Czasowniki nieregularne angielski

 0    54 fiszki    olakaczusia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
być
rozpocznij naukę
be was / were (łos)(łer)
stawać się
rozpocznij naukę
become became (bicam) (bikejm)
zaczynać
rozpocznij naukę
begin began (bygin)(bigen)
gryźć
rozpocznij naukę
bite bit (bajt)(bit)
łamać, psuć
rozpocznij naukę
break broke (brejk)(brołk)
przynosić
rozpocznij naukę
bring brought (bring)(broot)
budować
rozpocznij naukę
build built (byld) (bylt)
palić się, płonąć
rozpocznij naukę
burn burnt (bern)(bernt)
kupować
rozpocznij naukę
buy bought (baj) bot)
łapać
rozpocznij naukę
catch caught (kecz) (kot)
przychodzić
rozpocznij naukę
come came (kom) (kejm)
kosztować
rozpocznij naukę
cost cost (kost)(kost)
ciąć, kaleczyć
rozpocznij naukę
cut cut (kat)(kat)
robić
rozpocznij naukę
do did (du)(did)
rysować
rozpocznij naukę
draw drew
pić
rozpocznij naukę
drink drank (drink)(drank)
prowadzić(samochód)
rozpocznij naukę
drive drove (driw)(draw)
jeść
rozpocznij naukę
eat ate (it)(ejt)
znajdować
rozpocznij naukę
find found (fajnd)(fąd)
latać
rozpocznij naukę
fly flew (flaj)(fluu)
dostawać
rozpocznij naukę
get got (get)(got)
dawać
rozpocznij naukę
give gave (giw)(gejw)
iść
rozpocznij naukę
go went (goł)(łent)
mieć
rozpocznij naukę
have had (hew)(hed)
wiedzieć
rozpocznij naukę
know knew (noł)(niuu)
uczyć się
rozpocznij naukę
learn learnt (lern)(lernt)
wychodzić, zostawiać
rozpocznij naukę
leave left (liiv)(left)
tracić
rozpocznij naukę
lose lost (los)(lost)
robić, wytwarzać
rozpocznij naukę
make made (mejk)(mejd)
płacić
rozpocznij naukę
pay paid (pej)(pejd)
kłaść
rozpocznij naukę
put put (put)
czytać
rozpocznij naukę
read read (rid) (red)
jeździć
rozpocznij naukę
ride rode (rajd)(rołd)
dzwonić
rozpocznij naukę
ring rang (ring)(reng)
biegać
rozpocznij naukę
run ran (ran)(ren)
mówić
rozpocznij naukę
say said (sej)(sed)
widzieć
rozpocznij naukę
see saw (sii)(soo)
sprzedawać
rozpocznij naukę
sell sold
wysyłać
rozpocznij naukę
send sent
śpiewać
rozpocznij naukę
sing sang
siedzieć
rozpocznij naukę
sit sat (sit)(set)
mówić
rozpocznij naukę
speak spoke (spik)(społk)
spędzać, wydawać
rozpocznij naukę
spend spent
stać
rozpocznij naukę
stand stood (stend)(stuud)
pływać
rozpocznij naukę
swim swam (słim)(słam)
brać
rozpocznij naukę
take took (tejk)(tuu)
uczyś kogoś
rozpocznij naukę
teach taught (ticz)(tood)
powiedzieć
rozpocznij naukę
tell told
myśleć
rozpocznij naukę
think thought (fink)(fot)
rozumieć
rozpocznij naukę
understand understood (anderstend)(anderstuud)
budzic
rozpocznij naukę
wake woke (łejk)(łołk)
nosić
rozpocznij naukę
wear wore (łer)(łor)
wygrywać
rozpocznij naukę
win won (łin)(łon)
pisać
rozpocznij naukę
write wrote (wrajt)(wrołt)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.