The conceit of deceit How people make up good reasons for bad behaviour

 0    51 fiszek    joal
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
strój kąpielowy
rozpocznij naukę
swimsuit
stronniczość
rozpocznij naukę
bias
pokrycie, relacja, odniesienie
rozpocznij naukę
cover, relation, reference
uzasadniać
rozpocznij naukę
justify
kryterium
rozpocznij naukę
criterion
samooszukiwania
rozpocznij naukę
self-deception
obozowali
rozpocznij naukę
camped
trzyćwierciowy
rozpocznij naukę
three-quarter
podejmowania decyzji
rozpocznij naukę
decision-making
cecha, przedstawiać
rozpocznij naukę
feature, present
zachowanie
rozpocznij naukę
behaviour
stykać się
rozpocznij naukę
adjoin
doświadczenie
rozpocznij naukę
experience
wiara
rozpocznij naukę
belief
dochodzić
rozpocznij naukę
claim
szeroki
rozpocznij naukę
broad
pisk
rozpocznij naukę
squeak
tak więc
rozpocznij naukę
thus
zarozumiałość
rozpocznij naukę
conceit
nacisk
rozpocznij naukę
emphasis
oszustwo
rozpocznij naukę
deceit
przedmiot
rozpocznij naukę
subject
sztywny
rozpocznij naukę
rigid
Kryteria
rozpocznij naukę
criteria
krzywić się
rozpocznij naukę
frown
atrybut
rozpocznij naukę
attribute
zareagować
rozpocznij naukę
react
miejsce pracy
rozpocznij naukę
workplace
dowolny
rozpocznij naukę
whichever
potencjał
rozpocznij naukę
potential
środek
rozpocznij naukę
midst
potępiać, dezapropobować
rozpocznij naukę
frown upon
mieć atut
rozpocznij naukę
have the advantage, trump
dezerterować, opuszczać miejsce
rozpocznij naukę
desert, decamp
niedowierzanie
rozpocznij naukę
disbelief
bezstronny, obiektywny
rozpocznij naukę
impartial, objective, fair-minded
łatwo powiedzieć, trudniej wykonać
rozpocznij naukę
easy to say, harder to do
zatrudnienie
rozpocznij naukę
employment, hiring
laboratorium
rozpocznij naukę
laboratory, lab
bez względu na
rozpocznij naukę
regardless
wypucowany
rozpocznij naukę
squeaky clean
osądzająca osoba
rozpocznij naukę
judgmental person
przysłowie, porzekadło
rozpocznij naukę
proverb, adage
piękno jest w oku patrzącego
rozpocznij naukę
beauty is in the eye of the beholder
piękno jest powierzchowne
rozpocznij naukę
beauty is only skin deep
nie oceniaj książki po okładce
rozpocznij naukę
do not judge a book by its cover
Niemal każdy usprawiedliwia taką namiętność, jaką dostrzega w sobie.
rozpocznij naukę
Almost every justifies such passion that sees itself.
Lepiej zrozumieć mało niż zrozumieć źle
rozpocznij naukę
Better understand a little than misunderstand
Starzy we wszystko wierzą, dorośli we wszystko wątpią, młodzi wszystko wiedzą
rozpocznij naukę
The old believe everything, the adults in all doubt, the young know everything
Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą. Z dalszych eksperymentów zrezygnował
rozpocznij naukę
God created man because he was disappointed the monkey. In further experiments gave
Człowiek, który w nic nie wierzy boi się wszystkiego
rozpocznij naukę
A man who believes in nothing afraid of everything

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.