Promocja 50% na megapacki na komórkach, żeby skorzystać zainstaluj aplikację ( / )

vocabulary in context

 0    93 fiszki    zdzicha03
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie English Odpowiedź English
dump (n)
rozpocznij naukę
place where rubbish may be unloaded and left śmietnisko
transuranic (adj)
rozpocznij naukę
having atomic numbers from 93 to 103 transuranowy
refuse (n)
rozpocznij naukę
rubbish, waste odpady
carve (v)
rozpocznij naukę
form from a solid material by cutting żłobić
cavern (n)
rozpocznij naukę
cave komora, jama
converge (v)
rozpocznij naukę
incline towards each other zasklepić
barrage (n)
rozpocznij naukę
overwhelming guantity (o krytyce) fala
leakage (n)
rozpocznij naukę
(of liquid) passing out of a container wyciek
slurry (n)
rozpocznij naukę
suspension of a solid in a liquid zawiesina
repository (n)
rozpocznij naukę
place where things are deposited or stored składowisko
shield (v)
rozpocznij naukę
cover for protection
stringent (adj)
rozpocznij naukę
rigorous, strict
drums (n)
rozpocznij naukę
containers
shortsighted (adh)
rozpocznij naukę
unable to see far
under construction
rozpocznij naukę
w trakcie budowy
present a barrage of criticism
rozpocznij naukę
poddać ostrej krytyce
remote-controlled
rozpocznij naukę
zdalnie sterowany
tremor (n)
rozpocznij naukę
wstrząs
care most concern
rozpocznij naukę
wzbudzać największą troskę
thoughtlessness
rozpocznij naukę
bezmyślność
raise fears
rozpocznij naukę
wzbudzać obawy
not-too-distant future
rozpocznij naukę
niedaleka przyszłość
disposal plant (n)
rozpocznij naukę
place where waste is processed to get rid of it zakłady przeróbki odpadów
carcinogenic (adj)
rozpocznij naukę
causing cancer
inflammable (adj)
rozpocznij naukę
easily catching fire
solvent (n)
rozpocznij naukę
substance that dissolves another rozpuszczalnik
hazardous (adj)
rozpocznij naukę
risky, dangerous
processing (n)
rozpocznij naukę
treating by some process obróbka
combution (n)
rozpocznij naukę
process of burning
tip (v)
rozpocznij naukę
dump (o śmieciach) wysypywać
landfill (n)
rozpocznij naukę
miejsce, gdzie zakopuje się śmieci
incinerate (v)
rozpocznij naukę
burn, reduce to ashes
biodegradable (adj)
rozpocznij naukę
capable of decaying and being absorbed by the enviroment
reusable (adj)
rozpocznij naukę
able to be used again
thrifty (adj)
rozpocznij naukę
economical oszczędny
cause an outcry
rozpocznij naukę
wywołać oburzenie
cargo (n)
rozpocznij naukę
ładunek
deposits (n)
rozpocznij naukę
natural accumulation złoża, zasoby
cutoffs (n)
rozpocznij naukę
what remains after cutting
litter (n)
rozpocznij naukę
rubish left lying about in the public places
receptacle (n)
rozpocznij naukę
container
reclamation (n)
rozpocznij naukę
(of plant) place where waste is reclaimed (brought back to a usful condition)
household (n)
rozpocznij naukę
all persons living in a house gospodarstwo domowe
depots and tips (n)
rozpocznij naukę
places where rubbish is collected and stored miejsce zwózki śmieci
in turn
rozpocznij naukę
z kolei
beare in mind
rozpocznij naukę
mieć na uwadze
emissions (n)
rozpocznij naukę
something that is discharged spaliny, wyziewy
breach (v)
rozpocznij naukę
break standards
noxious (adj)
rozpocznij naukę
harmful
curb (v)
rozpocznij naukę
restrain and control
congestion (n)
rozpocznij naukę
overcrowding
choke (v)
rozpocznij naukę
block, congest
spew (v)
rozpocznij naukę
emit, discharge
press for implementation of more stringent laws
rozpocznij naukę
nalegać na wprowadzenie surowszych przepisów
accumulation (n)
rozpocznij naukę
build-up
trap (in) (v)
rozpocznij naukę
cut off, enclose within
exhaust (n)
rozpocznij naukę
gases ejected from an engine
livestock (n)
rozpocznij naukę
farm animals
inundate (v)
rozpocznij naukę
cover with water, flood
cease (v)
rozpocznij naukę
stop
turbulence (n)
rozpocznij naukę
irregular motion of the atmoshpere
barren (adj)
rozpocznij naukę
infertile
appliance (n)
rozpocznij naukę
device, gadget urządzenie
drag (v)
rozpocznij naukę
pull out
widespread reforestation
rozpocznij naukę
zakrojone na szeroką skalę zalesianie
depletion (n)
rozpocznij naukę
serious decrease uszczuplenie
atomizer (n)
rozpocznij naukę
spray
coolant (n)
rozpocznij naukę
substane used to reduce temperature in mechanisms
replenish (v)
rozpocznij naukę
restore, get a new supply
phase out (v)
rozpocznij naukę
withdraw gradually
thinning (n)
rozpocznij naukę
becoming diminished przerzedzanie
soak up (v)
rozpocznij naukę
absorb, take in
lessen (v)
rozpocznij naukę
reduce
incidence (n)
rozpocznij naukę
rate of occurrence
vulnerable (adj)
rozpocznij naukę
susceptible podatny
boycott (n)
rozpocznij naukę
bojkot
restore (v)
rozpocznij naukę
reconstruct, repair
irreversible (adj)
rozpocznij naukę
that cannot be reversed
irritate (v)
rozpocznij naukę
make sore or inflamed podrażnić
vapours (n)
rozpocznij naukę
fumes, gases
airborne (adj)
rozpocznij naukę
transported by air
moisture (n)
rozpocznij naukę
wetness
diluted (adj)
rozpocznij naukę
made weaker by adding water
acidity (n)
rozpocznij naukę
state of being acid
decimate (v)
rozpocznij naukę
reduce in number
deteriorating (adj)
rozpocznij naukę
becoming worse
aggravate (v)
rozpocznij naukę
make worse, more serious
acidify (v)
rozpocznij naukę
make or become acid
foliage (n)
rozpocznij naukę
leaves
treat (v)
rozpocznij naukę
put trough a process
take drastic measures
rozpocznij naukę
podjąć zdecydowane działania
the worst hit areas
rozpocznij naukę
najbardziej dotknięte regiony
stop upsetting the balance
rozpocznij naukę
przestać naruszać równowagę

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.