Mowa zależna

 0    42 fiszki    Anaelis77
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

He agreed to take part in Earth Hour.
rozpocznij naukę
Zgodził się wziąć udział w Godzinie dla Ziemi.

He demanded to know who threw away the batteries.
rozpocznij naukę
Zażądał, aby wiedzieć, kto wyrzucił baterie.

He offered to tell me more about the charity.
rozpocznij naukę
Zaproponował powiedzieć mi więcej o charytatywności.

He promised to water the plants.
rozpocznij naukę
Obiecał że podleje rosliny.

She refused to wear real fur
rozpocznij naukę
Odmówiła noszenia prawdziwego futra.

He threatened to give me a fine if I didn't pick up my litter.
rozpocznij naukę
Groził mi dać karę jeśli nie pozbieram moich śmieci.

He claimed to had seen the tsunami coming.
rozpocznij naukę
Twierdził, że widział nadchodzące tsunami.

He advised me to drive carefully.
rozpocznij naukę
Poradził mi jechać ostrożnie.

He allowed me to use his bike.
rozpocznij naukę
On pozwolił mi korzystać z jego roweru.

He asked me not to throw away plastic bottles.
rozpocznij naukę
Poprosił mnie, aby nie wyrzucać plastikowych butelek.

He begged me to lend him some money.
rozpocznij naukę
Błagał mnie pożyczyć mu pieniądze.

He commanded me to stay there.
rozpocznij naukę
On rozkazał mi tu zostać.

He encouraged me to tell him my problem.
rozpocznij naukę
Zachęcał mnie, aby powiedzieć mu mój problem.

He forbade me to enter the building.
rozpocznij naukę
Zabronił mi wejść do budynku.

He instructed me to turn right at the corner.
rozpocznij naukę
On kazał mi skręcić w prawo na rogu.

He invited me to have lunch with him.
rozpocznij naukę
Zaprosił mnie na obiad z nim.

He ordered me to keep away.
rozpocznij naukę
Kazał mi się trzymać z dala.

He allowed me to leave earlier.
rozpocznij naukę
On pozwolił mi wyjechać wcześniej.

He reminded me to empty the compost bin.
rozpocznij naukę
Przypomniał mi opróżnić pojemnik na kompost.

He urged me to hurry up.
rozpocznij naukę
Nalegał mnie abym się pospieszyć.

He warned me not to park in the cycle lane.
rozpocznij naukę
Ostrzegł mnie, aby nie parkować w pasie rowerowym.

He wanted me to fill out a form.
rozpocznij naukę
Chciał, żebym wypełnil formularz.

He accused me of forgetting to water the plants.
rozpocznij naukę
Oskarżył mnie że zapomniałem podlewać rośliny.

He apologized for calling me a liar.
rozpocznij naukę
Przeprosił za nazwanie mnie kłamcą.

He admitted to making anonymous donation.
rozpocznij naukę
Przyznał się do tworzenia anonimowej dotacji.

He boasted about being more environmentally aware than all of you.
rozpocznij naukę
Chwalił się, że jest bardziej świadomy ekologicznie niż wszyscy.

She complained to Olaf about my wasting too much water.
rozpocznij naukę
Ona narzekała do Olafa o moim marnowaniu zbyt dużo wody.

He denied throwing the batteries in the rubbish.
rozpocznij naukę
Zaprzeczył że wyrzucał baterie do śmieci.

He insisted on my joining them for clean-up day.
rozpocznij naukę
Nalegał na moim dołączeniu do nich na sprzątania dzień.

He suggested joining an environmental organisation.
rozpocznij naukę
Zasugerował dołączenie do organizacji środowiskowej.

He agreed that charity fun run was a good idea.
rozpocznij naukę
Zgodził się, że zabawny bieg charytatywny to był dobry pomysł.

He boasted that he donated huge amounts to charity.
rozpocznij naukę
Chwalił się, że zdobył ogromne kwoty na cele charytatywne.

He claimed that he had rescued a man from drowning.
rozpocznij naukę
Twierdził, że uratował mężczyznę przed utonięciem.

He complained that he always got stuck in traffic jams.
rozpocznij naukę
Skarżył się, że zawsze utyka w korkach.

He denied that he had parked illegally.
rozpocznij naukę
Zaprzeczył, że zaparkował nielegalnie.

He exclaimed that it was a worthy cause.
rozpocznij naukę
Wykrzyknął, że jest to godna przyczyną.

He explained that the organization helped the homeless.
rozpocznij naukę
Wyjaśnił, że organizacja pomagała bezdomnym.

He informed me that they had issued a smog alert for the next day.
rozpocznij naukę
Poinformował mnie, że wydał ostrzeżenie o smogu na następny dzień.

He promised that he would give me his old bike.
rozpocznij naukę
Obiecał, że da mi swój stary rower.

He suggested that I should start recycling.
rozpocznij naukę
Zasugerował, że powinienem zacząć recyklingu.

He explain to me how to make compost.
rozpocznij naukę
On mi wytłumaczyć jak zrobić kompost.

He wondered whether to get a pet.
rozpocznij naukę
Zastanawiał się, czy dostać zwierzaka.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.