Promocja 50% na megapacki na komórkach, żeby skorzystać zainstaluj aplikację ( / )

andrea szostak 9

 0    60 fiszek    agaa79
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wyscigi konne
rozpocznij naukę
hours racing [hoos reysyn]
wyscigi samochodowe
rozpocznij naukę
motor racing [motor reysyn]
kupować
rozpocznij naukę
buy [bay]
zakochać sie
rozpocznij naukę
foll in love [fool yn lov]
upadać
rozpocznij naukę
foll [fool]
pobrać się
rozpocznij naukę
get married
skakac
rozpocznij naukę
jump [dżapm]
mieć dziecko
rozpocznij naukę
have a baby
opuszczać
rozpocznij naukę
leave [liiv]
loteria
rozpocznij naukę
lottery [lotery]
narodowy
rozpocznij naukę
national [nasznal]
padać
rozpocznij naukę
rain [reyn]
tonąć
rozpocznij naukę
sink [synk]
gwiazda
rozpocznij naukę
star
wygrywać
rozpocznij naukę
win [łyn]
statek
rozpocznij naukę
ship [szyp]
wiadomosci
rozpocznij naukę
news [njuuz]
strefa handlowa
rozpocznij naukę
shopping zone [szoping zoun]
modlić sie
rozpocznij naukę
pray [prey]
popileniczka
rozpocznij naukę
ashtray [asztrey]
kilamtyzacja
rozpocznij naukę
air condiotioning [ae kandyszanyn]
bezpieczenstwo
rozpocznij naukę
security [sykjuryti]
lalka
rozpocznij naukę
doll [dol]
łódka
rozpocznij naukę
boat [bołt]
mis pluszowy
rozpocznij naukę
teddy bear [tedi ber]
prezydent
rozpocznij naukę
presydent
przestrzen, miejsce np w domu
rozpocznij naukę
space [speys]
uciekać
rozpocznij naukę
escape [yskeyp]
zapraszać
rozpocznij naukę
invite [ynvayt]
menager
rozpocznij naukę
managers [manadżars]
student
rozpocznij naukę
student [stjudnt]
uroda
rozpocznij naukę
beauty [bjuuty]
znaleść rozwiazanie
rozpocznij naukę
find solution [faynd soluszn]
polecić
rozpocznij naukę
recommend [rekamend]
rzadko
rozpocznij naukę
seldom [seldam]
mógłbyś
rozpocznij naukę
could [kuud]
centrum miasta
rozpocznij naukę
centre of town [senter ov taun]
informacja telefoniczna
rozpocznij naukę
call information [kool ynfarmeyszn]
medyczny
rozpocznij naukę
medical [medykal]
wtedy
rozpocznij naukę
then [den]
ksiądz
rozpocznij naukę
priest [priist]
kierunek
rozpocznij naukę
direction [dyrekszn]
pytać o kierunek
rozpocznij naukę
ask for direction [ask for dyrekszn]
kierownictwo, zarząd
rozpocznij naukę
direction [dyrekszn]
w kierunku
rozpocznij naukę
in the direction [yn de dyrekszn]
w innym kirunku
rozpocznij naukę
another direction [another dyrekszn]
powinno się
rozpocznij naukę
should [szud]
który, która, która
rozpocznij naukę
wihich [łycz]
w przeciwnym kierunki
rozpocznij naukę
in the opposite direction [yn de opazyt dyrekszn]
przeciwny
rozpocznij naukę
opposite [opazyt]
pozwól mi
rozpocznij naukę
let me [let mi]
cel podrozy, kierunek
rozpocznij naukę
destination [destyneyszn]
opieka, troska
rozpocznij naukę
care [kear]
odejdz!!!
rozpocznij naukę
go away [gou ałey]
zdumiewajacy
rozpocznij naukę
amazing [ameyzing]
ambicja
rozpocznij naukę
ambition [ambyszn]
jakosc
rozpocznij naukę
quality [kłolyty]
rodzaj
rozpocznij naukę
type [tayp]
najbardziej
rozpocznij naukę
most [moust]
poczestowac
rozpocznij naukę
treat [triit]

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.