unavoidable TV

 0    25 fiszek    ironz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
unavoidable
rozpocznij naukę
nie do uniknięcia
breathtaking
breathtaking potential
rozpocznij naukę
zapierający dech w piersiach
Zapierające dech w piersiach potencjał
to flourish, to bloom, to thrive
To an extent Siberia and northern Canada may flourish.
rozpocznij naukę
rozkwitać, prosperować
Do pewnego stopnia Syberia i Północna Kanada może rozkwitać
pinch
I have to pinch myself
rozpocznij naukę
uszczypnąć
muszę sie uszczypnać
unique
He is a man with rather unique commute into the office
rozpocznij naukę
wyjątkowy, unikat
Jest człowiekiem z raczej wyjątkowym dojazdem do biura
to deal with
to help them deal with something that californians often take for granted
rozpocznij naukę
radzić sobie, mieć doczynienia
aby pomóc im poradzić sobie z czymś, Kalifornijczycy często przyjmują za pewnik
mold
plastic mold
rozpocznij naukę
foremka
Plastikowa foremka
venture
to venture a voyage into space.
rozpocznij naukę
przedsięwzięcie, zaryzykować
zaryzykować podróż w kosmos
avoidable
State officials agree that Schur's death was avoidable.
rozpocznij naukę
do uniknięcia
Urzędnicy państwowi potwierdzają że śmierci Schura można bylo uniknąć
inevitable
So it's inevitable, really.
rozpocznij naukę
nieuniknione
To jest nieuniknione.
argues
Planet Earth is unwell, argues John
rozpocznij naukę
twierdzić, argumentować, przekonywać
Planeta ziemia jest chora, twierdzi John
convince
perhaps I not convince you
rozpocznij naukę
przekonywać
Być może nie przekonam was
I don't mind
It's getting late but I don't mind
rozpocznij naukę
Nie dbam o to
Robi się późno, ale nie dbam o to
It is out of the question
It’s such an institution that any radical shifts in design or philosophy are almost definitely out of the question
rozpocznij naukę
to wykluczone, nie wchodzić w rachube,
to jest taka instytucja, że wszelkie radykalne zmiany w projekcie lub filozofii prawie na pewno nie wchodzą w rachubę
carry out
you need to carry out urine tests
rozpocznij naukę
wykonać, egzekwować
Musisz wykonać testy moczu
forgery and fraud
forgery and fraud may have been committed
rozpocznij naukę
fałszerstwo i oszustwo
fałeszerstwo i oszustwo mogły zostać ppopełnione
distract
It is distracting me
rozpocznij naukę
rozpraszać, rozpraszać uwagę, dekoncentrować
To mnie rozprasza
regarding
We are writing to you regarding...
rozpocznij naukę
w sprawie, odnośnie do
Piszemy do państwa w sprawie...
notion
Let's dispense with this confused notion right now
rozpocznij naukę
pojęcie, wyobrażenie
Odstąpmy od tego niejasnego pojęcia teraz
favor
do me a favor
rozpocznij naukę
przysługa
zrób mi przysługę
I need to give it some more thought
rozpocznij naukę
Muszę to jeszcze przemyśleć
i have to become accustomed
rozpocznij naukę
muszę się przyzwyczaić
whim
it's just your whim
rozpocznij naukę
kaprys
to tylko twoj kaprys
anniversary
Japan is marking the first anniversary of the devastating earthquake
rozpocznij naukę
rocznica
threatened
You don't have to get so threatened.
rozpocznij naukę
zagrożony, zastraszony
Nie musisz czuć się tak zagrożona.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.