Czasowniki nieregularne

 0    84 fiszki    agata1997
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
być
rozpocznij naukę
be, was/were, been
bić
rozpocznij naukę
beat, beat, beaten
stawać się
rozpocznij naukę
become, became, become
zaczynać się
rozpocznij naukę
begin, began, begun
zginać
rozpocznij naukę
bend, bent, bent
łamać (się), psuć (się)
rozpocznij naukę
break, broke, broken
przynosić
rozpocznij naukę
bring, brought, brought
budować
rozpocznij naukę
build, built, built
palić
rozpocznij naukę
burn, burnt, burnt
kupować
rozpocznij naukę
buy, bought, bought
łapać
rozpocznij naukę
catch, caught, caught
wybierać
rozpocznij naukę
choose, chose, chosen
przychodzić
rozpocznij naukę
come, came, come
kosztować
rozpocznij naukę
cost, cost, cost
ciąć, kaleczyć
rozpocznij naukę
cut, cut, cut
robić
rozpocznij naukę
do, did, done
rysować
rozpocznij naukę
draw, drew, drawn
marzyć, śnić
rozpocznij naukę
dream, dreamt, dreamt
pić
rozpocznij naukę
drink, drank, drunk
prowadzić
rozpocznij naukę
drive, drove, driven
jeść
rozpocznij naukę
eat, ate, eaten
upadać
rozpocznij naukę
fall, fell, fallen
czuć
rozpocznij naukę
feel, felt, felt
walczyć
rozpocznij naukę
fight, fought, fought
znajdować
rozpocznij naukę
find, found, found
lecieć
rozpocznij naukę
fly, flew, flown
zapominać
rozpocznij naukę
forget, forgot, forgotten
dostawać
rozpocznij naukę
get, got, got
dawać
rozpocznij naukę
give, gave, given
iść
rozpocznij naukę
go, went, gone
rosnąć
rozpocznij naukę
grow, grew, grown
wisieć, wieszać
rozpocznij naukę
hang, hung/hanged, hung/hanged
mieć
rozpocznij naukę
have, had, had
słyszeć
rozpocznij naukę
hear, heard, heard
chować
rozpocznij naukę
hide, hid, hidden
uderzać
rozpocznij naukę
hit, hit, hit
ranić
rozpocznij naukę
hurt, hurt, hurt
trzymać
rozpocznij naukę
hold, held, held
wiedzieć
rozpocznij naukę
know, knew, known
uczyć się
rozpocznij naukę
learn, learnt, learnt
opuszczać, zostawiać
rozpocznij naukę
leave, left, left
pożyczać (komuś)
rozpocznij naukę
lend, lent, lent
zapalać
rozpocznij naukę
light, lit, lit
gubić
rozpocznij naukę
lose, lost, lost
robić
rozpocznij naukę
make, made, made
znaczyć
rozpocznij naukę
mean, meant, meant
spotykać
rozpocznij naukę
meet, met, met
płacić
rozpocznij naukę
pay, paid, paid
kłaść
rozpocznij naukę
put, put, put
czytać
rozpocznij naukę
read, read, read
jeździć (na)
rozpocznij naukę
ride, rode, ridden
dzwonić
rozpocznij naukę
ring, rang, rung
biec
rozpocznij naukę
run, ran, run
mówić
rozpocznij naukę
say, said, said
widzieć
rozpocznij naukę
see, saw, seen
sprzedawać
rozpocznij naukę
sell, sold, sold
wysyłać
rozpocznij naukę
send, sent, sent
trząść (się)
rozpocznij naukę
shake, shook, shaken
świecić, lśnić
rozpocznij naukę
shine, shone, shone
pokazywać
rozpocznij naukę
show, showed, shown
zamykać
rozpocznij naukę
shut, shut, shut
śpiewać
rozpocznij naukę
sing, sang, sung
tonąć
rozpocznij naukę
sink, sank, sunk
siedzieć
rozpocznij naukę
sit, sat, sat
spać
rozpocznij naukę
sleep, slept, slept
pachnieć, wąchać
rozpocznij naukę
smell, smelt, smelt
mówić
rozpocznij naukę
speak, spoke, spoken
spędzać, wydawać,
rozpocznij naukę
spend, spent, spent
rozkładać, rozsmarowywać
rozpocznij naukę
spread, spread, spread
stać
rozpocznij naukę
stand, stood, stood
kraść
rozpocznij naukę
steal, stole, stolen
żądlić
rozpocznij naukę
sting, stung, stung
pływać
rozpocznij naukę
swim, swam, swum
brać
rozpocznij naukę
take, took, taken
uczyć (kogoś)
rozpocznij naukę
teach, taught, taught
drzeć
rozpocznij naukę
tear, tore, torn
mówić
rozpocznij naukę
tell, told, told
myśleć
rozpocznij naukę
think, thought, thought
rzucać
rozpocznij naukę
throw, threw, thrown
rozumieć
rozpocznij naukę
understand, understood, understood
budzić
rozpocznij naukę
wake, woke, woken
nosić
rozpocznij naukę
wear, wore, worn
wygrywać
rozpocznij naukę
win, won, won
pisać
rozpocznij naukę
write, wrote, written

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.