RO dyżurny PST i PKT

 0    14 fiszek    Monika1980
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Dyżurnego parku sprzętu technicznego (PST) wyznacza się spośród
rozpocznij naukę
podoficerów lub szeregowych zawodowych (marynarzy) grupy osobowej technicznej korpusu osobowego logistyki, a w wyjątkowych sytuacjach spośród innych żołnierzy.

Dyżurny PST podlega
rozpocznij naukę
szefowi sztabu lub innemu wyznaczonemu przez dowódcę jednostki wojskowej żołnierzowi, a pod względem pełnienia służby oficerowi dyżurnemu jednostki.

Dyżurny PST ma prawo
rozpocznij naukę
kontrolowania poprzez dokonywanie lustracji zawartości bagaży osób, wnętrz, bagażników i skrzyń ładunkowych wszelkich pojazdów w obszarze PST, a także badania stanu trzeźwości kierujących pojazdami służbowymi.

Dyżurnemu PST podlega
rozpocznij naukę
pomocnik dyżurnego PST, dyżurny punktu kontroli technicznej (PKT) oraz wszyscy żołnierze przebywający w parku sprzętu technicznego, z wyjątkiem jego przełożonych oraz szefa sztabu, szefa szkolenia.

Dyżurny PST odpowiada za
rozpocznij naukę
porządek wojskowy i bezpieczeństwo pracy w parku sprzętu technicznego oraz przestrzeganie zasad eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz ochrony środowiska naturalnego.

Dyżurny PST nadzoruje
rozpocznij naukę
przestrzeganie ustalonego porządku dnia w parku sprzętu technicznego.

Dyżurny PST po zakończeniu pracy
rozpocznij naukę
sprawdza stan zabezpieczenia pomieszczeń i odpowiednio do ustaleń wewnętrznych, może przekazać park sprzętu technicznego pod ochronę warty

Czy dyżurny PST jest wojskowym organem porządkowym?
rozpocznij naukę
tak

Przekazanie i przyjęcie służby dyżurni PST meldują
rozpocznij naukę
oficerowi dyżurnemu jednostki.

Pomocnika dyżurnego PST oraz dyżurnego PKT wyznacza się spośród
rozpocznij naukę
żołnierzy

Czy funkcje pomocnika dyżurnego PST oraz dyżurnego PKT może pełnić jednocześnie jeden żołnierz?
rozpocznij naukę
tak, jeżeli warunki na to pozwalają

Pomocnik dyżurnego PST i dyżurny PKT podlegają
rozpocznij naukę
dyżurnemu PST i wykonują jego rozkazy.

Gdzie dyżurny PKT odnotowuje wyjazdy i powroty pojazdu?
rozpocznij naukę
w „Książce ewidencji wyjazdów i powrotów pojazdów mechanicznych”;

Dyżurny PKT jest zobowiązany meldować
rozpocznij naukę
dyżurnemu PST o wszystkich przypadkach wstrzymania wyjazdu pojazdu oraz o nieprawidłowościach stwierdzonych po powrocie pojazdu.

Dyżurni PKT i PST

PKT (park kontroli technicznej) wymaga profesjonalnej obsługi, a co za tym ściśle usystematyzowanych zadań, które pełnić powinien dyżurny. Prawa i obowiązki dyżurnych parku sprzętu technicznego i dyżurnych punktu kontroli technicznej (PST i PKT) wymienione we fiszkach.

RO jednostek technicznych

Regulamin ogólny wojskowych jednostek technicznych musi być ściśle przestrzegany przez wszystkich dyżurnych. Prawa, nadzorowanie, meldunki oraz obowiązki pełnione z trakcie dyżuru w PKT mogą zaważyć na bezpieczeństwie żołnierzy i cywili.

PKT skrót

Wbrew pierwszemu skojarzeniu skrót PKT, wcale nie dotyczy słowa „punkt”, ale pochodzi od „parku sprzętu technicznego”, odpowiadający za łączność i osprzętowanie mundurowych. Dyżurni pkt rzadko mają więc okazję uczestnictwa w bezpośrednich walkach, ale od ich pracy często zależne jest życie kolegów – żołnierzy.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.