
rozpocznij naukę
resignation

impudent, cheeky

to lure

zwalczanie alkoholizmu
rozpocznij naukę
combating alcoholism

zwęglenie zwłok
rozpocznij naukę
carbonization of a corpse

zwężenie jezdni
rozpocznij naukę
street narrowing

zwolnienie od nadzoru
rozpocznij naukę
release from probation

zwolnienie przedterminowe
rozpocznij naukę
release from serving the full sentence

zwolnienie przedterminowe warunkowe
rozpocznij naukę
parole, release on licence

zwyrodnialec
rozpocznij naukę
degenerate

beggary

jedyny żywiciel rodziny
rozpocznij naukę
the only support of a family

on bail

powód, strona powodowa
rozpocznij naukę
plaintiff

defendent, respondent in divorce case

barrister, defence council

court clerk

jurors, lay judges

oskarżony z artykułu
rozpocznij naukę
charged under article

regulated by

aiding

stosunek do oskarżonego
rozpocznij naukę
relationship to the accused, defendant

prawo odmowy zeznań
rozpocznij naukę
right to refuse testimony

Wysoki Sądzie
rozpocznij naukę
Your Lordship

rozbiegane oczy
rozpocznij naukę
restless eyes

konkretne pytania
rozpocznij naukę
precise questions

proszę stronę o zajęcie stanowiska w sprawie
rozpocznij naukę
I request the party to take a stand in the case

duty officer

uraz czaszki
rozpocznij naukę
skull injury

małżeństwo rozpodło się
rozpocznij naukę
the marriage disintegrated

oskarżyciel posiłkowy
rozpocznij naukę
auxiliary prosecutor


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.