lessons' hand-outs

 0    138 fiszek    danny
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
bee
rozpocznij naukę
pszczoła
beetle
rozpocznij naukę
chrząszcz
beetroot
rozpocznij naukę
burak
go or turn beetroot
rozpocznij naukę
czerwienić się
camel
rozpocznij naukę
wielbłąd
chrysanthemum
rozpocznij naukę
chryzantemy
daffodil
rozpocznij naukę
narcyz
hen
rozpocznij naukę
kura
hippopotamus
rozpocznij naukę
hipopotam
oak
rozpocznij naukę
dąb
palm
rozpocznij naukę
palma
pear
rozpocznij naukę
gruszka
pigeon
rozpocznij naukę
gołąb
pine
rozpocznij naukę
sosna
radish
rozpocznij naukę
rzodkiewka
raspberry
rozpocznij naukę
malina
sparrow
rozpocznij naukę
wróbel
coast
rozpocznij naukę
wybrzeże
iceberg
rozpocznij naukę
góra lodowa
tidal wave
rozpocznij naukę
fala pływowa
valley
rozpocznij naukę
dolina
to refer
rozpocznij naukę
odnosić się do
four elements
rozpocznij naukę
4 żywioły
to occur
rozpocznij naukę
zdarzyć się, miec miejsce
decrease
rozpocznij naukę
zmniejszać
authority
rozpocznij naukę
władza, prawo
dam
rozpocznij naukę
tama, zapora
emergency aid
rozpocznij naukę
wsparcie w razie w
mountain range
rozpocznij naukę
szczyt
bolt
rozpocznij naukę
przybić
at hand
rozpocznij naukę
w zasięgu reki
flame-resistant
rozpocznij naukę
fire-proof
wooden tiles
rozpocznij naukę
regipsy (?)
shingles
rozpocznij naukę
regipsy (?)
shutter
rozpocznij naukę
okiennice
valuables
rozpocznij naukę
cenne rzeczy
nuclear waste disposal
rozpocznij naukę
składowanie odpadów nuklearnych
to spread
rozpocznij naukę
rozprzestrzeniać się
mudslide
rozpocznij naukę
lawina blotna
eco-freak
rozpocznij naukę
fanatyk ekol.
ecological disaster
rozpocznij naukę
katastrofa ekologiczna
renewable energy source
rozpocznij naukę
odnawialne źródło energii
environmental degradation
rozpocznij naukę
degradacja środowiska
environmemntal destruction
rozpocznij naukę
destrukcja środowiska
environmental issues
rozpocznij naukę
tematy ekologiczna
environmental protection
rozpocznij naukę
ochrona środowiska
environmetalism
rozpocznij naukę
dzialanie na rzecz środowiska
environmentalist
rozpocznij naukę
ekolog
green activist
rozpocznij naukę
czlonek ruchu zielonych
green issues
rozpocznij naukę
problemy ekologiczne
natural resources
rozpocznij naukę
zasoby naturalne
nature conservation/preservation
rozpocznij naukę
ochrona przyrody
overpopulation
rozpocznij naukę
przeludnienie
UV rays
rozpocznij naukę
UV
contamination
rozpocznij naukę
skażenie
sulphut dioxide
rozpocznij naukę
dwutlenek siarki
hazardous
rozpocznij naukę
niebezpieczny
litter bug/lout
rozpocznij naukę
śmieciarz
oil slick
rozpocznij naukę
plama oleju
ozone depletion
rozpocznij naukę
zmniejszanie warstwy ozonowej
polluter
rozpocznij naukę
osoba zanieczyszczająca (lub fabryka)
noise pollution
rozpocznij naukę
skazenie hałasem
radioactive fallout
rozpocznij naukę
opad radioaktywny
risky
rozpocznij naukę
niebezpieczny
sewage
rozpocznij naukę
ścieki
raw sewage
rozpocznij naukę
ścieki surowe
untreated sewage
rozpocznij naukę
surowe ścieki
sewage farm/works
rozpocznij naukę
oczyszczalnia ścieków
terated sewage
rozpocznij naukę
oczyszczone ścieki
nuclear waste
rozpocznij naukę
odpady nuklearne
toxic waste
rozpocznij naukę
toksyczne odpady
waste reduction
rozpocznij naukę
zmniejszanie ilości odpadów
wastewater (AmE)
rozpocznij naukę
ścieki
wastewater treatment plant (AmE)
rozpocznij naukę
oczyszczalnie ścieków
dumping ground
rozpocznij naukę
składowisko odpadów
dustbin
rozpocznij naukę
kosz na śmieci
dustbin bag/liner
rozpocznij naukę
worek na śmieci
garbage bag
rozpocznij naukę
worek na smieci
garbage can
rozpocznij naukę
kosz
landfill site
rozpocznij naukę
wysypisko
reclamation
rozpocznij naukę
odzyskiwanie surowców wtórnych
refuse dump
rozpocznij naukę
wysypisko śmieci
rubbish bin
rozpocznij naukę
kosz
trash (AmE)
rozpocznij naukę
smieci
wastepaper basket
rozpocznij naukę
kosz na papiery
to be contaminated with sth
rozpocznij naukę
być skazonym czymś
to biodegrade
rozpocznij naukę
ulec biodegradacji
to conserve
rozpocznij naukę
oszczędzać, chronić
to destroy
rozpocznij naukę
niszczyć
to die out
rozpocznij naukę
wyginąć
to discharge
rozpocznij naukę
wydzielać
to dump
rozpocznij naukę
składowac
to emit
rozpocznij naukę
emitowac
to harm
rozpocznij naukę
szkodzić
to poison
rozpocznij naukę
zatruwać
to reclaim
rozpocznij naukę
rekultywować
to reduce
rozpocznij naukę
redukować
to waste
rozpocznij naukę
marnować
to underestimate
rozpocznij naukę
nie doceniać
pneumatic drill
rozpocznij naukę
młot pneumatyczny
mover
rozpocznij naukę
kosiarka
subjected to
rozpocznij naukę
wystawiony na dzialanie
hearing loss
rozpocznij naukę
utrata słuchu
exposure
rozpocznij naukę
narażenie
horn
rozpocznij naukę
klakson
chainsaw
rozpocznij naukę
piła mechaniczna
threshold
rozpocznij naukę
próg
duration
rozpocznij naukę
czas trwania
to trigger
rozpocznij naukę
wywołać
ulcer
rozpocznij naukę
wrzód
insomnia
rozpocznij naukę
bezsenność
to blast
rozpocznij naukę
włączyć na pełen regulator
eradicate
rozpocznij naukę
wyplenić
to cover
rozpocznij naukę
omawiać, poruszać
rural
rozpocznij naukę
wiejski
reservoir
rozpocznij naukę
akwen
pond
rozpocznij naukę
staw
plain
rozpocznij naukę
równina
call for
rozpocznij naukę
wymagać, żądać, potzrebować
call off
rozpocznij naukę
cancel
cut off
rozpocznij naukę
odciąć
do up
rozpocznij naukę
wyremontowac, naprawić
die down
rozpocznij naukę
wygasnąć, ucichnąć
face up to sth
rozpocznij naukę
stawić czoła czemuś
get sb down
rozpocznij naukę
przygnębiać, notować
put down to
rozpocznij naukę
przypisywać coś
put out
rozpocznij naukę
gasić
set in
rozpocznij naukę
wdawać się, nastepować
abbreviations
rozpocznij naukę
skróty
stand for
rozpocznij naukę
popierać, oznaczać
put up with
rozpocznij naukę
radzić sobie z czymś
tear down
rozpocznij naukę
zniszczyć, przenieść
get rid of
rozpocznij naukę
pozbyć się
throw away
rozpocznij naukę
pozbyć się
fuss aboyt sth
rozpocznij naukę
kłotnia o coś
throughout the world
rozpocznij naukę
w poprzek świata
except for sth
rozpocznij naukę
z wyjątkiem
extremity
rozpocznij naukę
skrajność

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.