Headway intermidiate unit 1

 0    104 fiszki    ilonastrauss
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


pronoun

participle

stanowisko pracy
rozpocznij naukę
position

przysłówek
rozpocznij naukę
adverb

rozmowa
Jest to rozmowa warta podjęcia, oraz idea warta szerzenia.
rozpocznij naukę
colloquy
It's a conversation worth having and an idea worth spreading.

aboriginal

liczba mnoga
rozpocznij naukę
plural

noun

verb

adjective

skrzyżowanie
Zwolnij, zanim zbliżysz się do skrzyżowania.
rozpocznij naukę
junction
Slow down before you approach the junction.

adventure

raisin

reader


edition

unitgrateful

naprzeciwko
Ona mieszka po przeciwnej stronie ulicy.
rozpocznij naukę
opposite
She lives on the opposite side of the street.

podziwiać
Podziwiam jej styl.
rozpocznij naukę
admire
I admire her style.

postęp / rozwój
rozpocznij naukę
progress

kształt
Musimy nadać naszemu planowi ostateczny kształt.
rozpocznij naukę
shape
We have to give our plan its final shape.

obraz / wizerunek
Firma zmieniła swój wizerunek.
rozpocznij naukę
image
The company has changed its image.

zdrowie
Cieszę się, słysząc, że waszej rodzinie dopisuje zdrowie.
rozpocznij naukę
health
I'm glad to hear your family is in good health.

small street, alleyway

archaeology


wykształcenie
rozpocznij naukę
education

origin

pochodzenie społeczne,
rozpocznij naukę
background


beat - beat - beaten

dwujęzyczny
rozpocznij naukę
bilingual

block of flats

brief


rezygnacja, dymisja,
rozpocznij naukę
resignation, dismissal, cancellation

czule pielęgnować
rozpocznij naukę
cherish

a customer, a client

of familiarity

communal

community

kosmopolityczny
rozpocznij naukę
cosmopolitan

pękniety, zarysowany
rozpocznij naukę
cracked, scratched

culture

światło dzienne
rozpocznij naukę
daylight

zburzenie, rozbiórka
rozpocznij naukę
demolition

to damage

to destroy

a dressmaker

trzęsienie ziemi
rozpocznij naukę
an earthquake

elderly

dalsza rodzina
rozpocznij naukę
extended family

extinct

plomba, wypełnienie
rozpocznij naukę
seal, filling

zabraniać, zakazywać
rozpocznij naukę
prohibit, forbid

frail

oszczędnie, skromnie
rozpocznij naukę
economically, frugally

globalne ocieplenie
rozpocznij naukę
global warming

siedziba, kwatera
rozpocznij naukę
headquarters, Guest

heritage

hold - held - held

pełni nadziei, miejmy nadzieję
rozpocznij naukę
hopefully

gościnność
rozpocznij naukę
hospitality

góra lodowa
rozpocznij naukę
iceberg

bliższa rodzina
rozpocznij naukę
immediate family

średnia długośc życia
rozpocznij naukę
life expectancy

mean - meant - meant

meaning

środek transportu, przewozu
rozpocznij naukę
means of transport, transport

miejski, komunalny
rozpocznij naukę
urban, municipal

bezstronny, neutralny
rozpocznij naukę
impartial, neutral

noticeable

przedstawienie
rozpocznij naukę
performance


nursery school/ kindergarten, preschool

prestigious

przypuszczalnie, przewidywalnie
rozpocznij naukę
presumably, predictably

profil, charakterystyka
rozpocznij naukę
profile, characteristics

dostarczać, zapewniać
rozpocznij naukę
supply, provide

pyjamas

raise

docierać do
rozpocznij naukę
reach

to regret

badanie naukowe, dociekanie
rozpocznij naukę
research

rubbish

ustatkować sie
rozpocznij naukę
settle down

shortly

podobieństwa
rozpocznij naukę
similarities

uboga dzielnica
rozpocznij naukę
poor district, slum

storey

zestresowany
rozpocznij naukę
stressed out

zablokowany, uwiązany
rozpocznij naukę
locked, chained, stuck

przedmieście
rozpocznij naukę
a suburb

badania ankietowe
rozpocznij naukę
survey

odebrać, zabrać
rozpocznij naukę
take away

trudny, skomplikowany
rozpocznij naukę
difficult, complicated, tricky

ultimately

urgent,

to vote

powszechnie, znacznie
rozpocznij naukę
widely


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.