Verwaltungssystem 1

 0    60 fiszek    ahajka11
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Gesetz über die kommunale Selbstverwaltung
rozpocznij naukę
ustawa o samorządzie terytorialnym
die kommunale Selbstverwaltung
rozpocznij naukę
samorząd terytorialny
Ausübung der öffentlichen Gewalt
rozpocznij naukę
wykonywanie władzy publicznej
der Verwaltungsaufbau des Staates
rozpocznij naukę
struktura administracyjna państwa
sich stützen auf
rozpocznij naukę
= sich berufen auf, opierać się na
die Instandhaltung
rozpocznij naukę
utrzymanie w należytym/dobrym stanie; konserwacja
die Müllabfuhr
rozpocznij naukę
wywóz śmieci, zakład gospodarki komunalnej
der Handelsmarkt
rozpocznij naukę
targowisko
die Veräußerung
rozpocznij naukę
zbycie
die Verpachtung (von Grundstücken, Nutzflächen)
rozpocznij naukę
wydzierżawienie, oddanie w dzierżawę
die Nutzfläche
rozpocznij naukę
powierzchnia użytkowa
die Raumordnung
rozpocznij naukę
planowanie przestrzenne
die Sozialfürsorge
rozpocznij naukę
opieka społeczna
leistungsunfähig
rozpocznij naukę
niewydajny, niesprawny, niefunkcjonalny
verhältnismäßig
rozpocznij naukę
stosunkowy, względny
die Aufgaben auferlegen
rozpocznij naukę
nakładać zadania
die Körperschaftsteuer abführen (an die Gemeinde)
rozpocznij naukę
odprowadzić podatek od osób prawnych (do gminy)
die Einkommensteuer
rozpocznij naukę
podatek dochodowy od osób fizycznych
die Machtorgane in der Gemeinde
rozpocznij naukę
organy władzy w gminie
lokale Abgaben/ Lokalabgaben
rozpocznij naukę
podatki lokalne
der Landkreis
rozpocznij naukę
powiat
eine bessere Bewältigung der Aufgaben durch die Gemeinden gewährleisten
rozpocznij naukę
zagwarantować lepsze uporanie się z zadaniami przez gminy
kraft des Gesetzes
rozpocznij naukę
z mocy ustawy
vorgesehene Prozeduren anwenden
rozpocznij naukę
używać przewidzianych procedur
der Gemeindevorsteher, der Vogt
rozpocznij naukę
naczelnik gminy, wójt
die Vergabe öffentlicher Aufträge
rozpocznij naukę
udzielanie zleceń publicznych
der Strukturfonds
rozpocznij naukę
fundusze strukturalne
im Gesetz festlegen
rozpocznij naukę
określić w ustawie
allgemeine Verwaltung
rozpocznij naukę
administracja ogólna
die Verwaltung
rozpocznij naukę
1. administracja 2. zarządzanie
bundeseigene Verwaltung
rozpocznij naukę
administracja federalna
kommunale Verwaltung
rozpocznij naukę
administracja komunalna
öffentliche Verwaltung
rozpocznij naukę
administracja publiczna
örtliche Verwaltung
rozpocznij naukę
administracja miejscowa/ lokalna
der Verwaltungsakt
rozpocznij naukę
akt administracyjny
einen Verwaltungsakt abändern
rozpocznij naukę
zmienić akt administracyjny
einen Verwaltunsakt anfechten
rozpocznij naukę
podważyć akt administracyjny
einen Verwaltungsakt aufheben
rozpocznij naukę
uchylić akt administracyjny
einen Verwaltungsakt begründen
rozpocznij naukę
uzasadnić akt administracyjny
einen Verwaltungsakt erlassen
rozpocznij naukę
wydać akt administracyjny
mitwirkungsbedürftiger Verwaltungsakt
rozpocznij naukę
akt administracyjny wydany na czyjś wniosek/ przy współdziałaniu innych organów
der Bescheid
rozpocznij naukę
decyzja administracyjna
die Verwaltungsangelegenheit
rozpocznij naukę
kwestia/ sprawa administracyjna
reine Verwaltungsangelegenheit
rozpocznij naukę
kwestia czysto administracyjna
die Wasserleitung
rozpocznij naukę
wodociąg
die Abwasserleitung
rozpocznij naukę
kanalizacja
die Befugnis
rozpocznij naukę
uprawnienie, upoważnienie
grundlegend
rozpocznij naukę
zasadniczy, fundamentalny
notwendigerweise
rozpocznij naukę
siłą rzeczy
die Wärmeversorgung
rozpocznij naukę
ciepłownictwo
die Energieversorgung
rozpocznij naukę
zaopatrzenie w energię
Staatseinnahmen
rozpocznij naukę
dochody państwa
der Zuschuss
rozpocznij naukę
dotacja, subwencja
die Fachschule
rozpocznij naukę
studium zawodowe
das Amtsblatt
rozpocznij naukę
dziennik urzędowy
der Rechnungshof
rozpocznij naukę
izba obrachunkowa
die Errichtung
rozpocznij naukę
utworzenie, ustanowienie
in den Zuständigkeitsbereich fallen
rozpocznij naukę
wchodzić w zakres kompetencji
den Ressortministern unterstehen
rozpocznij naukę
podlegać ministrom resortów
den Woiwoden übertragen
rozpocznij naukę
przekazać wojewodom

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.