rzymskie prawo cywilne: proces zwyczajny(łacina) M. Kuryłowicz

 0    74 fiszki    rosiatko
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ordo iudiciorum privatorum
rozpocznij naukę
postepowanie zwyczajne
cognitio extra ordinem
rozpocznij naukę
postepowanie nadzwyczajne
legis actio
rozpocznij naukę
proces legisakcyjny
per formulas
rozpocznij naukę
proces formułkowy
in iure
rozpocznij naukę
postepowanie przed urzednikiem magistraturalnym
apud iudicem
rozpocznij naukę
przed sędzia prywatnym
vim vi repellere licet
rozpocznij naukę
siłę wolno odeprzeć siłą
compromissum
rozpocznij naukę
umowy
episcopalis audientia
rozpocznij naukę
sądownictwo biskupie
actio
rozpocznij naukę
skarga, powodztwo
iurisdicatio
rozpocznij naukę
prawa prywatne
praetores, iudices
rozpocznij naukę
urzednik magistraturalny
praetor urbanus
rozpocznij naukę
pretor miejski
praetor peregrinus
rozpocznij naukę
pretor dla peregrynow
album iudicum
rozpocznij naukę
lista osob ("sędziów")
Decemviri stlitibus iudicandis- majacy rozstrzygac procesy, ktorzy pod koniec rzeczypospolitej sadzili sprawy o wolnosc
rozpocznij naukę
decemwirowie co to jest
centrumviri, trybunaly, ktore skladaly sie ze 100 pozniej 105 czlakow, a sadzily przede wszystkim duzej wagi sprawy spadkowe i o wlasnosc nieruchmosci a takze za czasu pryncypatu takze sprawy o wolnosc
rozpocznij naukę
centrumwirowie, co to
iurisdictio dzialalnoasc magistratury jurysdykcyjnej w pierwszym, organizacyjnym stadium procesu. w szerszym znaczeniu przez jurysdykcje rozumie sie wladze sadownicza i caka zwiazana z jej wykonywaniem dzialalnosc, w tym przeprowadzenie procesu i postepowania egzekucyjnego, postepowanie niesporne i inne postepowania szczegolne
rozpocznij naukę
jurystykcja, co to jest
iurisdictio contentiosa - procesowe, kieruje postepowaniem sadowym in iure
rozpocznij naukę
sadownictwo sporne, co
nieprocesowe, wspoldzialaja w dokonywaniu niektorych czynnosci prawnych
rozpocznij naukę
postepowanie niesporne
praefecti iuri dicundo
rozpocznij naukę
delogowanie przez pretora do roznych miejscowosci italii w swoim zastepstwie
cognitio, ozn ogolne rozpoznanie spornej sprawy przez magistrature lub sedziego poprzez ustalenie okolicznosci faktycznych i prawnych. w wezszym zakresie ozn w prawie rzymskim kazde zbadanie sprawy (causae cognito) przez pretora w stadium in iure lub w innym postepowaniu w celu wydania stosownej decyzji i udzielenia okreslonego srodka prawnego
rozpocznij naukę
kognicja, co ozn
forum competens
rozpocznij naukę
sad wlasciwy
edyl kurulny
rozpocznij naukę
magistratura od spraw targowych
praetor fideicommissarius
rozpocznij naukę
magistatura od zapisow spadkowcyh
sad centrumwiralny
rozpocznij naukę
sad o obalenie testamentu
actor sequitur forum rei
rozpocznij naukę
powod idzie za miejscem sadu pozwanego
forum delicti commissi
rozpocznij naukę
sad gdzie popelniono delikt
forum rei sitae
rozpocznij naukę
miejsce polozenia sprawy spornej (sąd)
forum contractus
rozpocznij naukę
(sad) miejsce zawarcia kontraktu
prorogatio fori
rozpocznij naukę
dowolnie wybranie sadu
reus actor
rozpocznij naukę
pozwany i powod
moznosc wystepowania w ogole w procesie jako strona procesowa
rozpocznij naukę
zdolnosc sadowa
zdolnosc do dokonywania samodzielnie czynnosci procesowych
rozpocznij naukę
zdolnosc procesowa
infans
rozpocznij naukę
dziecko
dziecko po litewsku
furiosus
rozpocznij naukę
chory umyslowo
prodigus
rozpocznij naukę
marnotrawca
oratores
rozpocznij naukę
mowcy sadowi
bis de eadem re ne sit actio
rozpocznij naukę
aby nie bylo postepowania po raz drugi w tej samej sprawie
legis actio per manus iniectionem
rozpocznij naukę
egzekucja osobista, co
legis actio per pignoris capionem
rozpocznij naukę
egzekucja pozasadowa
iudicium imperio continens
rozpocznij naukę
postepowanie oparte na wladzy sadowniczej
iudicia bonae fidei
rozpocznij naukę
skargi dobrej wiary
cognitor procurator
rozpocznij naukę
zastepca procesowy
in ius vocatio
rozpocznij naukę
formul. wezwanie pozwanego przed pretora
missio in bona
rozpocznij naukę
wprowadzenie w posiadanie majatku opornego pozwanego z zagrozenioem egzekucji
vindex
rozpocznij naukę
os, ktora gwarantowala stawiennictwo pozwanego w okreslonym terminie przed pretora
vadimonium
rozpocznij naukę
stypulacyjne przyrzeczenie stawiennicto przed pretorem pod rygorem zaplaty okreslonej kary pienieznej
editio actionis
rozpocznij naukę
oznajmienie pozwanemu przez powoda, jaka skarge i co zamierza przeciw niemu wytoczyc
actionem dare/denegare
rozpocznij naukę
udzielenie powodztwa badz odmowienie
confessio in iure
rozpocznij naukę
sadowe uznanie powodztwa
confessus pro iudicato est
rozpocznij naukę
uznajacy powodztwo traktowany byl zatem jako zasadzony
indefensio
rozpocznij naukę
bronienie sie nieodpowiednio
praescriptiones/exceptiones
rozpocznij naukę
zarzuty procesowe
negatio/contradictio
rozpocznij naukę
zaprzeczenie
exceptiones
rozpocznij naukę
ekscepcje
iusiurandum in iure
rozpocznij naukę
przysiega
denegatio actionis
rozpocznij naukę
odmowienie skargi
transactio
rozpocznij naukę
ugoda
litis contestatio
rozpocznij naukę
postepowanie in iure konczylo sie aktem...
edere iudicium
rozpocznij naukę
formulka, precyzujaca ich spor
accipere iudicium
rozpocznij naukę
przyjecie formulki przez pozwanego
omnis condemnatio pecuniaria esse debet
rozpocznij naukę
wszelkie zasadzenie powinno byc pieniezne
iudicium lgitimum
rozpocznij naukę
postepowanie ustawowe
iudicium imperio continens
rozpocznij naukę
postepowania oparte na wladzy urzednika panstwowego
audiatur et altera pars
rozpocznij naukę
nalezy wysluchac obu stron
onus probandi
rozpocznij naukę
ciezar dowodu
ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat
rozpocznij naukę
ciezar przeprowadzenia dowodu spoczywa naa tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza
actori incumbit probatio
rozpocznij naukę
na powodzie lezy ciezar dowodzenia
reus excipiendo fit actor
rozpocznij naukę
pozwany przez zarzut procesowy staje sie powodem
sententia
rozpocznij naukę
wyrok
res iudicata pro veritate accipitur
rozpocznij naukę
prawomocny wyrok przyjmuje sie za prawde
ius facit inter partes
rozpocznij naukę
ostateczny stan prawny miedzy stronami
res iudicata
rozpocznij naukę
powaga sprawy osadzonej

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.