PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO

 0    171 fiszek    kihana
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zatwierdzać budżet
rozpocznij naukę
approve a / the budget

projekt ustawy
rozpocznij naukę
bill

constitution

Congress (USA)

rozwiązanie parlamentu
rozpocznij naukę
dissolution of the parliament

lewicowy / prawicowy
rozpocznij naukę
left / right wing

ustawodawczy
rozpocznij naukę
legislative

członek parlamentu
rozpocznij naukę
Member of Parliament

Zgromadzenie Narodowe
rozpocznij naukę
National Assembly

uchwalić / przyjąć ustawę
rozpocznij naukę
pass / adopt a law


radny/a miasta
rozpocznij naukę
town councillor

rządzić krajem
rozpocznij naukę
administer the country

executive

wdrażać ustawy
rozpocznij naukę
implement legislation

mayor

Prime Minister

president

reprezentować kraj za granicą
rozpocznij naukę
represent the country abroad

rząd / rada ministrów
rozpocznij naukę
the Cabinet

rada miejska
rozpocznij naukę
town / city council

wiceprezydent
rozpocznij naukę
vice-president


sąd apelacyjny
rozpocznij naukę
court of appeal

interpretować / stosować prawo
rozpocznij naukę
interpret / apply the law

judiciary

ława przysięgłych
rozpocznij naukę
jury

rozstrzygać spory
rozpocznij naukę
resolve disputes

Sąd Najwyższy
rozpocznij naukę
Supreme Court

zeznawać przeciwko sobie
rozpocznij naukę
be a witness against yourself

być sądzonym przez równych sobie
rozpocznij naukę
be judged by your peers

ciężar dowodu
rozpocznij naukę
burden of proof

censorship

swobody obywatelskie
rozpocznij naukę
civil liberties

counsel

wydać wyrok
rozpocznij naukę
deliver a verdict

właściwa procedura prawna, droga sądowa
rozpocznij naukę
due a process of law

wolność zgromadzeń
rozpocznij naukę
freedom of assembly

wolność zrzeszania się
rozpocznij naukę
freedom of association

wolność sumienia
rozpocznij naukę
freedom of conscience

wolność słowa
rozpocznij naukę
freedom of speech

prawa człowieka
rozpocznij naukę
human rights

uznać kogoś za niewinnego
rozpocznij naukę
presume sb innocent

dążenie do szczęścia
rozpocznij naukę
pursuit of happiness

uzasadnione wątpliwości
rozpocznij naukę
reasonable doubt

praworządność
rozpocznij naukę
the rule of law

niezbywalne prawa
rozpocznij naukę
unalienable rights

zacięta walka
rozpocznij naukę
closely fought contest

dojść do władzy
rozpocznij naukę
come to power

skandal korupcyjny
rozpocznij naukę
corruption scandal

wybory powszechne
rozpocznij naukę
general election

polityka wewnętrzna
rozpocznij naukę
internal poolitics

przytłaczające zwycięstwo w wyborach
rozpocznij naukę
landslide election victory

lider partii rządzącej
rozpocznij naukę
leader of the governing party

utrata zaufania społeczeństwa do parlamentu
rozpocznij naukę
loss of public confidence in Parliament

główne partie
rozpocznij naukę
major parties

badanie opinii publicznej
rozpocznij naukę
opinion poll

lider opozycji
rozpocznij naukę
opposition leader

wydarzenia polityczne
rozpocznij naukę
political events

złożyć rezygnację
rozpocznij naukę
resign

nadchodzące wybory
rozpocznij naukę
the forthcoming elections

przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
business venture


handel wewnętrzny
rozpocznij naukę
domestic trade

economic

boom / kryzys gospodarczy
rozpocznij naukę
economic boom / crisis

recesja gospodarcza
rozpocznij naukę
economic recession / downturn

economical

economics

economist

oszczędzać
rozpocznij naukę
economise

przedsiębiorca
rozpocznij naukę
entrepreneur

expenditure

export

handel zagraniczny
rozpocznij naukę
foreign trade

założyć bank
rozpocznij naukę
found a bank

finansowanie
rozpocznij naukę
funding

produkt krajowy brutto
rozpocznij naukę
gross domestic product


income

investor


kupiec, handlowiec
rozpocznij naukę
merchant

sektor prywatny / publiczny
rozpocznij naukę
private / public sector


właściciel (firmy, hotelu)
rozpocznij naukę
proprietor / owner

zdobyć pieniądze/ środki finansowe
rozpocznij naukę
raise money / funds

settler


trader

kryzys ogólnoświatowy
rozpocznij naukę
worldwide crisis

Światowa Organizacja Handlu
rozpocznij naukę
World Trade Organisation (WTO)

prawosławny
rozpocznij naukę
(Eastern) Orthodox

reinkarnacja
rozpocznij naukę
a cycle of rebirth

buddysta, buddyjski
rozpocznij naukę
Buddhist

katolik, katolicki
rozpocznij naukę
Catholic

chrześcijan, chrześcijański
rozpocznij naukę
Christian

Gospel

chodzić do kościoła
rozpocznij naukę
go to church

Hebrewmuzułmanin, muzułmański
rozpocznij naukę
Muslim

pilgrimage

modlić się
rozpocznij naukę
pray

synagogue

temple


znieść, obalić
rozpocznij naukę
abolish

kara śmierci
rozpocznij naukę
capital punishment

proces karny
rozpocznij naukę
criminal trial

uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
rozpocznij naukę
eligible for paroleimprison

prawo obowiązujące w danym kraju
rozpocznij naukę
the law of the land

zgodny z prawem
rozpocznij naukę
lawful

łagodny wyrok
rozpocznij naukę
lenient sentence

kara dożywocia
rozpocznij naukę
life imprisonment

outlaw

oskarżenie, zaskarżenie, oskarżyciel
rozpocznij naukę
prosecution

poczucie niesprawiedliwości
rozpocznij naukę
sense of injustice

dziesięć lat pozbawienia wolności
rozpocznij naukę
ten years' imprisonment

napad z bronią w ręku
rozpocznij naukę
armed robbery

arson

attempt

szantaż, szantażować
rozpocznij naukę
blackmail

włamać się do
rozpocznij naukę
break into

bribe

łapownictwo
rozpocznij naukę
bribery

burglary

popełnić przestępstwo
rozpocznij naukę
commit a crime

zażądać okupu
rozpocznij naukę
demand ransom

extort

hijacking

hostage

nieumyślne spowodowanie śmierci
rozpocznij naukę
manslaughter

rozbój, napaść uliczna
rozpocznij naukę
mugging

ujawnić poufne informacje
rozpocznij naukę
reveal confidential information

riots

obrabować kogoś grożąc pistoletem
rozpocznij naukę
rob at gunpoint

podpalić coś
rozpocznij naukę
set fire to sth

nieletni przestępca
rozpocznij naukę
teenage delinquent

thief

treason

posiadanie broni bez zezwolenia
rozpocznij naukę
unauthorised possession of firearms

oskarżyć kogoś o coś
rozpocznij naukę
accuse sb of sth

aresztować kogoś za coś
rozpocznij naukę
arrest sb for sth

uznać kogoś winnym
rozpocznij naukę
finf sb guilty of

oskarżyć kogoś o coś
rozpocznij naukę
charge sb with sth

odebrać komuś prawo prowadzenia pojazdów
rozpocznij naukę
disqualify from driving

skazać na... za (przestępstwo)
rozpocznij naukę
sentence to... for

podejrzewać kogoś o cos
rozpocznij naukę
suspect sb of sth

pomoc humanitarna
rozpocznij naukę
aid

położyć kres przemocy
rozpocznij naukę
bring an end to violence

zawieszenie broni
rozpocznij naukę
ceasefire

kraje rozwijające się
rozpocznij naukę
developing countries

niepodległość
rozpocznij naukę
independence

usprawiedliwione użycie siły
rozpocznij naukę
justified use of force

rozmowy pokojowe na Bliskim Wschodzie
rozpocznij naukę
Middle East peace talks

nakreślić plan
rozpocznij naukę
outline a plan

rozmowy pokojowe / proces / traktat pokojowy
rozpocznij naukę
peace talks / process / treaty

osiągnąć trwałe porozumienie
rozpocznij naukę
reach a long-lasting agreement

poddać się komuś
rozpocznij naukę
surrender to sb

broń masowego rażenia
rozpocznij naukę
weapons of mass destruction (WMD)

dyskryminować kogoś
rozpocznij naukę
discriminate against sb

dyskryminacja
rozpocznij naukę
discriminaction

bezdomność
rozpocznij naukę
homelessness

immigrant


nierówności społeczne
rozpocznij naukę
social inequality


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.