Matura Succes Intermediate Unit 4

 0    152 fiszki    Nables
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
roztargniony
rozpocznij naukę
absent-minded
celny, trafny
rozpocznij naukę
accurate
wiek dojrzewania
rozpocznij naukę
adolescence
uwielbiać, podziwiać
rozpocznij naukę
adore
przewaga
rozpocznij naukę
advantage
żądny przygód / nieszukający przygód
rozpocznij naukę
adventurous / unadventurous
doradzić
rozpocznij naukę
advise
czuły
rozpocznij naukę
affectionate
agresywny
rozpocznij naukę
AGGRESSIVE
pozwalać
rozpocznij naukę
allow
kłócić
rozpocznij naukę
argue
chodzić do (szkoły)
rozpocznij naukę
attend to (school)
atrakcyjny
rozpocznij naukę
attractive
okropny
rozpocznij naukę
awful
zachowywać się
rozpocznij naukę
behave
owoce jagodowe
rozpocznij naukę
berries
szkoła z internetem
rozpocznij naukę
boarding school
urodzony
rozpocznij naukę
born
apodyktyczny
rozpocznij naukę
bossy
wychowywać
rozpocznij naukę
bring up
kariera zawodowa
rozpocznij naukę
career
zmienić żarówkę
rozpocznij naukę
change a light bulb
dzieciństwo
rozpocznij naukę
childhood
obowiązki domowe
rozpocznij naukę
chores
klasa, sala lekcyjna
rozpocznij naukę
classroom
sprzątnąć ze stołu
rozpocznij naukę
clear the table
koedukacyjny
rozpocznij naukę
coeducational
wrócić późno
rozpocznij naukę
come back late
państwowa szkoła średnia
rozpocznij naukę
comprehensive school
wniosek
rozpocznij naukę
conclusion
związek
rozpocznij naukę
connection
sumienny, skrupulatny
rozpocznij naukę
consicientious
taktowny
rozpocznij naukę
considerate
przekonany
rozpocznij naukę
convinced
okrutny
rozpocznij naukę
cruel
uroczy
rozpocznij naukę
cute
szkoła dzienna
rozpocznij naukę
day school
stanowczy
rozpocznij naukę
decisive
delikatny
rozpocznij naukę
delicate
dyscyplina
rozpocznij naukę
discipline
przeprowadzić eksperyment
rozpocznij naukę
do an experiment
ekonomia
rozpocznij naukę
economics
inżynieria
rozpocznij naukę
engineering
ewolucja
rozpocznij naukę
evolution
wymiana międzyszkolna
rozpocznij naukę
exchange programme
pokłócić się z
rozpocznij naukę
fall out with
życie rodzinne
rozpocznij naukę
family life
szkoła z czesnym
rozpocznij naukę
fee-paying school
kobiecy
rozpocznij naukę
feminine
naprawić
rozpocznij naukę
fix
stosować się do (zasad)
rozpocznij naukę
follow (rules)
zagraniczny
rozpocznij naukę
foreign
zapominalski
rozpocznij naukę
forgetful
lubiący zabawę
rozpocznij naukę
fun-loving
wesoły, dowcipny
rozpocznij naukę
funny
być w dobrych stosunkach z
rozpocznij naukę
get on with
ponury, posępny
rozpocznij naukę
gloomy
wyjść z kolegą/koleżanką
rozpocznij naukę
go out with friend
dobry w czymś
rozpocznij naukę
good at sth
wyrastać z
rozpocznij naukę
grow out of
dorastać
rozpocznij naukę
grow up
wieszać obrazek/ubrania
rozpocznij naukę
hang up picture/clothes
pracowity
rozpocznij naukę
hard-working
nieszkodliwy
rozpocznij naukę
harmless
szkoła średnia
rozpocznij naukę
high schcool
polować
rozpocznij naukę
hunt
identyfikować
rozpocznij naukę
identifity
zrobić wrażenie
rozpocznij naukę
impress
rzeczywiście
rozpocznij naukę
indeed
szkoła prywatna
rozpocznij naukę
independent school
inteligentny
rozpocznij naukę
intelligent
prasować ubrania
rozpocznij naukę
iron your clothes
przyłączyć się do
rozpocznij naukę
join
miły
rozpocznij naukę
kind
leniwy
rozpocznij naukę
lazy
odejść od stołu
rozpocznij naukę
leave the table
opiekować się
rozpocznij naukę
look after
traktować kogoś z wyższością
rozpocznij naukę
look down on sb
naśmiewać się z
rozpocznij naukę
make fun of
pogodzić się z
rozpocznij naukę
make up with
ścielić łóżko
rozpocznij naukę
make your bed
męski
rozpocznij naukę
masculine
dojrzały
rozpocznij naukę
mature
podły
rozpocznij naukę
mean
służba wojskowa
rozpocznij naukę
military service
skromny
rozpocznij naukę
modest
myć podłogę mopem
rozpocznij naukę
mop he floor
paskudny
rozpocznij naukę
nasty
obsesja
rozpocznij naukę
obssesion
optymistyczny
rozpocznij naukę
optimistic
otwarty, kontaktowy
rozpocznij naukę
outgoing
rodzic
rozpocznij naukę
parent
święty spokój
rozpocznij naukę
peace and quiet
pozwolenie
rozpocznij naukę
perrmision
osobowość
rozpocznij naukę
personality
faza
rozpocznij naukę
phase
punkt widzenia
rozpocznij naukę
point of view
uprzejmy
rozpocznij naukę
polite
praktyczny
rozpocznij naukę
practical
przewidywalny
rozpocznij naukę
predictable
preferencja
rozpocznij naukę
preference
zapobiec
rozpocznij naukę
prevent
dumny
rozpocznij naukę
proud
zakres, gama
rozpocznij naukę
range
osiągnąć
rozpocznij naukę
reach
buntować się przeciwko
rozpocznij naukę
rebel against
lekkomyślny
rozpocznij naukę
reckless
odmówić
rozpocznij naukę
refuse
próba
rozpocznij naukę
rehersal
stosunki, relacje
rozpocznij naukę
relationship
rzetelny
rozpocznij naukę
reliable
rola
rozpocznij naukę
role
niegrzeczny
rozpocznij naukę
rude
zasada
rozpocznij naukę
rule
przedmiot szkolny
rozpocznij naukę
school subject
pewny
rozpocznij naukę
secure
egocentryczny
rozpocznij naukę
self-centred
charakteryzujący się samodyscypliną
rozpocznij naukę
self-disciplined
rozsądny
rozpocznij naukę
sensible
wrażliwy
rozpocznij naukę
sensitive
nakryć do stołu
rozpocznij naukę
set the table
odcień
rozpocznij naukę
shade
przenikliwy
rozpocznij naukę
shrewd
nieśmiały
rozpocznij naukę
shy
szkoła tylko dla chłopów/dziewcząt
rozpocznij naukę
single-sex school
towarzyski
rozpocznij naukę
sociable
uspołeczniać się
rozpocznij naukę
socialise
spędzić noc
rozpocznij naukę
spend the night
szkoła państwowa
rozpocznij naukę
state school
nie kłaść się do późna spać
rozpocznij naukę
stay out late
stereotyp
rozpocznij naukę
stereotype
surowy
rozpocznij naukę
strict
uparty
rozpocznij naukę
stubborn
zamiatać podłogę
rozpocznij naukę
sweep the floor
opiekować się
rozpocznij naukę
take care of
wynosić śmieci
rozpocznij naukę
take out the rubbish
brać coś do siebie
rozpocznij naukę
take sth personally
gust
rozpocznij naukę
taste
nastolatek
rozpocznij naukę
teenager
karcić
rozpocznij naukę
tell off
troskliwy
rozpocznij naukę
thoughtful
krawat
rozpocznij naukę
tie
bojaźliwy
rozpocznij naukę
timid
małe dziecko
rozpocznij naukę
toddler
tolerancyjny
rozpocznij naukę
tolerant
niekonwencjonalny
rozpocznij naukę
unconventional
niechętnie
rozpocznij naukę
unwillingly
wychowanie
rozpocznij naukę
upbringing
zmartwiony
rozpocznij naukę
upset
prać ubrania
rozpocznij naukę
wash your clothes
zdenerwowany
rozpocznij naukę
worried
nieprawidłowy
rozpocznij naukę
wrong

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.