mikrobiologia2

 0    20 fiszek    dzida
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

jakie to są organizmy stenotermiczne
rozpocznij naukę
minimum i maksimum ich temperatury niewiele różnią się od optimum. Większość bakterii chorobotwórczych.

org. eurytermiczne
rozpocznij naukę
szeroki zakres między temp. minimalną i maksymalną. Bakterie wolnożyjące.

psychrofile jakie to są
rozpocznij naukę
żyją w temp ok. 0 stopni, ich maksymalna temperatura to 20 stopni. Optimum nie przekracza 15 stopni

min 0-7st, opt. 20-30 st, max 35st.

żyją w tem umiarkowanych. Minimum 10-25 opt 25-40 max powyżej 40. Np. pałeczka okrężnicy gronkowiec złocisty, pałeczka ropy błękitnej.

min. 25-40st. opt 45-60st. max 70-80st. Nawozy, fermentujące resztki roślinne, jelita, nawozy. Bakterie wykorzystwane do produkcji kwasu mlekowego, zakwasu jogurtowego.

Hipertermofile
rozpocznij naukę
powyżej 80 st, max 120st.

co to mikroaerofile
rozpocznij naukę
giną przy natężeniu telu wyzszym niz 2-10%. Jednak wymagają małego natężenia bo energie wytwarzają na drodze oddychania tlenowego.

co to mikroflora gleby autochtonicznej? przykłady tych organizmów
rozpocznij naukę
mikroorganizmy wyst w glebie niezależnie od zmieniających się warunków. Saprotorfy, chemolitotrofy, dominują grzyby,

co to mikroflora gleby zymogennej
rozpocznij naukę
mikroorganizmy pojawiające się w glebie okresowo kiedy pojawiają się sprzyjające im warunki. Ich rozwój ograniczony jest do okresu mineralizacji.

mikroflora wody autochtoniczna
rozpocznij naukę
tlenowce lub fakultatywne tlenowce, fotosyntetyzujące sinice i glony. W wodach zanieczyszczonych bakterie żelazowe, fosfotyzujące bakterie i grzyby z rodzaju Mucor, bakterie redukujące siarczany.

najmniejsza objętość badanej wody w której stwierdza się obecność bakterii z grupy coli

wskaźnik coli
rozpocznij naukę
liczba pałeczek z grupy coli w 100ml badanej wody

na czym polega utlenianie biologiczne
rozpocznij naukę
na oderwaniu od substratu 2 protonów (2h+) i elektronów (2e-) i przekazanie ich na odpowiedni akceptor.

oddychanie beztlenowe, co jest ostatecznym akceptorem protonów i elektronów.
rozpocznij naukę
utlenione związki mineralne (azotany, siarczany, węglany, żelazo III) Mniejsza ilość wytworzonej energii niż w tlenowym.

przykłady bakterii beztlenowych, co redukują do czego.
rozpocznij naukę
bakterie denitryfikacyjne-redukują azotany do azotu cząsteczkowego, metanogenne i acetogenne- redukują węglany i dwutlenek węgla do metanu, b. redukujące żelazo- żelazo III do żelaza II, b. sukcynogenne- fumaran do bursztynianu

scharakteryzuj bakterie lactobacilliaceae
rozpocznij naukę
bakterie fermentacji mlekowej. Dwoinki, paciorkowce, pałeczki w łańcuszkach, ziarniaki. Gram+, względnie beztlenowe, nie wytwarzają przetrwalników, brak zdolności do ruchu. Mezofile, również zbliżone do termofili. Produktem fermentacji cukrów jest głównie kwas mlekowy.

występowanie lactobacilliaceae
rozpocznij naukę
błony śluzowe kanałów mlekowych ssaków, materiał roślinny, przewód pokarmowy zwierząt i ludzi

powodem obecności bakterii patogennych jest
rozpocznij naukę
-choroba zwierzęcia, kontakt zwierzęcia z chorym człwoekiem, brak higieny doju, niewłaściwe warunki przetrzymywania mleka.

scharakteryzuj bakterie enterobacteriaceae
rozpocznij naukę
gram- pałeczki, nie wytwarzają przetrwalników, urzęsione względnie tlenowe. Nie mają wysokich wymagań pokarmowych. Bakterie fermentacji rzekomo-mlekowej. W mleku zanieczyszczonym odchodami lub glebą, powodują powstani porozrywanego i wzdymającego się skrzepu. E. coli salmonella, schigella.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.