The Awesome Egyptians

 0    73 fiszki    teachertom
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
awesome egyptians
rozpocznij naukę
úžasní Egypťané
gosh
rozpocznij naukę
sakra
golly
rozpocznij naukę
příšerně
squiggle
rozpocznij naukę
hádat se
tinkle
rozpocznij naukę
cinkot
oboe
rozpocznij naukę
hoboj
it's greek to me
rozpocznij naukę
je to pro mě řecké
musky mummies
rozpocznij naukę
pižmové mumie
they were supposed to be in awe of him
rozpocznij naukę
měli ho mít v úctě
she sulked and refused to go on
rozpocznij naukę
zamračila se a odmítla pokračovat
the Great Pyramid is a sundial
rozpocznij naukę
Velká pyramida je sluneční hodiny
deben
rozpocznij naukę
staroegyptská váhová jednotka asi 14 g
it would turn dark and brittle and bits would break off
rozpocznij naukę
ztratilo by se a křehké a kousky by se odlomily
If part of the body rotted and fell off or was snatched by a jackal taking a quick snack when no one was looking, the embalmers replaced it with wad of linen or a piece of wood
rozpocznij naukę
Pokud se část těla zhnilo a spadlo nebo ji chytil šakal, který si vzal rychlé občerstvení, když se nikdo nedíval, nahradily ho balzamy bahnem nebo kouskem dřeva
wad
rozpocznij naukę
svazek
the pieces would then be scooped out with a different rod and a cup-shaped end
rozpocznij naukę
kousky by pak byly vybrány jinou tyčinkou a koncem ve tvaru kalíšku
natron
rozpocznij naukę
natron
fill the empty skull with a packing of Natron and plaster, good solid stuff
rozpocznij naukę
naplňte prázdnou lebku balením Natrona a sádry, dobrých pevných látek
their heart was eaten by a terriffying monster known as the Devourer
rozpocznij naukę
jejich srdce snědlo děsivé monstrum známé jako Devourer
intestines can be pretty messy so it's best to tidy them into a special container
rozpocznij naukę
střeva mohou být docela chaotická, takže je nejlepší je uspořádat do speciálního kontejneru
door stop
rozpocznij naukę
zastavení dveří
mannequin
rozpocznij naukę
manekýn
pit prop
rozpocznij naukę
výztuž chodby v dole
chest of drawers
rozpocznij naukę
komoda
he used to be part of a Fairground strongman Act
rozpocznij naukę
byl součástí Fairmanova zákona o silnících
reddish brown hair
rozpocznij naukę
načervenalé hnědé vlasy
as the last one left a sandstorm sprang up and whirled round the mouth of the cave
rozpocznij naukę
jako ten poslední nechal písečnou bouři vyskočit a otočil se kolem ústí jeskyně
when it died away the hawk was seen hovering to the West
rozpocznij naukę
když to odumřelo, jestřáb byl viděn vznášející se na Západ
shudder is going through England
rozpocznij naukę
otřes se prochází Anglií
he struggled to heave It off
rozpocznij naukę
snažil se ho zbavit
another heave at the lid
rozpocznij naukę
další víčko na víku
rut
rozpocznij naukę
říje
I am in a rut, I spend all the money I get from my last tomb robbery on bribing people so I can rob a tomb so I can afford to bribe people so I can rob tomb
rozpocznij naukę
Jsem ve vyjetých kolejích, všechny peníze, které dostanu z poslední loupeže hrobek, utratím za podplácení lidí, abych mohl okrást hrobku, abych si mohl dovolit podplácet lidi, abych mohl okrást
dung
rozpocznij naukę
hnůj
the tattered bandages were patched
rozpocznij naukę
potrhané obvazy byly oprava
he hobbled along the street
rozpocznij naukę
koloval po ulici
he muttered
rozpocznij naukę
zamumlal
the people wailed
rozpocznij naukę
lidé kvíleli
silt
rozpocznij naukę
bahno
they have a layer of rich black silt or mud which keeps the land fertile
rozpocznij naukę
mají vrstvu bohatého černého bahna nebo bahna, která udržuje půdu úrodnou
Fib
rozpocznij naukę
lež
an awesome fact or a horrible fib?
rozpocznij naukę
úžasná skutečnost nebo hrozná lež
shaduf
rozpocznij naukę
shadúf
Egyptian peasants can make a shaduf out of three branches
rozpocznij naukę
Egyptští rolníci umí vytvořit shadúf ze tří větví
use animals to tread them in
rozpocznij naukę
používat zvířata k jejich šlapání
harvest the ears of wheat off the top of the stalks
rozpocznij naukę
sklízejte uši pšenice z horní části stonků
thresh the corn
rozpocznij naukę
mlátit kukuřici
flail
rozpocznij naukę
cep
chaff
rozpocznij naukę
plevy
beat it with flails to separate the grain from the hard chaff on the outside
rozpocznij naukę
porazte jej pomocí cepů, abyste oddělili zrno od tvrdého plev na vnější straně
winnow the corn
rozpocznij naukę
získejte kukuřici
pluck your eyebrows
rozpocznij naukę
vytrhněte si obočí
give a red tint to the nails
rozpocznij naukę
dát nehty červený odstín
finger dents
rozpocznij naukę
prstové důlky
decorate the edges of the shapes with finger dents
rozpocznij naukę
ozdobte okraje tvarů pomocí prohlubní
cress
rozpocznij naukę
řeřicha
cubit
rozpocznij naukę
loket
Hail you monkey 7 cubits tall whose eyes are made of gold and whose lips are far and whose words are like flames
rozpocznij naukę
Zdravím vás opice 7 loket vysoký, jejichž oči jsou ze zlata a jejichž rty jsou daleko a jejichž slova jsou jako plameny
red ochre
rozpocznij naukę
červený okr
decoy duck
rozpocznij naukę
návnada kachna
flyswatter
rozpocznij naukę
plácačka na mouchy
bone clappers
rozpocznij naukę
kostní klapky
a twig or a reed would be chewed till the end was frayed like the bristles of a brush
rozpocznij naukę
větvička nebo rákosí by se žvýkala, dokud by konec nebyl roztřepený jako štětiny štětce
scribe
rozpocznij naukę
písař
most Egyptian boys who went to school were sent there to become scribes
rozpocznij naukę
většina egyptských chlapců, kteří chodili do školy, byli posláni, aby se stali zákoníci
the teachers were awesomely stern
rozpocznij naukę
učitelé byli úžasně přísní
serpent
rozpocznij naukę
had
numerator
rozpocznij naukę
čitatel
cubit
rozpocznij naukę
loket
rod of cord
rozpocznij naukę
provaz kabelu
dormouse
rozpocznij naukę
plch
dormice
rozpocznij naukę
plchové
nasty bits
rozpocznij naukę
ošklivé kousky

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.