Chemia środowiska cz. I

 0    29 fiszek    simplyaga
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Co to jest atmosfera?
rozpocznij naukę
Jest to warstwa gazów wokół ziemi
Jakie funkcje ma atmosfera?
rozpocznij naukę
Stabilizacja temperatury, absorpcja energii i promieniowania UV, przenoszenie wody, źródło CO2 i N2, uczestnictwo w cyklach biogeochemicznych
Co opisuje cykl biogeochemiczny?
rozpocznij naukę
Opisuje sposób przemieszczania się pierwiastka w środowisku
Co to jest fotosynteza?
rozpocznij naukę
Synteza biomasy
Jak wygląda reakcja fotosyntezy?
rozpocznij naukę
CO2 + H2O --> [CH2O] + O2
Co to jest biodegradacja?
rozpocznij naukę
Rozkład biomasy
Poprzez jakie procesy może zachodzić biodegradacja?
rozpocznij naukę
Oddychanie tlenowe / beztlenowe
Jak wygląda reakcja oddychania tlenowego?
rozpocznij naukę
[CH2O] + O2 --> CO2 + H20
Jak wygląda reakcja oddychania beztlenowego?
rozpocznij naukę
2[CH2O] --> CO2 + CH4
Wymień przykładowe zabiegi technologiczne, które oddziałowywują niekorzystnie na środowisko
rozpocznij naukę
agrotechnika, wydobycie minerałów, produkcja energii, transport energii, odpady produkcyjne
Jaki związek jest wkorzystywany w chemioterapii?
rozpocznij naukę
Cis-platyna
Jak działa cis-platyna?
rozpocznij naukę
DNA przestaje się replikować, jeśli jest połączony z cis-platyną
Co to są nadprzewodniki?
rozpocznij naukę
Materiały nadprzewodzące w wysokich temperaturach (~50k)
Jaka jest struktura ogólna nadprzewodników?
rozpocznij naukę
1 WARSTWA: lantanowiec, tlen, atom domieszkowy; 2 WARSTWA: atom domieszkowy, metal przejściowy, pierwiastek gr. 15
Wzór styrenu
rozpocznij naukę
Wzór thalamidu
rozpocznij naukę
Wzór DDT
rozpocznij naukę
Co obejmuje strategia ochrony środowiska?
rozpocznij naukę
Rozpoznanie zanieczyszczeń, rozpoznanie źródła, obniżanie stężenia zanieczyszczeń, ocena ryzyka, środki zapobiegawcze
Jak powstaje ozon?
rozpocznij naukę
O2 --> 2O O2 + O --> O3
Równanie fermentacji glukozy
rozpocznij naukę
C6H12O6 --> 2C3H4O3 + 4H
Cechy atmosfery
rozpocznij naukę
Ciśnienie obniża się, kiedy udajemy się wzwyż atmosfery; Skład atmosfery wpływa na ciśnienie;
Dobry ozon
rozpocznij naukę
W stratosferze chroni życie roślin i zwierząt absorbując wysokoenergetyczne promieniowanie słoneczne UV
Zły ozon
rozpocznij naukę
W troposferze powoduje podrażnienia oraz uszkodzenia roślin i zwierząt z powodu silnych właściwości utleniających
Jakie są właściwości freonów?
rozpocznij naukę
-przeźroczyste; -trwałe; -niepalne; biernie chemicznie; -nietoksyczne; -odpowiednie właściwości termodynamiczne
Jakie jest zastosowanie freonów?
rozpocznij naukę
Jako czynnik chłodzący (w chłodniach przemysłowych, w domowych lodówkach, urządzeniach klimatyzacyjnych, środkach czyszczących, areolzolach, czynnikach spieniających, czynnikach sterylizujących
Czym można zastąpić CFC-12 w przemysłowych agregatach chłodniczych?
rozpocznij naukę
HCF-22 (czyli CHF2Cl)
Jakie są właściwości HFC?
rozpocznij naukę
są lotne i nierozpuszczalne
Jakie są właściwości HCFC?
rozpocznij naukę
ulegają utlenianiu w atmosferze, mają mniejsze współczynniki niszczenia ozonu
Jakie są wady nowych czynników chłodzących?
rozpocznij naukę
agresywność wobec metali, uszczelnień, pokryć antykorozyjnych, korozja miedzi przy obecności wody; mniejsza wydajność chłodnicza; wzrost głosności o 2 dB; wzrost użycia energii elektrycznej

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.