8B Reporting verbs

 0    23 fiszki    tatromaniak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie English
Odpowiedź English

oferować żeby coś zrobić
Jack zaoferował mi, że mnie podwiezie na lotnisko.
rozpocznij naukę
offer to do sth
Jack offered to drive me to the airport.

odmówić zrobienia czegoś
Dzieci odmówiły pójścia do łóżka.
rozpocznij naukę
refuse to do sth
The children refused to go to bed.

zgadzać się na coś
On zgodził się mi pomóc.
rozpocznij naukę
agree to do sth
He agreed to help me.

obiecać coś zrobić
On obiecał do mnie nie zadzwoni.
rozpocznij naukę
promise to do sth
He promised not to call me.

grozić czymś
Sam zagroził, że zadzwoni na policję.
rozpocznij naukę
threaten to do sth
Sam threatened to call the police.

radzić, doradzać, aby coś zrobić
On doradził mi kupno nowego samochodu
rozpocznij naukę
advise + person + to do sth
He advised me to buy a new car

prosić, zapytać o coś
Oni poprosili mnie o opiekę nad psem.
rozpocznij naukę
ask + person + to do sth
They've asked me to look after their dog

namawiać do czegoś
Namówiłem ją do pójścia do lekarza.
rozpocznij naukę
convince + person + to do sth
I convinced her to go to the doctor.

zachęcać do czegoś
Moi rodzice zachęcali mnie do spróbowania nowych rzeczy.
rozpocznij naukę
encourage + person + to do sth
My parents encouraged me to try new things.

zaprosić na coś
On zaprosił mnie na obiad.
rozpocznij naukę
invite + person + to do sth
He invited me to have dinner.

przekonać do czegoś
Zdołaliśmy go przekonać, żeby z nami poszedł.
rozpocznij naukę
persuade + person + to do sth
We managed to persuade him to come with us.

przypomnieć coś
Molly przypomniała mi, żeby zadzwonić do elektryka.
rozpocznij naukę
remind + person + to do sth
Molly reminded me to phone the electrician.

kazać coś komuś zrobić
Mówiłem Ci, abyś tu został.
rozpocznij naukę
tell + person + to do sth
I told you to stay here.

ostrzegać przed czymś
Ostrzegałem Cię, żebyś jej nie mówił.
rozpocznij naukę
warn + person + to do sth
I warned you not to tell her.

przepraszać kogoś za coś
Przeprosiłem za to, że byłem spóźniony.
rozpocznij naukę
apologize (to sb) for V-ing
I apologized for being so late.

nalegać na coś
Nie wiem dlaczego nalegałeś na rozmowę o tym.
rozpocznij naukę
insist + V-ing
I don't ​know why you ​insist on ​talking about it.

oskarżyć o coś
Policja oskarżyła go o zabicie jego szefa.
rozpocznij naukę
accuse sb of + V-ing
The police accused him of killing his boss.

rekomendować coś
Sarah zarekomendowała spróbowania nowej pizzy.
rozpocznij naukę
recommend + V-ing
Sarah recommended trying a new pizza.

przyznać się do czegoś
On przyznał się do kradzieży pieniędzy
rozpocznij naukę
admit + V-ing
He admitted stealing the money.

żałować czegoś
On żałuje, że poślubił Susan.
rozpocznij naukę
regret + doing sth
He regretted marrying Susan.

obwiniać o coś
Wielu ludzi obwinia go o zabicie Tony'ego.
rozpocznij naukę
blame sb for doing sth
Many people blamed him for killing Tony

sugerować, proponować zrobienie czegoś
On zaproponował spotkanie w jego domu.
rozpocznij naukę
suggest + doing sth
He suggested having the meeting at his house.

zaprzeczać robienia czegoś
On zaprzeczył wybicia szyby.
rozpocznij naukę
deny doing sth
He denied breaking the window.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.