Corruption and Fraud in Disaster-related Aid

 0    20 fiszek    wisnia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Egzekwowanie prawa
rozpocznij naukę
law enforcement
Luka w prawie
rozpocznij naukę
lacuna in tha law
Zafałszowana sprawozdawczość finansowa
rozpocznij naukę
fraudulent financial reporting
Niewłaściwe wykorzystanie aktywów
rozpocznij naukę
misappropriation of assets
Finansowe nadużycie
rozpocznij naukę
financial malfeasance
Podły
rozpocznij naukę
despicable
Nikczemny
rozpocznij naukę
nefarious
Rządy prawa
rozpocznij naukę
the rule of law
Zażegnać tę niesprawiedliwość
rozpocznij naukę
to stave off this injustice
Organ nadzorczy
rozpocznij naukę
a watchdog
Sądownictwo
rozpocznij naukę
judiciary
Kontrola zgodności z przepisami
rozpocznij naukę
compliance audit
Kontrola wykonania zadań
rozpocznij naukę
performance audit
Poziom istotności
rozpocznij naukę
materiality level
Promowanie właściwych zachowań przez kadrę zarządzającą
rozpocznij naukę
the tone at the top
Chaotyczny
rozpocznij naukę
haphazard
Zdefraudowany
rozpocznij naukę
embezzled
Błędny
rozpocznij naukę
erroneous
Lepiej zapobiegać niż leczyć
rozpocznij naukę
an ounce of prevention is worth a pound of cure
Organizacja pozarządowa
rozpocznij naukę
A non-governmental organization (NGO)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.