vocabulary unit 10

 0    85 fiszek    madziano
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
związek
rozpocznij naukę
relationship
połączenie
rozpocznij naukę
connection
winić
rozpocznij naukę
blame
usterka
rozpocznij naukę
fault
stary
rozpocznij naukę
old
starożytny
rozpocznij naukę
ancient
tłum
rozpocznij naukę
crowd
publiczność
rozpocznij naukę
audience
cieszyć się
rozpocznij naukę
enjoy
podobać się
rozpocznij naukę
please
wsparcie
rozpocznij naukę
support
asystować
rozpocznij naukę
assist
życzliwy
rozpocznij naukę
kind
uprzejmy
rozpocznij naukę
polite
sympatyczny
rozpocznij naukę
sympathetic / likeable
nerwowy
rozpocznij naukę
nervous
zły charakter/ temperament
rozpocznij naukę
bad character / temperament
czuły
rozpocznij naukę
sensitive
sensowny
rozpocznij naukę
sensible
towarzystwo/spółka
rozpocznij naukę
company / company
grupa
rozpocznij naukę
group
popularny
rozpocznij naukę
popular
sławny
rozpocznij naukę
famous
typowy
rozpocznij naukę
typical
zazwyczaj
rozpocznij naukę
usually
zwyczajny
rozpocznij naukę
ordinary
nieznany
rozpocznij naukę
unknown
blisko
rozpocznij naukę
close /near
niesławny
rozpocznij naukę
infamous
pytać się o kogoś, dopytywać się
rozpocznij naukę
ask after
wychowywać, przysunąć
rozpocznij naukę
bring up
dać się nabrać; zakochać się
rozpocznij naukę
fall for
wypadać, kłócić się
rozpocznij naukę
fall out,
przyjaźnić się, mieć dobre stosunk
rozpocznij naukę
get pn
dorastać, rozwijać się
rozpocznij naukę
grow, up
pogardzać, patrzeć z góry
rozpocznij naukę
look down on
podziwiać
rozpocznij naukę
look up to
malować się, robić makijaż,
rozpocznij naukę
make up
umierać, odejść
rozpocznij naukę
pass away
kłaść, stawiać, tłumić
rozpocznij naukę
put down
osiedlić się, ustatkować
rozpocznij naukę
settle down,
stać w obronie
rozpocznij naukę
stand up for
zaskoczyć, przerazić
rozpocznij naukę
take aback
zatwierdzenie
rozpocznij naukę
approval (show/give approval of/for sth)
argument
rozpocznij naukę
argument (have an argument, win/lose an argument)
opieka
rozpocznij naukę
care (take care), care for /about sth/sb
odwaga
rozpocznij naukę
courage (have the courage to do; it takes courage to do)
przebranie
rozpocznij naukę
disguise (in disguise, wear a disguise, disguise yourself)
śnić
rozpocznij naukę
dream (have a dream- about sth/doing), dream of/about
rodzina
rozpocznij naukę
family (have/start a family, nuclear family)
faworyzować
rozpocznij naukę
favor (do/owe sw a favour, be in favour of)
przyjaciel
rozpocznij naukę
friend (make/become/ be. stay friends - with sb)
miłość
rozpocznij naukę
love (be/fall in love with sb)
nastrój
rozpocznij naukę
mood (in a good/ bad mood; in the roght /wrong mood); in the mood for
politowanie
rozpocznij naukę
pity (take pity on sb. feel pity for sb; it's a pity)
obiecywać
rozpocznij naukę
promise (promise to do; give /make sb a promise)
zgadzać się
rozpocznij naukę
agree (with/on/to sth, agree with sb; agree to do)
dopuszczać
rozpocznij naukę
allow (allow sb to do, allow sth)
zatwierdzać
rozpocznij naukę
approve (of sth/doing)
zapytać
rozpocznij naukę
ask (ask sb to do, ask about/for sth, ask if)
atakować
rozpocznij naukę
attack (attack sb for sth/doing, an attack on sth/sb)
zakaz
rozpocznij naukę
ban (ban sb from sth/doing
przekonać
rozpocznij naukę
convince sb (of sth), convience sb to do
zmusić
rozpocznij naukę
force sb to do, force sb into sth/doing
niezależny
rozpocznij naukę
independent of/from sth
niech /pozwolić
rozpocznij naukę
let / let sb do sth
objekt
rozpocznij naukę
object to sth/doing
udać
rozpocznij naukę
pretend to be, pretend to do, pretrend that
polegać
rozpocznij naukę
rely on sth/sb
zdolny
rozpocznij naukę
capable /able able- unable, ability, disabled
osiągąć
rozpocznij naukę
achieve -achievement
argumentować
rozpocznij naukę
argue- argument, argumentative
opieka/troska
rozpocznij naukę
care - careful, carless (un) caring
korespondować
rozpocznij naukę
correspond - correspondence
przyjaciel
rozpocznij naukę
friend - friendship, (un)friendly
szczęśliwy
rozpocznij naukę
happy - unhappy, (un)happiness
zazdrosny
rozpocznij naukę
jealous - jealousy, jealously
życzliwy
rozpocznij naukę
kind - unkind (un)kidness
poślubić
rozpocznij naukę
marry - marriage, (un)married
nerw
rozpocznij naukę
nerve - nervous(ly), nervousness
być posłusznym
rozpocznij naukę
obey -disobey, (dis)obedient(ly)
osoba
rozpocznij naukę
person- (im)personal(ly), personality
uprzejmy
rozpocznij naukę
polite - impolite, (im)politely, (im)politeness)
odnoszą
rozpocznij naukę
relate - relative(ly), relation, relationship
skłonny/chętny
rozpocznij naukę
willing - unwilling, (un)willingness, (un)willingly

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.