vocabulary in context 2

 0    100 fiszek    zdzicha03
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie English
Odpowiedź English

exploitation (n)
rozpocznij naukę
using natural sources, also selfishly

wilderness (n)
rozpocznij naukę
unviolated expanse of land

temperate (adj)
rozpocznij naukę
(of climate) free from extremes of heat and cold

eating growing grass wypas

use up uszczuplić, zmniejszyć

absorbent (n)
rozpocznij naukę
pochłaniacz

lumber company (n)
rozpocznij naukę
przedsiębiorstwo przemysłu drzewnego

chainsaw (n)
rozpocznij naukę
a portable mechanical saw

pulp mills (n)
rozpocznij naukę
plants where soft mass of wood fibre is processed zakłady celulozowe

part of the tree remaining in the grund after the trunk has been cut down

ravaging (n)
rozpocznij naukę
destruction, damage

być celem ataków

denued areas (n)
rozpocznij naukę
ogołocone tereny

trouble repeatedly

widespread (adj)
rozpocznij naukę
found over a large area

cultivation (n)
rozpocznij naukę
helping crops to grow

interrelation (n)
rozpocznij naukę
mutual relationship wzajemne powiązanie

resultant (adj)
rozpocznij naukę
coming as a result

keep in place

hold in solid mass związać

torrents (n)
rozpocznij naukę
rushing streams of water

devoid of (adj)
rozpocznij naukę
empty of, without

slash-and-burn technique (n)
rozpocznij naukę
cutting of trees and burning them afterwards

deprive of useful properties wyjaławiać

waste dropped by animals, used as natural fertilizer

humidity (n)
rozpocznij naukę
moisture in the air

unabated (adj)
rozpocznij naukę
continuing as before nieprzerwany

partly atributed to
rozpocznij naukę
częściowo przypisywany czemuś

coastal (adj)
rozpocznij naukę
of seashore

discharge (v)
rozpocznij naukę
release, send out

pipes for carrying unwanted liquids

make whiter by chemical action

compound (n)
rozpocznij naukę
związek chemiczny

aquatic (adj)
rozpocznij naukę
of water

place into which sewage drains empty szambo

tap water (n)
rozpocznij naukę
treated, drinking water from the tap

meningitis (n)
rozpocznij naukę
zapalenie opon mózgowych

decide on extent of sth

indiscriminately (adv)
rozpocznij naukę
without care bez zastanowienia

test at random
rozpocznij naukę
badać wyrywkowo

prose a health hazard
rozpocznij naukę
stanowić zagrożenie dla zdrowia

outbreak (n)
rozpocznij naukę
wybuch (epidemii, zarazy)

infestation (n)
rozpocznij naukę
troublesome invasion plaga

putrid (adj)
rozpocznij naukę
rotten, stinking

produce in great numbers powodować wylęg

crustaceans (n)
rozpocznij naukę
class of animals with a hard shell living in water

livelihood (n)
rozpocznij naukę
way in which one earns money

suffocation (n)
rozpocznij naukę
death from lack of oxygen

proliferate (v)
rozpocznij naukę
multiply mnożyć się

perilously (adv)
rozpocznij naukę
dangerously

nutrient (n)
rozpocznij naukę
nourishing, feeding substance

flowering

tertiary (adj)
rozpocznij naukę
third in order

swarms of flies
rozpocznij naukę
chmary much

treatement plants
rozpocznij naukę
oczyszczalnie ścieków

scoop up (v)
rozpocznij naukę
zgarnąć, zebrać

noxious (adj)
rozpocznij naukę
harmful, toxic

wading birds (n)
rozpocznij naukę
ptaki brodzące

smothered (adj)
rozpocznij naukę
covered

cover with sth umazać

hypothermia (n)
rozpocznij naukę
freezing to death

unpleasant smell

get ird of sth with a strong jet of water

assessment (n)
rozpocznij naukę
estimate, evaluation

that which remains

avert a disaster
rozpocznij naukę
zapobiec katastrofie

issue a statement
rozpocznij naukę
wydać oświadczenie

a great many

allocate (v)
rozpocznij naukę
put for a purpose

area put aside for a particular purpose

breeding (n)
rozpocznij naukę
reporduction of animals hodowla

accelarate (v)
rozpocznij naukę
speed up

sterility (n)
rozpocznij naukę
inability to reproduce

check

slaughter (n)
rozpocznij naukę
killing

make unlawful, prohibit

mercilessly (adv)
rozpocznij naukę
showing no mercy

sanctuary (n)
rozpocznij naukę
area, where, by law, it is forbidden to hunt

on the brink of extinction
rozpocznij naukę
na granicy wymarcia

captivity (n)
rozpocznij naukę
niewola

birds of prey
rozpocznij naukę
ptaki drapieżne

take a heavy toll
rozpocznij naukę
zbierać obfite żniwo

long, pointed tooth, as in the elephant

request

diwinding (adj)
rozpocznij naukę
diminishing in number zmniejszający się

imposing (adj)
rozpocznij naukę
impressive, majestic

young of some animals

poaching (n)
rozpocznij naukę
illegal hunting

carcasses (n)
rozpocznij naukę
bodies of dead animals

twist and pull violently

picking out and killing selectively odstrzał

limits, boundaries

food for farm animals

defy the ban
rozpocznij naukę
lekceważyć zakaz

facilitate (v)
rozpocznij naukę
make easier

reclusive (adj)
rozpocznij naukę
avoiding meeting people, antisocial

impregnation (n)
rozpocznij naukę
making pregnant

pinpoint (v)
rozpocznij naukę
find with accuracy umiejscowić

uniting for reproduction

burst into flower (v)
rozpocznij naukę
blossom


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.