B2-unit5-all from book

 0    112 fiszek    GochaZocha
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

previously owned
rozpocznij naukę
wcześniej własnością

szybka przejażdżka samochodem?

oszukać

traktować

sztylet

just about to
indicates what will happen very shortly
It's just about to rain.
rozpocznij naukę
prawie
Prawie pada.

work station
rozpocznij naukę
stanowisko pracy

fuzzy
The display went fuzzy, and then died.
rozpocznij naukę
rozmyty, niewyraźny
Wyświetlacz zrobił się niewyraźny, a następnie przestał działać.

display
Everyone has a liquid-crystal display now.
rozpocznij naukę
wyświetlacz (np. komputera)
Teraz każdy ma wyświetlacz ciekłokrystaliczny.

fare
You've got a fare on Water Street.
rozpocznij naukę
pasażer
Masz pasażera na Łater Strit.

poduszka

wkurzać, zawracać głowę


oznajmić, ogłosić (coś oficjalnie)


recall
She tried to recall where she had left off.
rozpocznij naukę
przypominać sobie (coś)
Próbowała sobie przypomnieć, gdzie skończyła.

bang
She banged the side of the monitor.
rozpocznij naukę
walnąć, huknąć, trzasnąć
Trzasnęła w bok monitora.

mutter under one's breath
She began to mutter under her breath.
rozpocznij naukę
mamrotać pod nosem
Zaczął mamrotać pod nosem.

glow
The dagger glowed with a strange light every day.
rozpocznij naukę
jarzyć się, świecić się
Sztylet jarzył się dziwnym światłem codziennie.

amused
The family was amused and made bets on the colour every evening.
rozpocznij naukę
rozbawiony
Rodzina była rozbawiona i robiła zakłady na kolor każdego wieczoru.


ryk, warczenie

glide
At midnight the ghost began gliding through the corridors.
rozpocznij naukę
szybować
O północy duch zaczął szybować przez korytarze.

reflection
I was terrified when I saw his reflection in the mirror.
rozpocznij naukę
odbicie (w lustrze)
Byłem przerażony, kiedy zobaczyłem jego odbicie w lustrze.

błąkać się, włóczyć siędrag
She comes out of the sea and drags young men into the waves.
rozpocznij naukę
ciągnąć (kogoś, kto nie chce iść)
Ona wychodzi z morza i wciąga młodych mężczyzn w fale.

spooky
That is one spooky story to tell a traveller.
rozpocznij naukę
upiorny
To jest jedna straszna historyjka opowiadana podróżnikowi.

sail out to
Her lover had sailed out to sea and never returned
rozpocznij naukę
wypłynąć na
Jej kochanek wypłynął w morze i nigdy nie wrócił.folklor

That's all folks
rozpocznij naukę
To wszystko ludziska

wyprostować

Ultimate Warrior
rozpocznij naukę
Ostateczny Wojownik

brief
She had a brief career as a nurse.
rozpocznij naukę
krótkotrwały, krótki
Miała krótką karierę jako pielęgniarka.

imperative
It is imperative that you listen to me.
rozpocznij naukę
pilny, konieczny, naglący
Konieczne jest, żebyś mnie wysłuchał.

otherwise
It couldn't be otherwise.
rozpocznij naukę
inaczej
To nie mogło być inaczej.

what on earth?
What on Earth is it?
rozpocznij naukę
Co do licha?
Co do licha to jest?

various
He was then employed as a doctor on various ships after his graduation.
rozpocznij naukę
różny, rozmaity
Następnie został zatrudniony jako lekarz na różnych statkach po ukończeniu studiów.

eventually
Eventually, he opened his own medical practice.
rozpocznij naukę
ostatecznie / w końcu
W końcu otworzył własną praktykę lekarską.

a great deal of free time
After the practice closed, he had a great deal of free time.
rozpocznij naukę
dużo wolnego czasu
Po zamknięciu praktyki, miał dużo wolnego czasu.

involvement
He defended the British involvement in the Boer War.
rozpocznij naukę
uczestnictwo, udział
wojny burskie (wojny, które rozegrały się w Południowej Afryce na przełomie XIX i XX wieku)
Bronił brytyjskiego zaangażowania w wojnie burskiej.

knight
He was made a knight for his efforts.
rozpocznij naukę
nadawać komuś tytuł szlachecki
Został mu nadany tytuł szlachecki za jego starania.

run for
He ran for Parliament as a Liberal Unionist twice.
rozpocznij naukę
kandydować na, ubiegać się o urząd (np. prezydenta)
Kandydował do Parlamentu jako Liberalno związkowiec dwa razy

human rights abuses
He spoke against the human rights abuses in the Congo.
rozpocznij naukę
łamanie praw człowieka
Sprzeciwiał się wobec łamania praw człowieka w Kongo.

instrumental
Stanley was instrumental in my getting this job.
rozpocznij naukę
przyczyniający się do zajścia zdarzeń
Stanley przyczynił się do tego, że dostałem to zlecenie.

mutilating animals.
rozpocznij naukę
okaleczanie zwierząt.

ksenofobia

pocieszenie

athletic
He is very athletic.
rozpocznij naukę
wysportowany
Jest bardzo wysportowany.

literówka

outline
There are only seven basic plots and every story fits into this outline.
rozpocznij naukę
zarys
Istnieje tylko siedem podstawowych wątków i każda historia pasuje do tego zarysu.

retrieve
He learnt of some very powerful magical object and went on a long journey to retrieve it.
rozpocznij naukę
odnaleźć
Dowiedział się o jakimś potężnym magicznym przedmiocie i wyruszył w długą podróż, aby go odnależć.

bad, worse, the worst
rozpocznij naukę
złe, gorsze, najgorsze

good, better, the best
rozpocznij naukę
Dobry, lepszy, najlepszy

entertainer
a person whose job is amusing or interesting people, for example, by singing, telling jokes or dancing
rozpocznij naukę
artysta estradowy, komik


biznesmen

at heart
Brown is at heart an entertainer, not an artist.
rozpocznij naukę
w sercu
Brown jest w sercu komikiem, a nie artystą.

vanish
The diamond vanished and no one knows what happened.
rozpocznij naukę
znikać
Diament zniknął i nikt nie wie, co się stało.


rzadki (o gatunku)

approach
Amanda Ros' book was published by the tenth publisher she approached.
rozpocznij naukę
zwracać się (np. z pytaniem do kogoś)
Książka Amandy Ros została opublikowana przez dziesiątego wydawcę do którego się zwróciła.rękawiczka z jednym palcem

koteczek, kociak

anyway
That was a film, and anyway that's political.
rozpocznij naukę
w każdym razie
To był film, a w każdym razie jest polityczny.

To take her own life
rozpocznij naukę
Odebrać sobie życie

disturbingly
rozpocznij naukę
niepokojąco

a jednak

mortally offended
rozpocznij naukę
śmiertelnie obrażony

wymazać, usuwać

przyćmić, usuwać w cień

lepsze

lepszy (od)

podbić

ogrodnictwo

Złotowłosa


owsianka

parować

warczeć

kwilenie, skomlenie, skowyt

pasożyty


plot
She plots a fake to death.
rozpocznij naukę
intrygować, knuć
Uknuła fałszywą śmierć.


driver's license
rozpocznij naukę
prawo jazdy

driving licence
rozpocznij naukę
prawo jazdy

Wuthering Heights
rozpocznij naukę
Wichrowe Wzgórza

usłyszeć przypadkiem, podsłuchać

komentarz

notka wydawnicza (np. na książce), krótki opis książki / zamieszczony zazwyczaj na tylnej okładce

cover
I read the blurb on the cover.
rozpocznij naukę
okładka (książki lub czasopisma)
Czytam notkę wydawniczą na okładce.

skip
I didn't read every page in the magazine. I skipped a few pages.
rozpocznij naukę
pomijać (pewne czynności)
Nie przeczytałem każdej strony w magazynie. Pominąłem kilka stron.

relate to
To relate to a character in a film or a book means to be able to sympathise with them or understand them.
And could you relate to the main characters?
rozpocznij naukę
być związanym z, przywiązać się do
A czy mogliście przywiązać się do głównych bohaterów?

catchy
Catchy, means something that is easy to remember or that stays in your mind.
rozpocznij naukę
chwytliwy, wpadający w ucho

nadzorca (budynku)

zniedołężniały

avenge
He promised to himself that he would avenge the life of his grandson.
rozpocznij naukę
pomścić
Obiecał sobie, że pomści życie wnuka.

szczególny

dive straight in
rozpocznij naukę
zanurzyć się od razu (np. lekturze książki)

5-year olds
It's a great book for 5-year olds.
rozpocznij naukę
pięciolatki
To świetna książka dla pięciolatków.

up-to-date
synonyms: modern, contemporary
rozpocznij naukę
aktualny, nowoczesny
synonimy: modern, contemporary

przedmowa

artykuł wstępny, wstępniak

rozwlekły

aside
We can put that one aside for now.
rozpocznij naukę
na bok
Możemy odłożyć tą jedeną na razie na bok.

drastyczny (np. opis wypadku)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.