kurs domyślny

 0    107 fiszek    agaffa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wyjaśnienia
rozpocznij naukę
explains
lekki
rozpocznij naukę
effortlessly
walka
rozpocznij naukę
struggle
skupienie
rozpocznij naukę
focus
świadomy
rozpocznij naukę
consciously
kawałkowanie
rozpocznij naukę
chunking
następujące
rozpocznij naukę
following
umysłowy
rozpocznij naukę
mental
pamiętny
rozpocznij naukę
memorable
związany
rozpocznij naukę
associated
poklepać
rozpocznij naukę
pat
wyobrazić sobie
rozpocznij naukę
imagine
wymyśl
rozpocznij naukę
invent
obejmują
rozpocznij naukę
includes
elementy
rozpocznij naukę
items
potem
rozpocznij naukę
afterwards
średnio
rozpocznij naukę
average
sposób
rozpocznij naukę
way
wiedza
rozpocznij naukę
knowledge
aż do...
rozpocznij naukę
up to...
szczególnie
rozpocznij naukę
especially
rada
rozpocznij naukę
advice
arytmetyka
rozpocznij naukę
arithmetic
zwiększać
rozpocznij naukę
increase
bystry
rozpocznij naukę
bright
naukowcy
rozpocznij naukę
scientists
chude
rozpocznij naukę
lean
potrzebne
rozpocznij naukę
necessary
czasownik
rozpocznij naukę
verb
rzeczownik
rozpocznij naukę
noun
zaimek
rozpocznij naukę
pronoun
przymiotnik
rozpocznij naukę
adjective
przysłówek
rozpocznij naukę
adverb
przyimek
rozpocznij naukę
preposition
spójnik
rozpocznij naukę
conjunction
policzalne
rozpocznij naukę
countable
niepoliczalne
rozpocznij naukę
Uncountable
słownictwo
rozpocznij naukę
vocabulary
związane
rozpocznij naukę
related
skrzyżować
rozpocznij naukę
cross
przypomnieć
rozpocznij naukę
remind
spotkanie
rozpocznij naukę
appointment
utwór
rozpocznij naukę
piece
rozpoznać
rozpocznij naukę
recognize
charakter pisma
rozpocznij naukę
handwriting
ktoś
rozpocznij naukę
anyone
kwota
rozpocznij naukę
amount
konkurencyjny
rozpocznij naukę
competitive
poddenerwowany
rozpocznij naukę
upset
konkurencje
rozpocznij naukę
competitions
dobrze znany
rozpocznij naukę
well-known
zadanie
rozpocznij naukę
task
przygotowanie
rozpocznij naukę
preparation
grube
rozpocznij naukę
bold
zapamietywanie
rozpocznij naukę
remembering
spotkania
rozpocznij naukę
appointments
ustalenia
rozpocznij naukę
arrangements
wiersze
rozpocznij naukę
poems
wydarzenia
rozpocznij naukę
events
spiski
rozpocznij naukę
plots
przygotować
rozpocznij naukę
prepare
przydatny
rozpocznij naukę
useful
czasy
rozpocznij naukę
tenses
koleżanki
rozpocznij naukę
classmates
podczas gdy
rozpocznij naukę
while
babcia
rozpocznij naukę
gran
obawiam się
rozpocznij naukę
I'm afraid
porównywanie
rozpocznij naukę
comparing
zainteresowanie
rozpocznij naukę
interest
w każdej części
rozpocznij naukę
all over
wypisane
rozpocznij naukę
extracts
dopasuj
rozpocznij naukę
match
ziemia
rozpocznij naukę
ground
granica
rozpocznij naukę
border
dotrzeć
rozpocznij naukę
reach
ścieżki
rozpocznij naukę
trails
samoloty
rozpocznij naukę
aeroplanes
przez
rozpocznij naukę
across
tworzone
rozpocznij naukę
created
wychyla się
rozpocznij naukę
leaning
trzymane
rozpocznij naukę
holding
kreda
rozpocznij naukę
chalk
przerażony
rozpocznij naukę
scared
połykać
rozpocznij naukę
Swallow
pestki
rozpocznij naukę
seeds
pestka
rozpocznij naukę
pip
odmówienie
rozpocznij naukę
refusal
myśl
rozpocznij naukę
thought
gałęź
rozpocznij naukę
branches
chłodziarka
rozpocznij naukę
refrigerator
wnętrze
rozpocznij naukę
interior
wielokrotnie
rozpocznij naukę
repeatedly
powód
rozpocznij naukę
reason
również
rozpocznij naukę
also
cały
rozpocznij naukę
whole
chroniony
rozpocznij naukę
guarded
oprzeć się
rozpocznij naukę
lean on
przypadkowo
rozpocznij naukę
accidentally
nalewać
rozpocznij naukę
pour
wystraszony
rozpocznij naukę
terrified
podczas
rozpocznij naukę
during
zastanawiałem
rozpocznij naukę
wondered
sens
rozpocznij naukę
point
ziewać
rozpocznij naukę
yawn
oprócz
rozpocznij naukę
except
komercyjne
rozpocznij naukę
Commercial
przeciągać się
rozpocznij naukę
stretch

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.