Dark Side 001

 0    100 fiszek    Lucid Dreamer
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zatracenie

approach
Vampire hunters are approaching the castle.
rozpocznij naukę
podejście
Łowcy wampirów zbliżają się do zamku

any longer
You cannot stay here any longer.
rozpocznij naukę
dłużej
Nie możesz pozostać tu dłużej.

flee
You must flee before there are too many of them.
rozpocznij naukę
uciec
Musisz uciec zanim będzie ich zbyt dużo.

oddział

abode
Abode of Light
rozpocznij naukę
mieszkanie
Dom Światła

capable of wielding a weapon
rozpocznij naukę
zdolny do władania bronią

chałupa, buda

already
Tell Clarissa that I'm coming already.
rozpocznij naukę
już
Powiedz Clarissie, że już idę.

extract
You have extracted some eggs from the webs in which they were wrapped.
rozpocznij naukę
wydobyć
Wydobyłeś kilka jaj z sieci, w które były zawinięte.

ponury, mroczny

desert
Your family castle has become deserted.
rozpocznij naukę
opuścić
Twój rodzinny zamek został opuszczony.

rodowy

be hot on somebody's heels
Undead hunters are hot on your heels.
rozpocznij naukę
deptać komuś po piętach
Łowcy nieumarłych depczą ci po piętach.

pilnie

acquaintance
rozpocznij naukę
znajomy

spotkanie


wyznać, przyznać

wartownik

wspaniały


nieprzyzwoitość

rozporządzenie

concern
concerning decent conduct
rozpocznij naukę
dotyczyć
dotyczących przyzwoitego zachowania

wygnać

to pay a visit
rozpocznij naukę
złożyć wizytę, odwiedzić

grzeczność


mess with sb
rozpocznij naukę
zadzierać z kimś

krótko mówiąc

violate
In short, if you violate any of ours wise laws, you'll have only yourself to blame.
rozpocznij naukę
naruszać
Krótko mówiąc, jeśli pogwałcisz jakieś z naszych mądrych praw, będziesz mógł obwiniać tylko siebie.

schronisko, schronienie

gościnność

bez względu na

delighted
I'm always delighted to host noble gentelman.
rozpocznij naukę
zachwycony
Jestem zawsze zachwycony goszcząc szlachetnego pana.

gospoda, zajazd, karczma

chiseled figure
rozpocznij naukę
rzeźbiona figura

to cast ashore
rozpocznij naukę
wyrzucić na brzeg

armed to the teeth
rozpocznij naukę
uzbrojony po zęby

wnętrzności

zwycięrzyć

zburzyć, zetrzeć z powierzchni ziemi

przystań, ukrywać

uciekinier

sprawiedliwy, piękny


transgressor
rozpocznij naukę
wiarołomca

gain the upper hand
rozpocznij naukę
wziąć górę, zdobyć przewagę

uciekać

oszczedzić

take to one's heels
rozpocznij naukę
wziąć nogi za pas

podporządkować się

zamieszanie

doom
It looks like we all are doomed to stay in this goddamned place.
rozpocznij naukę
fatum, skazać
Wygląda na to, że jesteśmy skazani, żeby zostać w tym przeklętym miejscu.

shrug
Your new companions shrug their shoulders.
rozpocznij naukę
wzruszać ramionami
Twoi nowi towarzysze wzruszają ramionami.

confine
to be confined to bed
rozpocznij naukę
zamknąć
być przykutym do łóżka

pieczeń, upiec

schrupać

zakłócać

deliberately
rozpocznij naukę
celowo, umyślnie

nieświadomie, niechcący

avail yourself of something
Availing themselves of the fact that the Spirit of Darkness was weak.
rozpocznij naukę
skorzystania z czegoś
Korzystając z faktu, że Duch Ciemności był słaby.

wyciągać

mamrotanie, mamrotać

incision
He makes a deep incision on his forearm
rozpocznij naukę
nacięcie
On robi głębokie nacięcie na swoim przedramieniu.

to some extent
rozpocznij naukę
w pewnej mierze


niehigieniczny

goły, obnażać

gotować się, kipieć, narastać (napięcie)

cieknąć

skwierczeć

objąć

jednoczącym

wzruszający, poruszający


inappropriate
rozpocznij naukę
nieodpowiedni

nieporządek / bałagan

plama, zabrudzić

oberżysta

czary

szturchać, dźgać

rzepka

preserve
He preserves the peace.
rozpocznij naukę
dochowywać
On utrzymuje pokój.

mieszkaniec

pursue
Are you being pursued?
rozpocznij naukę
ścigać
Jesteś ścigany?

zakazany


uważnie, intensywnie

próg, granica

energiczny

radzić sobie, mierzyć się

wywierać

zapewnić

uwięzić

łajdak

unprecedented
rozpocznij naukę
niespotykany


neglect po angielsku
zaniedbanie, lekceważyć


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.