prawo gospodarcze

 0    23 fiszki    mkoziel
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Kto może być przedsiębiorca?
rozpocznij naukę
osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna(spółki handlowe osobowe)
Co to jest spółka cywilna?
rozpocznij naukę
Umowa cywilno-prawna, której wspólnicy zobowiazują się dążyć do osiegniecia wspolnego celu gospodarczego.
Kto może zawierać umowę spółki cywilnej?
rozpocznij naukę
osoby fizyczne, prawne
Kto prowadzi sprawy spółki?
rozpocznij naukę
Wspólnicy
Co jeśli czyn wykracza poza zarzadzanie klasyczne?
rozpocznij naukę
Potrzebna jest uchwała zarządu.
Jak dochodzi do zawarcia spółki cywilnej?
rozpocznij naukę
W formie pisemnej ale bez aktu notarialnego
Czym są wkłady wniesione przez wspólników?
rozpocznij naukę
Własnościa łączną-majątek wspólny współwłaścicieli Czy tylko wspólnicy mogą sprawdzić sprawy spółki cywilnej?; Nie mogą wyznaczyć osobę 3 PełNOMOCNIKA
Jak można wystąpić ze spółki cywilnej?
rozpocznij naukę
Wypowiedzenie 3 miesięczne ze skutkiem na koniec roku rozliczeniowego, Bez terminu z ważnych powodów
W jaką spółkę może być przekształcona spółka cywilna?
rozpocznij naukę
W jawną
W jaki sposób następuje rozwiązanie spółki cywilnej?
rozpocznij naukę
Gdy była na czas określony, gdy wspólnik wystąpi I zostanie to orzeczone przez sąd, orzeczenie sądu
Kto prowadzi spółkę cywilną jeśli nie jest ustalone w umowie?
rozpocznij naukę
każdy wspólnik zwykle czynności I decyzje I nagle ktore moglyby narazic spolke na straty
Czy wspólnik może odzyskać wkład w czasie trwania spółki cywilnej?
rozpocznij naukę
Nie dopiero po rozwiązaniu.
Jak dzielimy spółki prawa handlowego regulowane przez Kodeks spółek handlowych?
rozpocznij naukę
Na spółki kapitałowe I spółki osobowe.
Jakie są spółki kapitałowe?
rozpocznij naukę
Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, spółka akcyjna
Jak dzielimy spółki osobowe?
rozpocznij naukę
Spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna
Które spółki posiadają osobowość prawna?
rozpocznij naukę
Spółki kapitałowe
Czym charakteryzują się spółki kapitałowe?
rozpocznij naukę
Za swoje zobowiazania odpowiadaja własnym majątkiem a nie majątkiem wspólników
Kto w spółce kapitałowej prowadzi sprawy spółki?
rozpocznij naukę
Zarząd, a kontroluje rada nadzorcza lub komisja rewizyjna
Czy spółkę handlową może prowadzić osoba 3 nie będąca wspólnikiem?
rozpocznij naukę
Tak spółka może udzielić prokury. Prokurent jest uprawniony do prowadzenia przedsiębiorstwa spółki.
Kto może być wspólnikiem w spółce handlowej?
rozpocznij naukę
osoby fizyczne, prawne, spólki handlowe nie posiadajace osobowosci prawnej
Jak rejestruje się spółkę jawną?
rozpocznij naukę
Do rejestru sądowego
Jak powinna nazywać się firma spółki jawnej?
rozpocznij naukę
Nazwiska lub firmy wszystkich wspólników, albo jednego I dokonczenie spółka jawna sp.j
Jak sporządza się umowę spółki jawnej?
rozpocznij naukę
Na piśmie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.