Kończyna dolna 2

 0    55 fiszek    aneciab1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
M. brzuchaty łydki
rozpocznij naukę
M. gastrocnemius
M. płaszczkowaty
rozpocznij naukę
M. soleus
M. podeszwowy
rozpocznij naukę
M. plantaris
M. podkolanowy
rozpocznij naukę
M. popliteus
powięź biodrowa
rozpocznij naukę
fascia iliaca
powięź szeroka
rozpocznij naukę
fascia lata
dół biodrowo-łonowy
rozpocznij naukę
fossa iliopectinea
kanał udowy
rozpocznij naukę
canalis femoralis
rozstęp naczyń
rozpocznij naukę
lacuna vasorum
kanał przywodzicieli
rozpocznij naukę
canalis adductorius
rozwór ścięgnisty przywodzicieli
rozpocznij naukę
hiatus tendineus adductoris
kanał zasłonowy
rozpocznij naukę
canalis obturatorius
dół podkolanowy
rozpocznij naukę
fossa poplitea
troczek mm. zginaczy
rozpocznij naukę
retinaculum mm. flexorum
rozcięgno podeszwowe
rozpocznij naukę
aponeurosis plantaris
blaszka ścięgnista kanału przywodzicieli
rozpocznij naukę
lamina vastoadductoria
splot lędźwiowy
rozpocznij naukę
plexus lumbalis
nerw biodrowo-podbrzuszny
rozpocznij naukę
nervus iliohypogastricus
n. biodrowo-pachwinowy
rozpocznij naukę
n. ilioinguinalis
n. płciowo-udowy
rozpocznij naukę
n. genitofemoralis
gałąź płciowa
rozpocznij naukę
ramus genitalis
n. skórny uda boczny
rozpocznij naukę
n. cutaneus femoris lateralis
n. udowy
rozpocznij naukę
n. femoralis
n. zasłonowy
rozpocznij naukę
n. obturatorius
splot krzyżowy
rozpocznij naukę
plexus sacralis
n. pośladkowy górny
rozpocznij naukę
n. gluteus superior
n. skórny uda tylny
rozpocznij naukę
n. cutaneus femoris posterior
n. kulszowy
rozpocznij naukę
n. ischiadicus
n. strzałkowy wspólny
rozpocznij naukę
n. peroneus communis
n. strzałkowy powierzchowny
rozpocznij naukę
n. peroneus superficialis
n. strzałkowy głęboki
rozpocznij naukę
n. peroneus profundus
n. piszczelowy
rozpocznij naukę
n. tibialis
n. sromowy
rozpocznij naukę
n. pudendus
n. guziczny
rozpocznij naukę
n. coccygeus
t. biodrowa wspólna
rozpocznij naukę
a. iliaca communis
t. biodrowa zewnętrzna
rozpocznij naukę
a. iliaca interna
t. biodrowo-lędźwiowa
rozpocznij naukę
a. iliolumbalis
tt. krzyżowe boczne
rozpocznij naukę
aa. sacrales laterales
t. pępkowa
rozpocznij naukę
a. umbilicalis
t. pęcherzowa dolna
rozpocznij naukę
a. vesicalis inferior
t. nasieniowodu
rozpocznij naukę
a. ductus deferentis
t. maciczna
rozpocznij naukę
a. uterina
t. odbytnicza środkowa
rozpocznij naukę
a. rectalis media
t. sromowa wewnętrzna
rozpocznij naukę
a. pudenda interna
t. nabrzuszna dolna
rozpocznij naukę
a. epigastrica inferior
t. głęboka uda
rozpocznij naukę
a. profunda femoris
tt. przeszywające
rozpocznij naukę
aa. perforantes
t. kolana zstępująca
rozpocznij naukę
a. genus descendens
t. wsteczna piszczelowa tylna
rozpocznij naukę
a. recurrens tibialis posterior
t. kostkowa przednia boczna
rozpocznij naukę
a. malleolaris anterior lateralis
t. stępu przyśrodkowa
rozpocznij naukę
a. tarsea medialis
t. podeszwowa boczna
rozpocznij naukę
a. plantaris laateralis
sieć stawowa kolana
rozpocznij naukę
rete articulare genus
sieć kostki przyśrodkowej
rozpocznij naukę
rete malleolaris lateralis
łuk podeszwowy
rozpocznij naukę
arcus plantaris

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.