D 28 - Wh questions

 0    24 fiszki    migurka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
WH + DO/DOES + SUBJECT + VERB
rozpocznij naukę
PYT+ DO/DOES + PODMIOT + CZASOWNIK
Where does John come from?
- He comes from London.
rozpocznij naukę
Skąd John pochodzi?
- On pochodzi z Londynu.
where do you go to dentist?
- I go to doctor Smith.
rozpocznij naukę
gdzie chodzisz do dentysty?
- Chodzę do doktor Smith.
Where do you live?
- I live in Gliwice.
rozpocznij naukę
Gdzie mieszkasz?
- Mieszkam w Gliwicach.
Where does he live?
- He lives in Krakov.
rozpocznij naukę
Gdzie on mieszka?
- On mieszka w Krakowie.
Where do Greg and Gaba live?
- They live in Bojkow.
rozpocznij naukę
Gdzie Grzesiek i Gaba mieszkają?
- Oni mieszkają w Bojkowie.
What do you do?
- I am an architect.
rozpocznij naukę
Co robisz? (czym się zajmujesz)
- Jestem architektem.
How does he do it?
- He does it like that...
rozpocznij naukę
Jak on to robi?
- On to robi tak...
How long does it take from London to Paris?
- It takes about 2 hours.
rozpocznij naukę
Jak długo trwa podroż z Londynu do Paryża?
- Trwa okolo 2 godziny.
How often does she go to the cinema?
- She goes to the cinema once a month.
rozpocznij naukę
Jak często ona chodzi do kina?
- Ona chodzi do kina raz w miesiącu.
How often do You drink coffee?
- I drink coffee once a day.
rozpocznij naukę
Jak często pijesz kawę?
- Piję kawę raz na dzień.
How often do Greg's friends go to the concert?
-They go to the concert once a month.
rozpocznij naukę
jak często przyjaciele Grześka chodzą na koncerty?
-Oni chodzą na koncerty raz na miesiąc.
How many guitars does Greg have?
(Nobody knows... haha) - He has lots of guitars.
rozpocznij naukę
Ile gitar ma Grzesiek?
(tego nie wie nikt... ha ha) - On ma dużo gitar.
What does Greg teach?
- He teaches playing the guitar.
rozpocznij naukę
Czego uczy Grzesiek?
- On uczy gry na gitarze.
When do Greg and his wife go on dates?
- They go on Friday evening dating.
rozpocznij naukę
Kiedy Grzesiek i jego żona chodzą na randki?
- Oni chodzą na randki w piątki wieczorem.
Who do they live with?
- They live with their parents.
rozpocznij naukę
Z kim oni mieszkają?
- Oni mieszkają z rodzicami.
Who Does she live with?
- She lives with a sister.
rozpocznij naukę
Z kim ona mieszka?
-Ona mieszka z siostrą
Who do you live with?
- I live with my wife.
rozpocznij naukę
Z kim mieszkasz?
- Mieszkam z żoną.
When do we have our English lesson?
- We have our English lesson on monday.
rozpocznij naukę
Kiedy mamy naszą lekcję angielskiego?
- Mamy naszą lekcję angielskiego w poniedziałek.
When does she usually drink her coffee?
- She drinks coffe usually in the morning.
rozpocznij naukę
Kiedy ona zazwyczaj pije kawę?
- Ona zazwyczaj pije kawe rano.
When do Greg and Gaba usually eat supper?
- They eat supper usually at 8pm
rozpocznij naukę
Kiedy Greg i Gaba zazwyczaj jedzą kolację?
- Oni jedzą kolację zazwyczaj o 8 wieczorem.
Why does he hate wake up early?
- Because he go to sleep late at night.
rozpocznij naukę
Dlaczego on nienawidzi wstawać wcześnie rano?
- Ponieważ chodzi spać późno w nocy.
Why do you have no time?
- Because I work that much.
rozpocznij naukę
Dlaczego nie masz czasu?
- Ponieważ pracuję tak dużo.
Why does Greg like to play the piano?
- Because playing the piano is relaxing.
rozpocznij naukę
Dlaczego Grzesiek lubi grać na pianinie?
- Ponieważ gra na pianinie jest relaksująca.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.