Business English - Management

 0    95 fiszek    mpudelewicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
being decisive
rozpocznij naukę
być w stanie podejmować szybkie decyzje
being efficient
rozpocznij naukę
być wydajnym
being authoritative
rozpocznij naukę
być w stanie wydawać polecenia
being competent
rozpocznij naukę
być kompetentnym; doskonale znać czyjąś pracę
being persuasive
rozpocznij naukę
być przekonującym; wiarygodnym
to set objectives
rozpocznij naukę
ustalać zadania, cele
to attain objectives
rozpocznij naukę
osiągać cele
to achieve something
rozpocznij naukę
osiągać coś
to develop strategies
rozpocznij naukę
tworzyć strategie
to allocate resources
rozpocznij naukę
lokować środki
to measure performance
rozpocznij naukę
mierzyć osiągi, wyniki
to improve performance
rozpocznij naukę
poprawiać osiągi, wyniki
to make / take decisions
rozpocznij naukę
podejmować decyzje
to motivate people / subordinates
rozpocznij naukę
motywować ludzi, podwładnych
to supervise people / subordinates
rozpocznij naukę
nadzorować ludzi, podwładnych
to innovate
rozpocznij naukę
wprowadzać coś nowego
to put management techniques into practice
rozpocznij naukę
wprowadzać techniki zarządzcze w praktykę
to communicate (to communicate information / decisions / strategies / people about sth / objectives etc.)
rozpocznij naukę
przekazywać
communication
rozpocznij naukę
przekazywanie, komunikacja
to staff
rozpocznij naukę
zapewniać personel
manpower
rozpocznij naukę
praca (siła robocza)
chairman
rozpocznij naukę
prezes
board of directors
rozpocznij naukę
zarząd
crises management
rozpocznij naukę
zarządzanie kryzysowe
to supply
rozpocznij naukę
dostarczać
manageable
rozpocznij naukę
wykonalny
to adapt
rozpocznij naukę
zmieniać się, dostosowywać
executives
rozpocznij naukę
pracownicy szczebla kierowniczego
to verify
rozpocznij naukę
weryfikować
expertise
rozpocznij naukę
wiedza, doświadczenie
to spend time in meetings
rozpocznij naukę
spędzać czas na spotkaniach
he is in the meeting
rozpocznij naukę
on jest na spotkaniu
effort
rozpocznij naukę
wysiłek, wkład
trainee
rozpocznij naukę
praktykant(-ka), stażysta
competitive
rozpocznij naukę
oparty na współzawodnictwie, konkurencyjny
amend
rozpocznij naukę
poprawka
ultimate
rozpocznij naukę
ostatni, ostateczny
downfall
rozpocznij naukę
upadek
to design
rozpocznij naukę
projektować
to make certain / sure
rozpocznij naukę
upewniać się
to help sb out
rozpocznij naukę
pomóc komuś, wyciągnąć kogoś z tarapatów
to establish
rozpocznij naukę
zakładać
zakładać po angielsku
principles
rozpocznij naukę
zasady
to display
rozpocznij naukę
wystawiać (np. towary)
merchandise
rozpocznij naukę
towar, towary
safety staff
rozpocznij naukę
bezpieczeństwo personelu
commitment
rozpocznij naukę
zaangażowanie osobiste
increasing profits
rozpocznij naukę
wzrastające zyski
store
rozpocznij naukę
sklep
layout
rozpocznij naukę
układ graficzny
to maintain
rozpocznij naukę
utrzymywać
to price
rozpocznij naukę
wyceniać
store manager
rozpocznij naukę
kierownik sklepu
multinational companies
rozpocznij naukę
międzynarodowe przedsiębiorstwa
subsidiary
rozpocznij naukę
przedsiębiorstwo filialne, filia
foreign subsidiaries
rozpocznij naukę
zagraniczne filie
to attempt
rozpocznij naukę
próbować
efficient
rozpocznij naukę
sprawny, sprawnie działający, wydajny
attitude
rozpocznij naukę
postawa
to perform
rozpocznij naukę
wykonywać
defect
rozpocznij naukę
wada
negligence
rozpocznij naukę
zaniedbanie, niedbalstwo
within
rozpocznij naukę
w granicach
to testify
rozpocznij naukę
zeznawać, poświadczać
all-important
rozpocznij naukę
najważniejszy
globalization
rozpocznij naukę
globalizacja
to require something
rozpocznij naukę
potrzebować coś
largely
rozpocznij naukę
przeważnie, w większości
obviously
rozpocznij naukę
wyraźnie, oczywiście
essentially
rozpocznij naukę
zasadniczo, w gruncie rzeczy
particularly
rozpocznij naukę
zwłaszcza, szczególnie
policy of promotion
rozpocznij naukę
polityka awansu
to sign a deal
rozpocznij naukę
podpisać transakcję
the principle of pay-for-performance
rozpocznij naukę
zasada płacenia za osiągi (wyniki)
unthinkable
rozpocznij naukę
nie do pomyślenia
humiliation
rozpocznij naukę
poniżenie, upokorzenie
to pressure somebody to do something
rozpocznij naukę
zmuszać kogoś do zrobienia czegoś
under a new policy
rozpocznij naukę
pod rządami nowej polityki
to distinguish beetwen
rozpocznij naukę
rozróżniać pomiędzy
consequently
rozpocznij naukę
w rezultacie
to be offended
rozpocznij naukę
być obrażonym
corrupt
rozpocznij naukę
skorumpowany, zepsuty, uszkodzony
to reveal
rozpocznij naukę
wyjawić, odkryć
extremly
rozpocznij naukę
niezmiernie, nadzwyczajnie
precedence
rozpocznij naukę
pierwszeństwo
20 years his junior
rozpocznij naukę
20 lat od niego młodszy
rationality
rozpocznij naukę
racjonalność
status
rozpocznij naukę
pozycja, status
seniority
rozpocznij naukę
staż pracy, wysługa lat
to resign
rozpocznij naukę
rezygnować
ethicaly
rozpocznij naukę
etycznie
to negotiate with somebody
rozpocznij naukę
negocjować z
moral standards
rozpocznij naukę
standardy moralne
expansion
rozpocznij naukę
rozwój, wzrost, rozszerzanie się
to expand
rozpocznij naukę
(business) rozwijać się, rozrastać, (area, staff) powiększać, (influence) rozszerzać

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.