Science & Technology part 2 k-mille

 0    71 fiszek    djlusiak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

send (SMS) text messages/(MMS) picture messages
rozpocznij naukę
wysyłać wiadomości tekstowe (SMS)/wiadomości multimedialne (MMS)

set the alarm clock
rozpocznij naukę
ustawić budzik

take photos/videos
rozpocznij naukę
robić zdjęcia/kręcić filmy wideo

upgrade (sth)
rozpocznij naukę
modernizować, wprowadzać nową wersję (np. oprogramowania)

watch a movie
rozpocznij naukę
oglądać film

antivirus programme/software
rozpocznij naukę
program antywirusowy/oprogramowanie antywirusowe

kopia zapasowa

CD/DVD drive
rozpocznij naukę
napęd CD/DVD

dokument, tu: w formie pliku

email adress
rozpocznij naukę
adres e-mail

klawiatura

memory stick
rozpocznij naukę
karta pamięci


music compilations
rozpocznij naukę
kompilacje różnych utworów muzycznych

drukarka

pojemnik na odpady przeznaczone do recyklingu

skaner

ekran, monitor, wyświetlacz

search engine
rozpocznij naukę
wyszukiwarka

oprogramowanie

głośniki


port USB


kamera internetowa

witryna internetowa

access one's email account
rozpocznij naukę
wejść do swojego konta mailowego

attach photos/files
rozpocznij naukę
załączyć zdjęcia/pliki

rozmawiać za pośrednictwem Internetu

click on (sth)
rozpocznij naukę
kliknąć na

comment on a blog
rozpocznij naukę
skomentować coś na blogu

connect (sth) to (sth)
rozpocznij naukę
podłączyć (coś) do (czegoś)

skopiować plik

delete (sth) form
rozpocznij naukę
usunąć (coś) z

design a website
rozpocznij naukę
zaprojektować witrynę internetową

do online shopping
rozpocznij naukę
robić zakupy w sieci

download files
rozpocznij naukę
pobierać/ściągać pliki

install a programme
rozpocznij naukę
zainstalować program

have access to (sth)
rozpocznij naukę
mieć dostęp do

lose (information/files)
rozpocznij naukę
utracić (informacje/pliki)

make a copy of (sth)
rozpocznij naukę
zrobić

make/keep backups
rozpocznij naukę
zrobić/przechowywać kopie zapasowe

open a file/email
rozpocznij naukę
otworzyć plik/wiadomość e-mail

print letters
rozpocznij naukę
drukować listy

reformat (a computer)
rozpocznij naukę
ponownie sformatować (twardy dysk)

reinstall (programmes)
rozpocznij naukę
ponownie zainstalować (programy)

remove (sth) from (sth)
rozpocznij naukę
usunąć (coś) z (czegoś), np. dane z dysku

restartować, uruchomić ponownie

save (sth) onto a computer
rozpocznij naukę
zachować (coś) w komputerze

store information/files on a computer
rozpocznij naukę
przechowywać informacje/pliki w komputerze

stream live video
rozpocznij naukę
udostępniać innym użytkownikom sieci relacje na żywo np. z tego co robimy w danej chwili, oglądać takie relacje

surf the Net
rozpocznij naukę
surfować po Internecie

transfer (files)
rozpocznij naukę
przesyłać (pliki)

type letters
rozpocznij naukę
pisać listy na maszynie lub komputerze

upload pictures
rozpocznij naukę
przesyłać zdjęcia

zepsuć się

carry out (an experiment)
rozpocznij naukę
przeprowadzić (eksperyment)

come up with (an idea)
rozpocznij naukę
wpaść na pomysł

tu: odciąć zasilanie elektryczne, przerwać dostawę prądu

figure (sth) out
rozpocznij naukę
tu: rozgryźć, zrozumieć jak (coś) działa

dowiedzieć się

give off (heat/a smell)
rozpocznij naukę
wydzielać (ciepło/zapach)

keep in touch (with sb)
rozpocznij naukę
utrzymywać kontakt (z kimś)

zalogować, wylogować się

plug in/into
rozpocznij naukę
podłączyć do

wyłączyć

zalogować/wylogować się

tu: podpisać umowę

switch on/off
rozpocznij naukę
włączyć/wyłączyć

wyjąć, usunąć

włączyć/wyłączyć


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.