Academic Word List 1.2

 0    19 fiszek    paulinalagodzinska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
korzyść, zasiłek, korzystać, przynosić korzyść
Oni oferują liczne korzyści jako dodatek do pensji.
rozpocznij naukę
benefit
They offer numerous benefits, besides salary.
zasiłek dla bezrobotnych
rozpocznij naukę
unemployment benefits
państwo opiekuńcze
rozpocznij naukę
the welfare state
beneficjent (osoba odnosząca z czegoś korzyść)
rozpocznij naukę
beneficiary
obopólne korzyści
rozpocznij naukę
mutual benefit
"Perhaps we can work together to our mutual benefit in the near future."
długoterminowe korzyści
rozpocznij naukę
long-term benefits
The long-term benefits of the program for the homeless are more difficult to measure.
pojęcie abstrakcyjne
rozpocznij naukę
abstract concept
I cannot remember a time where death was not a reality rather than an abstract concept.
nie mieć o czymś pojęcia
rozpocznij naukę
do not have the concept of sth
These people have no concept of the difficulties that immigrants face.
pojęcie, zrozumienie
rozpocznij naukę
grasp
But people still do not quite grasp who he is.
polegać na czymś
rozpocznij naukę
consist in something
The regulatory bodies have not been consistent in fining companies that pollute rivers.
konsekwentna polityka
rozpocznij naukę
consistent policy
stanowić zagrożenie dla
rozpocznij naukę
constitute a hazard
w kontekście
rozpocznij naukę
in the context of
The issue of mass immigration has to be seen in context.
stworzyć złe wrażenie, wywołać złe wrażenie
rozpocznij naukę
create a bad impression
Nothing creates a worse impression than people who are late for meetings.
stworzyć presję
rozpocznij naukę
create pressure
Success can also create its own pressures.
łatwy do zrozumienia, wyraźnie określony
rozpocznij naukę
well-defined
Some students have come to the program with well defined ideas about issues
jasno określone
rozpocznij naukę
clearly defined
czerpać(np. przyjemność), odnosić (korzyści, zyski); pochodzić
rozpocznij naukę
derive
Romance languages are derived from Latin.
wynikać bezpośrednio
rozpocznij naukę
derive directly

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.