czasowniki nieregulane naj. urzyw.

 0    112 fiszek    juliab2610
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

be [bi]! was [łoz] were [łer]! been [bin]
rozpocznij naukę
być

bear [ber] bore [bor] born [born]
rozpocznij naukę
znosić urodzić

beat [bit] beat [bit] beaten [bitn]
rozpocznij naukę
bić uderzać

become [bikam] became [bikejm] become [bikam]
rozpocznij naukę
stawać się

begin [bygin] began [bygen] begun [bygan]
rozpocznij naukę
zaczynać

bite [bajt] bit [byt]! bitten [bytn] bit [byt]!
rozpocznij naukę
gryźć

blow [bloł] blew [blu] blown [blołn]
rozpocznij naukę
dmuchać wiać

break [brejk] broke [brołk] broken [brołken]
rozpocznij naukę
łamać

bring [briń] brought [brot] brought [brot]
rozpocznij naukę
przynosić

broadcast [brodkast] broadcast [brodkast] broadcast [brodkast]
rozpocznij naukę
nadawać transmitować

build [byld] built [bylt] built [bylt]
rozpocznij naukę
budować

burn [bern]! burnt [bernt] burned [bernt]!!! burnt [bernt] burned [bernt]!
rozpocznij naukę
płonąć palić się

burst [berst] burst [berst] burst [berst]
rozpocznij naukę
wybuchnąć

buy [baj] bought [bot] bought [bot]
rozpocznij naukę
kupować

catch [kecz] caught [kot] caught [kot]
rozpocznij naukę
łapać

choose [czułz] chose [czołz] chosen [czołzen]
rozpocznij naukę
wybierać

come [kam] came [kejm] come [kam]
rozpocznij naukę
przychodzić przybywać

cost [kost] cost [kost] cost [kost]
rozpocznij naukę
kosztować

cut [kat] cut [kat] cut [kat]
rozpocznij naukę
ciąć

deal [dil] dealt [delt] dealt [delt]
rozpocznij naukę
zajmować się handlować

dig [dyg] dug [dag] dug [dag]
rozpocznij naukę
kopać

do [du] did [dyd] done [dan]
rozpocznij naukę
robić

draw [dro] drew [dru] drawn [dron]
rozpocznij naukę
rysować ciągnąć

dream [drim]! dreamt[dramt] dreamed [drimd]!!! dreamt [dramt] dreamed[drimd]!
rozpocznij naukę
Śnic marzyć

drink [drynk] drank [drenk] drunk [drank]
rozpocznij naukę
pić

drive [drajw] drove [drołw] driven [drywn]
rozpocznij naukę
jechać

eat [it] ate [ejt] eaten [itn]
rozpocznij naukę
jeść

fall [fol] fell [fel] fallen [folen]
rozpocznij naukę
upadać przewracać się

feed [fid] fed [fed] fed [fed]
rozpocznij naukę
karmić

feel [fil] felt [felt] felt [felt]
rozpocznij naukę
czuć

fight [fajt] fought [fot] fought [fot]
rozpocznij naukę
walczyć

find [fajnd] found [faund] found [faund]
rozpocznij naukę
znaleźć

fly [flaj] flew [flu] flown [flołn]
rozpocznij naukę
lecieć

forbid [forbyd] forbade [forbejd] forbidden [forbydn]
rozpocznij naukę
zakazać zabraniać

forget [forget] forgot [forgot] forgotten [forgotn]
rozpocznij naukę
zapominać

forgive [forgyw] forgave [forgejw] forgiven [forgywn]
rozpocznij naukę
wybaczać

freeze [friz] froze [frołz] frozen [frołzen]
rozpocznij naukę
zamarznąć

get [get] got [got]! got [got] gotten [gotn]!
rozpocznij naukę
dostać

give [gyw] gave [gejw] given [gywn]
rozpocznij naukę
dawać

go [goł] went [łent] gone [gon]
rozpocznij naukę
iść

grow [groł] grew [gru] grown [grołn]
rozpocznij naukę
rosnąć uprawiać

hang [hen]! hung [han] hanged [hengd]!!! hung [han] hanged [hengd]!
rozpocznij naukę
wieszać

have [hew] had [hed] had [hed]
rozpocznij naukę
mieć

hear [hir] heard [herd] heard [herd]
rozpocznij naukę
słyszeć

hide [hajd] hid [hyd]! hidden [hydn] hid [hyd]!
rozpocznij naukę
chować

hit [hyt] hit [hyt] hit [hyt]
rozpocznij naukę
uderzać

hold [hould] held [held] held [held]
rozpocznij naukę
trzymać

hurt [hert] hurt [hert] hurt [hert]
rozpocznij naukę
ranić kaleczyć

keep [kip] kept [kept] kept [kept]
rozpocznij naukę
trzymać zatrzymać

know [noł] knew [nju] known [nołn]
rozpocznij naukę
wiedzieć znać

lay [lej] laid [lejd] laid [lejd]
rozpocznij naukę
trzymać

lead [lid] led [led] led [led]
rozpocznij naukę
prowadzić

lean [lin]! leant [lent] leaned [lind]!!! leant [lent] leaned [lind]!
rozpocznij naukę
opierać się

learn [lern]! learnt [lernt] learned [lernt]!!! learnt [lernt] learned [lernt]!
rozpocznij naukę
uczyć się

leave [liw] left [left] left [left]
rozpocznij naukę
opuszczać wyjeżdżać

lend [lend] lent [lent] lent [lent]
rozpocznij naukę
pożyczać (komuś)

let [let] let [let] let [let]
rozpocznij naukę
pozwalać

lie [laj] lay [lej] lain [lejn]
rozpocznij naukę
leżeć

light [lajt]! lit [lyt] lighted [lajtyd]!!! lit [lyt] lighted [lajtyd]!
rozpocznij naukę
zapalać świecić

lose [luz] lost [lost] lost [lost]
rozpocznij naukę
gubić tracić

make [mejk] made [mejd] made [mejd]
rozpocznij naukę
produkować

mean [min] meant [ment] meant [ment]
rozpocznij naukę
znaczyć mieć na myśli

meet [mit] met [met] met [met]
rozpocznij naukę
spotykać

pay [pej] paid [pejd] paid [pejd]
rozpocznij naukę
płacić

put [put] put [put] put [put]
rozpocznij naukę
kłaść

read [rid] read [red] read [red]
rozpocznij naukę
czytać

ride [rajd] rode [rołd] ridden [rydn]
rozpocznij naukę
jechać (rowerem)

ring [ryn] rang [ren] rung [ran]
rozpocznij naukę
dzwonić

rise [rajz] rose [rołz] risen [ryzn]
rozpocznij naukę
podnieść

run [ran] ran [ren] run [ran]
rozpocznij naukę
biec

say [sej] said [sed] said [sed]
rozpocznij naukę
mówić

see [si] saw [so] seen [sin]
rozpocznij naukę
widzieć

sell [sel] sold [sołld] sold [sołld]
rozpocznij naukę
sprzedawać

send [send] sent [sent] sent [sent]
rozpocznij naukę
wysyłać

set [set] set [set] set [set]
rozpocznij naukę
ustawiać

sew [soł] sewed [sołd]! sewn [sołn] sewed [sołd]!
rozpocznij naukę
szyć

shake [szejk] shook [szuk] shaken [szejken]
rozpocznij naukę
trząść

shine [szajn] shone [szon] shone [szon]
rozpocznij naukę
świecić błyszczeć

shoot [szułt] shot [szot] shot [szot]
rozpocznij naukę
strzelać

show [szoł] showed [szołd]! shown [szołn] showed [szołd]!
rozpocznij naukę
pokazywać

shut [szat] shut [szat] shut [szat]
rozpocznij naukę
zamykać

sing [syń] sang [sen] sung [san]
rozpocznij naukę
śpiewać

sit [syt] sat [sat] sat [sat]
rozpocznij naukę
siedzieć

sleep [slip] slept [slept] slept [slept]
rozpocznij naukę
spać

smell [smel]! smelt [smelt] smelled [smelt]!!! smelt [smelt] smelled [smelt]!
rozpocznij naukę
wąchać pachnieć

speak [spik] spoke [społk] spoken [społken]
rozpocznij naukę
mówić

speed [spid]! sped [sped] speeded [spidyd]!!! sped [sped] speeded [spidyd]!
rozpocznij naukę
pędzić spieszyć

spell [spel]! spelt [spelt] spelled [spelt]!!! spelt [spelt] spelled [spelt]!
rozpocznij naukę
literować

spend [spend] spent [spent] spent [spent]
rozpocznij naukę
wydawać spędzać

spill [spyl]! spilt [spylt] spilled [spylt]!!! spilt [spylt] spilled [spylt]!
rozpocznij naukę
rozlewać rozsypać

spoil [spoyl]! spoilt [spoylt] spoiled [spoylt]!!! spoilt [spoylt] spoiled [spoylt]!
rozpocznij naukę
psuć

spread [spred] spread [spred] spread [spred]
rozpocznij naukę
szerzyć roznosić

stand [stend] stood [stud] stood [stud]
rozpocznij naukę
stać

steal [stil] stole [stołl] stolen [stołln]
rozpocznij naukę
kraść

stick [stick] stuck [stak] stuck [stak]
rozpocznij naukę
wetknąć utknąć

sting [styn] stung [stan] stung [stan]
rozpocznij naukę
ukłuć iużądlić

strew [stru] strewed [strud]! strewn [strun] strewed [strud]
rozpocznij naukę
rozrzucać

strike [strajk] struck [strak] struck [strak]
rozpocznij naukę
uderzać strajkować

swear [słer] swore [słor] sworn [słorn]
rozpocznij naukę
przysięgać przeklinać

sweep [słip] swept [słept] swept [słept]
rozpocznij naukę
zamiatać

swim [słym] swam [słem] swum [słam]
rozpocznij naukę
pływać

take [tejk] took [tuk] taken [tejken]
rozpocznij naukę
brać

teach [ticz] taught [tot] taught [tot]
rozpocznij naukę
nauczać

tear [tir] tore [tor] torn [torn]
rozpocznij naukę
drzeć rwać

tell [tel] told [tołld] told [tołld]
rozpocznij naukę
opowiadać

think [fynk] thought [fot] thought [fot]
rozpocznij naukę
myśleć

throw [froł] threw [fru] thrown [frołn]
rozpocznij naukę
rzucać

understand [anderstend] understood [anderstud] understood [anderstud]
rozpocznij naukę
rozumieć

wake [łejk]! woke [łołk] waked [łejkt]!!! woken [łołken] waked [łejkt]!
rozpocznij naukę
budzić

wear [łer] wore [łor] worn [łorn]
rozpocznij naukę
nosić (na sobie) ubierać

win [łyn] won [łan] won [łan]
rozpocznij naukę
wygrywać

write [rajt] wrote [rołt] written [rytn]
rozpocznij naukę
pisać


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.