z015 Szczęśliwy i smutny

 0    45 fiszek    rlach
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Była zła na jej szefa za krytykowanie jej pracy, (zła z szefem)
rozpocznij naukę
She was angry with her boss for criticising her work
Jestem bardzo poirytowana na niego, (z nim)
rozpocznij naukę
I'm very annoyed with him
Była poirytowana jego komentarzami (przez jego komentarze)
rozpocznij naukę
She was annoyed by his comments
Byli wstrząśnięci, słysząc, że stracą swoje miejsca pracy
rozpocznij naukę
They were appalled to hear that they would lose their jobs
Jak mogłeś powiedzieć coś takiego? Ty powinieneś się wstydzić za siebie
rozpocznij naukę
How could you say such a thing? You should be ashamed of yourself
On był zdezorientowany wyborem komputerów w sklepie, (zdezorientowany przez)
rozpocznij naukę
He was bewildered by the choice of computers in the shop
Stracił moje zaufanie, gdy powtórzył mój sekret każdemu
rozpocznij naukę
He betrayed my trust when he repeated my secret to everyone
Przepraszam, że zapomniałem o twoich urodzinach - ja byłem zdezorientowany o terminach
rozpocznij naukę
I'm sorry. I forgot your birthday - I was confused about the dates
Jestem przekonana, że możemy znaleźć rozwiązanie tego problemu
rozpocznij naukę
I'm confident that we can find a solution to this problem
Oczywiście czuję się oszukany - Powinienem był wygrać ten konkurs
rozpocznij naukę
Of course I feel cheated - I should have won that competition
Byłem zły na niego, że nie pomógł mi (skrzyżowałem się z nim)
rozpocznij naukę
I was cross with him for not helping me
Po tym jak oblał egzamin z angielskiego, był w depresji przez tydzień
rozpocznij naukę
After he failed his English exam, he was depressed for a week
Cieszę się, że mam pracę. To jest po prostu to, co zawsze chciałem
rozpocznij naukę
I'm delighted that I got the job. It's just what I always wanted
Co się z nim dzieje? Jest przygnębiony obecnie
rozpocznij naukę
What's the matter with him? He's so down in the dumps these days
Była rozczarowana słabymi wynikami syna w szkole, (przez syna wyniki)
rozpocznij naukę
She was disappointed by her son's poor results at school
Gdy poprosił ją o rękę, była zachwycona
rozpocznij naukę
When he asked her to marry him she was ecstatic
Jestem podekscytowany nowymi możliwościami, które niesie ze sobą Internet, (przez nowe możliwości)
rozpocznij naukę
I'm excited by the new opportunities that the internet brings
Jestem bardzo zazdrosny o jej szczęście - Chciałbym być też szczęśliwy (życzył bym sobie)
rozpocznij naukę
I'm very envious of her happiness - I wish I was happy too
Czułem się zażenowany, że poczerwieniałem
rozpocznij naukę
I felt so embarrassed that I went bright red
Byłam na niego wściekła za zbicie mojego ulubionego wazonu
rozpocznij naukę
I was furious with him for breaking my favourite vase
Jako dziecko bała się ciemności
rozpocznij naukę
As a child she was frightened of the dark
Dzisiaj czuję się świetnie
rozpocznij naukę
I feel great today
Była szczęśliwa, że usłyszała dobre wieści
rozpocznij naukę
She was happy to hear the good news
Jestem przerażony ilością przemocy w telewizji dzisiaj.
rozpocznij naukę
I'm horrified by the amount of violence on television today
Irytuje się, kiedy zmienia kanały telewizyjne, nie pytając mnie najpierw
rozpocznij naukę
I get so irritated when he changes TV channels without asking me first
Była zazdrosna o nową zabawkę siostry
rozpocznij naukę
She was jealous of her sister's new toy
Po 10 latach pracy w tej firmie, po prostu czuję się styrany, wypalony
rozpocznij naukę
After 10 years at this company, I just feel jaded
Jestem zainteresowany, aby zobaczyć twój nowy dom - Słyszałem wiele o nim
rozpocznij naukę
I'm keen to see your new house - I've heard lots about it
Gdy nie pojawił się na spotkaniu, czułem się naprawdę zawiedziony
rozpocznij naukę
When you didn't turn up to the meeting, I felt really let down
Byłem tak zakłopotany jego ogłoszeniem, że nie mogłem nic powiedzieć
rozpocznij naukę
I was so nonplussed by his announcement that I couldn't say anything
Byłem przytłoczony ofertą awansu zawodowego
rozpocznij naukę
I was overwhelmed by the offer of promotion at work
Była w siódmym niebie z powodu swojego nowego roweru (przez rower)
rozpocznij naukę
She was over the moon with her new bicycle
Jestem niechętna kupić nowy samochód - jeden który mamy jest w porządku
rozpocznij naukę
I'm reluctant to buy a new car - the one we have is fine
Zasmuca mnie, że widzę wszystkie te zwierzęta w klatkach w zoo
rozpocznij naukę
It makes me sad to see all those animals in cages at the zoo
Boisz się wysokości?
rozpocznij naukę
Are you scared of heights?
Czuję się naprawdę zestresowana w pracy – Potrzebuję przerwy
rozpocznij naukę
I feel really stressed at work - I need a break
Był zestresowany przez wszystkie te podróże w swojej pracy
rozpocznij naukę
He was stressed out by all the travelling in his job
Czuję się wspaniale dziś
rozpocznij naukę
I feel terrific today
Mam oślepiające bóle głowy i czuję się okropnie
rozpocznij naukę
I've got a blinding headache and I feel terrible
Ona jest przerażona pająkami i krzyczy kiedykolwiek widzi jakiegoś
rozpocznij naukę
She's terrified of spiders and screams whenever she sees one
Wyglądasz trochę napięta. Miałeś zły dzień w pracy?
rozpocznij naukę
You look a bit tense. Did you have a bad day at work?
Przykro mi, że jesteś smutny - Nie chciałem być niegrzeczny
rozpocznij naukę
I'm sorry you're upset - I didn't mean to be rude
Czułem się wspaniale po takim relaksującym weekendzie
rozpocznij naukę
I felt wonderful after such a relaxing weekend
On był ogarnięty rozpaczą kiedy jego żona odeszła
rozpocznij naukę
He was overcome with grief when his wife passed away
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem
rozpocznij naukę
It is no use crying over split milk

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.