Berezowski, umowy, b

 0    49 fiszek    anglofil
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


bank charges
rozpocznij naukę
opłaty bankowe

bank charges/ free of bank charges
rozpocznij naukę
opłaty bankowe/ kwota wolna od opłat bankowych, tj. kwota netto

bank’s customary fees
rozpocznij naukę
standardowe opłaty i prowizje

dzień roboczy dla banków

upadłość, spółki osobowe

base rate, prime rate
rozpocznij naukę
stopa bazowa

oparty na

basic remuneration
rozpocznij naukę
wynagrodzenie zasadnicze

punkt bazowy

be at variance with sth.
rozpocznij naukę
być sprzecznym z czymś

be in default
rozpocznij naukę
być w zwłoce

because of/ by reason of
rozpocznij naukę
z powodu

become the co-ownership
rozpocznij naukę
Stać się współwłasnością

beneficial owner / beneficial ownership
rozpocznij naukę
beneficjent / sprawowanie kontroli za pośrednictwem zarządu powierniczego

osoba uprawniona z tytułu umowy

beneficiary - the seller or ultimate recipient of funds
rozpocznij naukę
beneficjent

beneficiary right
rozpocznij naukę
uprawnienie z tytułu umowy

dodatkowe świadczenia

Bill of lading
rozpocznij naukę
list przewozowy, konosament

bind upon sb.
rozpocznij naukę
wiązać kogoś

binding effect
rozpocznij naukę
moc wiążąca

board action
rozpocznij naukę
decyzja rady / zarządu, rozpatrzenie porządku obrad

boiler plate
rozpocznij naukę
matryca

księgi rachunkowe

books and records
rozpocznij naukę
księgi rachunkowe spółki m

books of account/ books of records/books of the compant
rozpocznij naukę
księgo rachunkowe spółki

books of record and account
rozpocznij naukę
księgi rachunkowe spółki

naruszać, naruszenie

naruszenie

business niepol./ business pol.
rozpocznij naukę
działalność gospodarcza / podmiot gospodarczy, spółka

business and activities
rozpocznij naukę
działalność

business and affairs
rozpocznij naukę
sprawy spółki

business day
rozpocznij naukę
dzień roboczy

business name/ registered business name
rozpocznij naukę
firma spółki

działalność gospodarcza w zakresie

business, trade, occupation
rozpocznij naukę
?

businesslike
rozpocznij naukę
zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką

but one and the same
rozpocznij naukę
wyłącznie jeden i ten sam

by an instrument in writing
rozpocznij naukę
w formie pisemnej

by and between, by and among
rozpocznij naukę
pomiędzy

by any other means
rozpocznij naukę
ani w żaden inny sposób

by implication
rozpocznij naukę
?

za pomocą

za pomocą wniosku

by or against
rozpocznij naukę
przez lub przeciwko

by reason of Act of God
rozpocznij naukę
z powodu zdarzeń losowych / działania żywiołów

by reason of= because of
rozpocznij naukę
z powodu

dokumenty wewnętrzne spółki


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.